Zmienianie tapety na iPhonie

Chcesz zmienić tapetę na iPhonie? Możesz wybrać jedną z sugerowanych tapet lub własne zdjęcie.

Dodawanie nowej tapety do zablokowanego ekranu lub ekranu głównego

 1. W aplikacji Ustawienia stuknij opcję Tapeta.
 2. Stuknij opcję Dodaj nową tapetę.
 3. Stuknij kolejno Zdjęcia, Osoby lub Pomieszaj zdjęcia, aby wybrać własne zdjęcie. Możesz także wybrać tapetę z kategorii takiej jak Pogoda i astronomia, Emoji, Kolekcje lub Kolor.
  Opcje dodania nowej tapety w systemie iOS 16.
 4. Jeśli chcesz, możesz precyzyjniej dostosować swoją tapetę. Następnie stuknij Dodaj.

Zmiana tapety z zablokowanego ekranu

 1. Upewnij się, aby wcześniej skonfigurować funkcję Face ID na swoim iPhonie. Aby zmienić tapetę z zablokowanego ekranu, funkcja Face ID musi wyraźnie widzieć Twoje oczy i obszar wokół nich.
 2. Stuknij i przytrzymaj zablokowany ekran, aby otworzyć galerię tapet.
 3. Aby wybrać utworzoną tapetę, przesuń palcem w lewo i w prawo. Aby dodać nową tapetę, stuknij przycisk dodawania .
  Możesz przełączać się między tapetami utworzonymi na zablokowanym ekranie w systemie iOS 16.

W opcjach tapety na zablokowanym ekranie możesz także stuknąć przycisk Skupienie, aby połączyć tryb skupienia z konkretną tapetą, dostosować istniejące tapety lub przesunąć palcem w górę po tapecie i stuknąć, aby ją usunąć.

Jeśli nie możesz zmienić zablokowanego ekranu za pomocą funkcji Face ID, stuknij i przytrzymaj zablokowany ekran, aż pojawi się przycisk dostosowywania. Jeśli przycisk dostosowywania nie pojawi się, ponownie stuknij i przytrzymaj zablokowany ekran, a następnie wprowadź kod dostępu.

Dostosowywanie tapety zablokowanego ekranu za pomocą filtrów, widżetów i stylów

 1. W aplikacji Ustawienia stuknij opcję Tapeta.
 2. Pod podglądem na zablokowanym ekranie stuknij opcję Dostosuj.
 3. Stuknij opcję Dostosuj bieżącą tapetę lub Dodaj nową tapetę i wybierz tapetę.
 4. Zanim stukniesz opcję Gotowe, dostosuj tapetę.
  Opcje czcionki i koloru umożliwiające dostosowanie wyświetlania czasu na zablokowanym ekranie w systemie iOS 16.
 • Aby wybrać czcionkę i kolor tekstu, stuknij godzinę.
 • Aby dodać lub usunąć widżety — takie jak Kalendarz, Zegar, Pogoda, Fitness lub Przypomnienia — stuknij pola powyżej lub poniżej godziny.
 • Aby zastosować style zdjęć — takie jak Czarno-białe, Duotone lub Rozmyty — przesuń palcem w lewo lub w prawo.
 • Aby przyciąć i przenieść zdjęcie, zsuń palce i przeciągnij je.
 • Aby wybrać opcje tapety, stuknij przycisk Więcej. Powiększenie w perspektywie przesuwa tapetę w miarę przechylania ekranu. Efekt głębi umożliwia nakładanie warstw z tematem zdjęcia*.

Personalizowanie zablokowanego ekranu iPhone’a jest możliwe w systemie iOS 16 i nowszych.

* Efektu głębi nie można używać w przypadku tapet z dodanymi widżetami.

Obracanie wielu zdjęć jako tapetę na zablokowanym ekranie

 1. W aplikacji Ustawienia stuknij opcję Tapeta.
 2. Stuknij opcję Dodaj nową tapetę.
 3. Wybierz opcję pomieszania zdjęć z górnego rzędu.
 4. Na ekranie Mieszanie zdjęć ustaw częstotliwość (Po stuknięciu, Po zablokowaniu, Co godzinę lub Codziennie). Następnie wybierz zestaw zdjęć, które będą mieszane podczas używania iPhone’a w ciągu dnia.
  Opcje częstotliwości na ekranie Mieszanie zdjęć podczas wybierania wielu zdjęć do wyświetlania na zablokowanym ekranie iPhone'a.
 5. Stuknij opcję Gotowe.
Data publikacji: