Zmienianie tapety na telefonie iPhone

Jako tapetę telefonu iPhone możesz wybrać obraz Apple lub jedno ze swoich zdjęć.

Otwórz Ustawienia na telefonie iPhone

W Ustawieniach stuknij kolejno opcje Tapeta > Wybierz nową tapetę.

Wybierz obraz

Wybierz obraz z kategorii Dynamiczne, Fotosy lub Na żywo albo jedno ze swoich zdjęć. Domyślne tapety zmieniają się z każdym uaktualnieniem systemu iOS.

Opcje tapety Na żywo i Live Photo są dostępne na telefonie iPhone 6s lub nowszym.

Telefony iPhone XR i iPhone SE nie obsługują tapet Na żywo.

Przesuń obraz i wybierz opcję wyświetlenia

Aby przesunąć obraz, przeciągnij go. Możesz też powiększyć lub pomniejszyć obraz, rozsuwając lub zsuwając palce, tak aby pasował do ekranu. 

Niektórych obrazów nie można przesuwać ani skalować.

Możesz wybrać opcję Perspektywa, tak aby tapeta przemieszczała się nieznacznie podczas przechylania ekranu, albo opcję Stopklatka, aby tapeta nie poruszała się. Opcja wyświetlania Perspektywa nie jest dostępna, gdy włączono opcję Redukuj ruch lub tryb niskiego zużycia energii.

Jeśli masz telefon iPhone 6s lub nowszy i jako tapety użyto zdjęcia Live Photo, możesz wybrać opcję Na żywo. Wówczas gdy mocno naciśniesz ekran, zostanie wyświetlona animacja tapety.

Opcje tapety Na żywo i Live Photo są dostępne na telefonie iPhone 6s lub nowszym.

Ustaw tapetę i wybierz, gdzie ma być wyświetlana

Gdy zakończysz dopasowywanie obrazu, stuknij przycisk Ustaw. Możesz też stuknąć opcję Anuluj, aby zacząć od nowa.

Jako miejsce wyświetlania tapety możesz wybrać ekran początkowy, ekran blokady lub oba te ekrany. Ekran początkowy jest wyświetlany, gdy telefon iPhone jest odblokowany. Ekran blokady jest wyświetlany, gdy telefon iPhone jest wybudzony.

Aby zobaczyć nową tapetę, zablokuj telefon iPhone lub sprawdź ekran początkowy.

Data publikacji: