Jeśli nie możesz włączyć urządzenia Apple TV

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie można włączyć urządzenia Apple TV, nie odtwarza ono żadnego obrazu lub nie emituje dźwięku.

Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić połączenie HDMI między urządzeniem Apple TV a telewizorem. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal potrzebujesz pomocy.

Sprawdź przewód zasilania


Upewnij się, że urządzenie Apple TV jest podłączone do źródła zasilania, a wskaźnik stanu jest włączony. Oto co możesz zrobić, jeśli nie widzisz wskaźnika stanu. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy nadal potrzebujesz pomocy.

  • Naciśnij przycisk Menu lub Aplikacja Apple TV/Początek  pilota Siri Remote, aby obudzić urządzenie Apple TV.
  • Odłącz przewód zasilania od urządzenia Apple TV, zaczekaj 30 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód zasilania.
  • Spróbuj użyć innego gniazdka elektrycznego.
  • Jeśli urządzenie Apple TV jest podłączone do listwy zasilającej, upewnij się, że jest ona włączona.

Sprawdź kabel HDMI


Jeśli wskaźnik stanu na urządzeniu Apple TV jest włączony, ale obraz lub dźwięk nie jest odtwarzany, upewnij się, że przewód HDMI jest dobrze podłączony do urządzenia Apple TV oraz do podłączonych telewizorów, odbiorników lub przełączników HDMI.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli te problemy występują na urządzeniu Apple TV 4K.

Sprawdź ustawienia telewizora lub odbiornika

Upewnij się, że telewizor i odbiornik są włączone. Jeśli telewizor lub odbiornik ma kilka portów HDMI, konieczne może być przełączenie się na to wejście HDMI w telewizorze lub odbiorniku, do którego jest podłączone urządzenie Apple TV. Możesz również spróbować użyć innego portu HDMI lub przewodu HDMI.

Spróbuj przełączyć się na inny tryb wyświetlania

Jeśli widzisz czarny ekran lub przez krótką chwilę widzisz logo Apple, a następnie ponownie czarny ekran, spróbuj zmienić rozdzielczość ekranu przy użyciu pilota:

  • Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD przytrzymaj przyciski Menu oraz Ciszej przez pięć sekund, a następnie je puść. Urządzenie Apple TV będzie co 20 sekund przełączać się na nową rozdzielczość. Wybierz opcję OK, aby wybrać rozdzielczość, lub opcję Anuluj, aby zakończyć.
  • W przypadku urządzenia Apple TV (2. i 3. generacji) przytrzymaj przyciski Menu oraz W górę przez pięć sekund. Urządzenie Apple TV będzie co 20 sekund przełączać się na nową rozdzielczość. Wybierz opcję OK, aby wybrać rozdzielczość, lub opcję Anuluj, aby zakończyć.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli obraz lub dźwięk nadal nie są odtwarzane na telewizorze, być może problemem jest przewód HDMI albo połączenie z telewizorem lub odbiornikiem. Spróbuj wykonać następujące czynności. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy nadal potrzebujesz pomocy.

  1. Spróbuj użyć innego portu HDMI w telewizorze.
  2. Podłącz urządzenie Apple TV bezpośrednio do telewizora, używając innego przewodu HDMI. Nie podłączaj go do przełącznika ani odbiornika i spróbuj użyć wejścia HDMI 1 lub Input 1 w telewizorze.
  3. Jeśli urządzenie Apple TV jest podłączone bezpośrednio do telewizora i widzisz ekran początkowy urządzenia Apple TV, spróbuj pojedynczo podłączać dodatkowe urządzenia, na przykład odbiornik lub przełącznik HDMI.
  4. Po podłączeniu każdego dodatkowego urządzenia sprawdź, czy nadal wyświetlany jest ekran początkowy na telewizorze.

Dowiedz się, jak skonfigurować urządzenie Apple TV 4K do jak najlepszego odbioru treści w formacie 4K, HDR lub Dolby Vision.

Jeśli na telewizorze nadal nie widać obrazu, nie słychać dźwięku lub wyświetlane jest tylko logo Apple, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Dodatkowa pomoc

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: