Jeśli urządzenie Apple TV nie włącza się lub wyświetla czarny ekran

Dowiedz się, co zrobić, jeśli urządzenie Apple TV nie włącza się lub wyświetla czarny ekran.

Jeśli włączysz opcje Dopasuj zakres tonalny lub Dopasuj częstotliwość klatek, urządzenie Apple TV będzie automatycznie ustalać zakresy tonalne i częstotliwości klatek obsługiwane przez telewizor. Gdy telewizor przełącza się między formatami podczas uruchamiania i zatrzymywania odtwarzania, jego ekran może być czarny lub migać. 

Spróbuj wykonać następujące czynności

Jeśli pojawia się czarny ekran, który nie jest związany z przełączaniem formatu urządzenia Apple TV, spróbuj wykonać następujące czynności. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy problem został rozwiązany.

  1. Odłącz oba końce przewodu HDMI, a następnie ponownie mocno je podłącz. Możesz też wypróbować inny przewód HDMI, aby sprawdzić, czy problem nie leży po stronie przewodu. W przypadku standardu HDMI 2.1 należy użyć przewodu typu Ultra High Speed HDMI. W przypadku standardu HDMI 2.0 należy użyć przewodu typu Premium High Speed. Następnie należy sprawdzić, czy w menu telewizora wybrano wejście HDMI odpowiadające portowi HDMI, do którego jest podłączone urządzenie Apple TV. 
  2. Odłącz telewizor i urządzenie Apple TV od zasilania, a następnie podłącz je z powrotem.
  3. Spróbuj użyć innego portu HDMI w telewizorze, zaczynając od portu HDMI 1 lub Input 1. Sprawdź instrukcję obsługi telewizora, aby uzyskać dodatkową pomoc. 
  4. Jeśli używasz odbiornika lub przełącznika HDMI, problem może dotyczyć jednego z tych urządzeń. Podłącz urządzenie Apple TV bezpośrednio do telewizora zamiast do odbiornika lub przełącznika HDMI. Jeśli teraz widzisz ekran początkowy urządzenia Apple TV, podłącz pojedynczo odbiornik lub przełącznik HDMI. Po podłączeniu każdego kolejnego urządzenia sprawdź, czy na telewizorze nadal pojawia się ekran początkowy. Sprawdź instrukcję obsługi odbiornika, aby uzyskać dodatkową pomoc. 
  5. Jeśli pojawi się logo Apple, a następnie czarny ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wstecz i przycisk zmniejszania głośności przez 6 sekund, a następnie puść je. Urządzenie Apple TV będzie co 20 sekund przełączać się na nową rozdzielczość. Wybierz opcję OK, aby wybrać rozdzielczość, lub opcję Anuluj, aby zakończyć.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: