Jeśli urządzenie Apple TV nie włącza się

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie można włączyć urządzenia Apple TV, nie odtwarza ono obrazu lub jego wskaźnik stanu miga.

Jeśli urządzenie Apple TV nie działa zgodnie z oczekiwaniami, zlokalizuj wskaźnik stanu z przodu urządzenia Apple TV w prawym dolnym rogu. Następnie postępuj zgodnie z opisem wskaźnika stanu. 

Jeśli wskaźnik stanu nie świeci


Jeśli wskaźnik stanu urządzenia Apple TV nie świeci, wykonaj następujące kroki. Po każdym kroku sprawdź, czy wskaźnik świeci.

  1. Naciśnij przycisk Menu lub Apple TV App/Początek  na naładowanym pilocie Siri Remote, aby obudzić urządzenie Apple TV
  2. Odłącz przewód zasilania od urządzenia Apple TV, zaczekaj 30 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód zasilania.
  3. Spróbuj użyć innego gniazdka elektrycznego. Jeśli urządzenie Apple TV jest podłączone do listwy zasilającej, upewnij się, że jest ona włączona.

Jeśli wskaźnik stanu nadal nie świeci, skontaktuj się ze Wsparciem Apple

Jeśli wskaźnik stanu świeci, ale obraz nie pojawia się

Jeśli wskaźnik stanu świeci, ale obraz nie pojawia się, wykonaj poniższe czynności. Po każdej z nich sprawdź, czy obraz pojawia się na ekranie telewizora.

  1. Odłącz oba końce kabla HDMI, a następnie ponownie mocno je podłącz.
  2. Wyłącz telewizor i odłącz urządzenie Apple TV od zasilania. Następnie podłącz je ponownie i włącz telewizor.
  3. W menu telewizora upewnij się, że wybrano wejście HDMI odpowiadające portowi HDMI, do którego jest podłączone urządzenie Apple TV. 

Jeśli obraz nadal się nie pojawia, skontaktuj się ze Wsparciem Apple

Jeśli wskaźnik stanu miga

Jeśli obraz nie pojawia się, a wskaźnik miga przez czas dłuższy niż trzy minuty, odtwórz urządzenie Apple TV.

Jeśli widzisz logo Apple, a następnie czarny ekran

Jeśli widzisz logo Apple, a następnie czarny ekran, przytrzymaj przyciski Menu oraz Zmniejsz głośność przez pięć sekund, a następnie je puść. Urządzenie Apple TV będzie co 20 sekund przełączać się na nową rozdzielczość. Wybierz opcję OK, aby wybrać rozdzielczość, lub opcję Anuluj, aby zakończyć.

Nadal potrzebujesz pomocy?

  • Spróbuj użyć innego portu HDMI w telewizorze, zaczynając od portu HDMI 1 lub Input 1.
  • Wypróbuj inny kabel HDMI, aby sprawdzić, czy problem nie leży po stronie kabla.
  • Jeśli używasz odbiornika lub przełącznika HDMI, problem może dotyczyć jednego z tych urządzeń. Podłącz urządzenie Apple TV bezpośrednio do telewizora zamiast do odbiornika lub przełącznika HDMI. Jeśli teraz widzisz ekran początkowy urządzenia Apple TV, podłącz pojedynczo odbiornik lub przełącznik HDMI. Po podłączeniu każdego dodatkowego urządzenia sprawdź, czy nadal wyświetlany jest ekran początkowy na telewizorze. 

Jeśli na telewizorze nadal nie widać obrazu, nie słychać dźwięku lub wyświetlane jest tylko logo Apple, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Dodatkowa pomoc

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: