Korzystanie z funkcji odzyskiwania systemu Lion, kiedy nie są dostępne usługi DHCP

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji odzyskiwania systemu Lion, kiedy nie są dostępne usługi DHCP.

W systemie Lion wprowadzono możliwość ponownego zainstalowania systemu OS X za pośrednictwem Internetu przy użyciu funkcji odzyskiwania systemu Lion. Funkcja odzyskiwania systemu Lion korzysta z usługi DHCP w celu uzyskania informacji dotyczących połączenia z Internetem. Dowiedz się, co może zrobić administrator sieci, jeśli w danej sieci nie ma serwera DHCP.

Kiedy usługi DHCP są niedostępne, do skonfigurowania ustawień sieciowych można użyć narzędzia wiersza poleceń networksetup.

Przed rozpoczęciem należy dysponować następującymi informacjami:

 • Prawidłowym, nieużywanym adresem IP, odpowiednim dla danej sieci
 • Właściwą maską podsieci
 • Właściwym adresem routera (bramy)
 • Przynajmniej jednym prawidłowym adresem serwera DNS dla danej sieci

W poniższym przykładzie port Ethernet komputera Mac (port en0) jest konfigurowany do użytkowania z adresem IP 192.168.1.200, maską podsieci 255.255.255.0, adresem routera 192.168.1.1 oraz adresami serwerów DNS 192.168.1.1 i 192.168.1.25. W razie potrzeby należy zastąpić podane adresy właściwymi dla danej sieci lub użyć innego portu.

 1. Po uruchomieniu komputera z partycji odzyskiwania systemu przez Internet otwórz program Terminal (w menu Narzędzia).
 2. Uzyskaj listę dostępnych interfejsów sieciowych, używając następującego polecenia:
  networksetup -listnetworkserviceorder
  
  Dane wyjściowe będą przypominać poniższe. Uwaga: gwiazdka (*) oznacza, że dana usługa sieciowa jest wyłączona.

  $ networksetup -listnetworkserviceorder
  (1) Ethernet
  (Hardware Port: Ethernet, Device: en0)

  (2) AirPort
  (Hardware Port: AirPort, Device: en1)

  (3) FireWire
  (Hardware Port: FireWire, Device: fw0)

  (4) Bluetooth DUN
  (Hardware Port: Bluetooth DUN, Device: Bluetooth-Modem)
 3. Ustaw adres IP, maskę podsieci oraz adres routera. W tym przykładzie użyto interfejsu Ethernet (en0).
  networksetup -setmanual "Ethernet" 192.168.1.200 255.255.255.0 192.168.1.1
  
 4. Ustaw adres serwera DNS (lub większej ich liczby). W tym przykładzie użyto interfejsu Ethernet (en0).
  networksetup -setdnsservers "Ethernet" 192.168.1.1 192.168.1.25
  
 5. Wykonaj następujące polecenia w celu zweryfikowania ustawień (w razie potrzeby zmień port):
  networksetup -getinfo "Ethernet" networksetup -getdnsservers "Ethernet"
  
 6. Zakończ pracę programu Terminal i kontynuuj odzyskiwanie systemu Lion.
Data publikacji: