Nawiązywanie połączeń ze starszymi usługami AFP

Dowiedz się, jak włączyć starsze metody uwierzytelniania dla klienta AFP w systemie OS X Lion lub nowszym, aby było możliwe nawiązywanie połączeń ze starszymi serwerami AFP.

Starsze, mniej bezpieczne metody uwierzytelniania są domyślnie wyłączone w systemach OS X Lion i nowszych. Wykonując następujące czynności, można włączyć jedną lub więcej z tych metod w celu umożliwienia obsługi starszych urządzeń lub protokołów:

 1. Otwórz program Terminal.
 2. Wykonaj następujące polecenia:
  sudo chmod o+w /Library/Preferences sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_host_prefs_version -int 1
  
 3. Nawiąż połączenie AFP z innym komputerem, aby plik preferencji klienta AFP został wypełniony domyślnym zestawem wartości. Uwaga: należy nawiązać połączenie jako zarejestrowany użytkownik, a nie jako gość.
 4. Wykonaj następujące polecenie, aby wyświetlić listę wyłączonych metod uwierzytelniania użytkownika:
  defaults read /Library/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_disabled_uams
  
  Domyślnie są wyłączone metody uwierzytelniania użytkownika „Cleartxt Passwrd”, „MS2.0”, „2-Way Randnum exchange” i „DHCAST128”.  Uwaga: jeśli nie widać listy, należy ponownie uruchomić komputer i powtórzyć krok 3.
 5. Aby włączyć jedną z tych metod uwierzytelniania użytkownika, usuń ją z listy wyłączonych metod. Poniższe polecenie włącza na przykład metodę uwierzytelniania DHCAST128 przez usunięcie jej z listy wyłączonych metod:
  sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_disabled_uams -array "Cleartxt Passwrd" "MS2.0" "2-Way Randnum exchange"
  
 6. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian przywróć uprawnienia do folderu Preferences przy użyciu następującego polecenia:
  sudo chmod o-w /Library/Preferences
  

Więcej informacji

Aby cofnąć omówione powyżej zmiany, można usunąć plik /Biblioteki/Preferences/com.apple.AppleShareClient lub użyć następującego polecenia w celu ponownego wyłączenia domyślnego zestawu starszych metod uwierzytelniania użytkownika:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_disabled_uams -array "Cleartxt Passwrd" "MS2.0" "2-Way Randnum exchange" "DHCAST128"
Data publikacji: