Informacje o uaktualnieniu Mac OS X 10.5.4 Update

Uaktualnienie Mac OS X 10.5.4 Update jest zalecane dla systemów Mac OS X 10.5, 10.5.1, 10.5.2 i 10.5.3 Leopard. Zawiera ogólne ulepszenia systemu operacyjnego poprawiające stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Macintosh.

Więcej informacji dotyczących uaktualnień zabezpieczeń znajduje się w tym artykule.

Ważne: Przeczytaj przed rozpoczęciem instalowania.
 

 • Przed instalowaniem uaktualnienia zaleca się wykonanie kopii zapasowej systemu.
 • Procesu instalacji nie należy przerywać, nawet jeśli wskazanie paska postępu nie zmienia się przez kilka minut. W razie przerwy w zasilaniu, lub przerwy z innego powodu, do przeprowadzenia uaktualnienia należy użyć autonomicznego instalatora (patrz niżej) pobranego ze strony plików do pobrania firmy Apple.
 • W przypadku zainstalowania oprogramowania innej firmy modyfikującego system operacyjny, albo w przypadku innych modyfikacji systemu, mogą wystąpić nieoczekiwane błędy. Nie dotyczy to zainstalowanych aplikacji.
 • Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, na przykład uaktualnianie oprogramowania zostanie nieoczekiwanie przerwane, zapoznaj się z tym artykułem.

Instalowanie uaktualnienia

Aby uaktualnić system do wersji Mac OS X 10.5.4, użyj polecenia Uaktualnienia oprogramowania albo autonomicznego instalatora. Do przeprowadzenia aktualizacji należy wykorzystać tylko jedną z tych metod.

Uaktualnienia oprogramowania

Wybierz opcję Uaktualnienia oprogramowania z menu Apple, aby automatycznie wyszukać w Internecie najnowsze oprogramowanie firmy Apple, w tym to uaktualnienie. Ten artykuł mógł zostać wyświetlony po wybraniu uaktualnienia oprogramowania w celu przedstawienia dodatkowych informacji. Jeśli oprogramowanie komputera nie jest najnowsze, mogą zostać wyświetlone inne uaktualnienia oprogramowania, które należy zainstalować. Wielkość plików uaktualnień może być różna dla różnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane przy użyciu polecenia Uaktualnienia oprogramowania. Ponadto niektóre uaktualnienia należy instalować przed innymi, więc polecenie uaktualnienia oprogramowania należy uruchomić więcej niż jeden raz, aby sprawdzić, czy wszystkie uaktualnienia są zainstalowane.

Instalator autonomiczny

Pobierz instalatora uaktualnień i uruchom go ręcznie. Jest to przydatna opcja w przypadku uaktualniania oprogramowania na wielu komputerach przy jednokrotnym pobraniu uaktualnienia. Te wersje instalatorów autonomicznych są dostępne na stronie plików do pobrania firmy Apple.

Uaktualnienie Mac OS X 10.5.4 Update jest zalecane dla wszystkich wersji systemu Mac OS X od wersji 10.5 do 10.5.3.

 • Uaktualnienie delta pozwala uaktualnić system Mac OS X 10.5.3 do wersji 10.5.4
 • Uaktualnienie łączone pozwala uaktualnić system Mac OS X 10.5, 10.5.1, 10.5.2 lub 10.5.3 do wersji 10.5.4.
   

Co znajduje się w pakiecie?

Uaktualnienie 10.5.4 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu Mac OS X Leopard i zawiera ogólne poprawki systemu operacyjnego poprawiające stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Macintosh.

Ogólne

 • Zawiera najnowsze uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.
 • Rozwiązuje problem dotyczący zapisywania i otwierania plików programu Adobe Creative Suite 3 na serwerze zdalnym.
 • Dodaje obsługę formatu RAW dla kilku modeli aparatów fotograficznych.
 • Rozwiązuje problem powodujący częściową instalację aplikacji X11.
 • Poprawia niezawodność klienta L2TP VPN.

AirPort

 • Poprawia niezawodność urządzenia AirPort w sieciach 5 GHz.
 • Rozwiązuje problem z urządzeniem AirPort, który może powodować spowolnienie programów Logic Studio i MainStage.

iCal

 • Poprawia niezawodność programu iCal w zakresie obsługi spotkań, powiadomień o anulowaniu, delegowania i synchronizacji z telefonem iPhone.
 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający usunięcie zdarzenia iCal bez powiadamiania osoby, która je utworzyła.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że zdarzenia we wszystkich kalendarzach mają wpływ na dostępność.  Pole wyboru umożliwia wykluczenie kalendarzy zawierających wyłącznie informacje z wyszukiwania wg dostępności.
 • Rozwiązuje problem interfejsu użytkownika uniemożliwiający wyświetlanie delegowanych kalendarzy w oddzielnym oknie.
 • Rozwiązuje problem dotyczący kopiowania uczestników zdarzenia i wklejania ich do innego.
 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający usuwanie zdarzeń przez program iCal po upływie określonego czasu, nawet jeśli w preferencjach programu iCal wybrano taką opcję.
 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający oznaczenie list zadań do wykonania jako prywatnych.

Safari

 • Rozwiązuje problem dotyczący wydajności w przypadku ładowania bezpiecznych stron WWW.
 • Rozwiązuje problem występujący podczas otwierania bezpiecznych stron WWW w przypadku przechowywania certyfikatów klienta na karcie pamięci.

Obszary i Exposé

 • Rozwiązuje problem dotyczący przełączania między obszarem a oknem programu Finder. Po przełączeniu aktywne pozostaje okno programu Finder zamiast aplikacji w obszarze docelowym.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że przeciągnięcie aplikacji z listy przypisań aplikacji w preferencjach systemowych obszarów nie powoduje przypisania aplikacji do danego obszaru.
 • Rozwiązuje problem dotyczący programu Exposé, który może powodować wyświetlenie tylko części okien.

 

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: