iTunes dla systemu Windows: rozwiązywanie problemów z synchronizacją kontaktów i kalendarza z iPodem w systemie Windows Vista lub Windows 7

Jeśli przy synchronizowaniu kontaktów lub kalendarza z iPodem w systemie Windows Vista występują problemy, w ich rozwiązaniu może pomóc niniejszy artykuł.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Uwaga: w przypadku korzystania z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch należy wykonać czynności przedstawione w artykule iPhone, iPad, iPod touch: rozwiązywanie problemów z synchronizacją kontaktów i kalendarzy za pośrednictwem połączenia USB w systemie Windows.

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją kontaktów i kalendarza

Z iPodem można synchronizować dane z programu Poczta systemu Windows (dawniej Outlook Express), z Kontaktów systemu Windows, a także z programów Outlook 2003 i 2007 w systemie Windows Vista. Kontakty i kalendarze można synchronizować z programami Outlook 2003 i Outlook 2007 w systemie Windows 7. Jeśli występują problemy, mogą być pomocne następujące wskazówki:

 • Upewnij się, że oprogramowanie iPoda jest uaktualnione. Jeśli masz problemy z iPodem, odwiedź stronę Asystenta rozwiązywania problemów z iPodem.
 • Do synchronizowania danych wymagana jest pełna wersja programu Microsoft Outlook. Wersje próbne mogą nie działać.
 • Program Outlook 2000 nie jest obsługiwany.

Eksportowanie kontaktów i kalendarzy

Jeśli występują problemy z synchronizacją kontaktów i kalendarzy z iPodem za pomocą programu iTunes dla systemu Windows, można je obejść, eksportując kontakty i zdarzenia z kalendarza w trybie dysku twardego. 

Aby wyeksportować kontakty w systemie Windows Vista

Najpierw wyeksportuj kontakty z programu Poczta systemu Windows lub z Kontaktów systemu Windows.

 1. W menu Start kliknij opcję Wszystkie programy. Następnie otwórz program Poczta systemu Windows lub Kontakty systemu Windows.
 2. W programie Poczta systemu Windows kliknij przycisk Kontakty (Ctrl+Shift+C).

  W programie Kontakty systemu Windows wybierz jeden lub więcej kontaktów, które chcesz wyeksportować, i kliknij przycisk Eksportuj. Po wyświetleniu monitu zapisz kontakty w formacie vCard (VCF) w wybranym katalogu.


Następnie włącz w iPodzie tryb pracy dysku, jeśli nie włączono go wcześniej.

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Podłącz iPoda i zaczekaj, aż zostanie on wyświetlony jako urządzenie w okienku Źródło programu iTunes.
 3. Wybierz iPoda. Zostanie wyświetlony ekran podsumowania iPoda.
 4. Zaznacz pole wyboru Włącz tryb pracy dysku. W oknie dialogowym z ostrzeżeniem kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Przenieś wizytówki vCard na iPoda.

 1. W menu Start kliknij opcję Komputer.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku iPoda.
 3. Kliknij dwukrotnie katalog Kontakty.
 4. Przeciągnij uprzednio zapisane wizytówki vCard i upuść je w tym katalogu.


 5. Po zakończeniu wysuń iPoda.

Aby wyeksportować kontakty z programu Microsoft Outlook 2007 bezpośrednio na iPoda

 1. Otwórz program Microsoft Outlook.
 2. Na pasku bocznym kliknij ikonę Kontakty.
 3. Wybierz jeden z kontaktów, który chcesz dodać do iPoda.
 4. Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako.
 5. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku iPoda.
 6. Kliknij dwukrotnie ikonę Kontakty, aby otworzyć katalog.
 7. Z menu Zapisz jako typ w dolnej części okna wybierz pozycję Pliki vCard (*.vcf).
 8. Kliknij przycisk Zapisz.
  Powtórz czynności od 3 do 9 dla wszystkich kontaktów, które chcesz przenieść na iPoda.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja: