Korzystanie z trybu dysku twardego FireWire i rozwiązywanie problemów z tym trybem

Ten artykuł zawiera informacje na temat korzystania z trybu dysku twardego FireWire i rozwiązywania problemów z tym trybem.

Tryb dysku twardego FireWire umożliwia używanie komputera Macintosh wyposażonego w port FireWire (komputera docelowego) jako zewnętrznego dysku twardego podłączonego do innego komputera (komputera głównego — hosta). Po uruchomieniu komputera docelowego jako dysku twardego FireWire i udostępnieniu go dla komputera głównego można kopiować pliki do i z tego woluminu.

Wymagania dotyczące komputera głównego

Komputery główne muszą spełniać następujące wymagania:

 • Wbudowany port FireWire lub port FireWire na karcie PC Card
 • Port FireWire 2.3.3 lub nowszy
 • System Mac OS 8.6 lub nowszy

Komputery docelowe

Jako komputerów docelowych można używać następujących modeli komputerów:

 • iMac (napęd szczelinowy) z oprogramowaniem sprzętowym wersji 2.4 lub nowszym
 • iMac (lato 2000 r.) oraz wszystkie modele wprowadzone po lipcu 2000 roku
 • eMac (wszystkie modele)
 • Mac mini (wszystkie modele)
 • Power Mac G4 (grafika AGP) z napędem ATA
 • Power Mac G4 Cube
 • Power Mac G4 (Gigabit Ethernet) i wszystkie modele wprowadzone po lipcu 2000 roku
 • Power Mac G5 (wszystkie modele)
 • Mac Pro (wszystkie modele)
 • iBook (FireWire) i wszystkie modele wprowadzone po wrześniu 2000 roku
 • PowerBook G3 (FireWire)
 • PowerBook G4 (wszystkie modele)
 • MacBook Pro (wszystkie modele)
 • MacBook — modele wprowadzone przed październikiem 2008 roku

Więcej informacji można znaleźć w artykule Porty FireWire: dane techniczne.

Uwaga: tryb dysku twardego FireWire działa tylko na komputerach wyposażonych w wewnętrzne dyski PATA lub SATA. Tryb dysku twardego umożliwia nawiązanie połączenia tylko z głównym dyskiem PATA (master) na magistrali Ultra ATA. Nie umożliwia on nawiązania połączenia z podrzędnym dyskiem ATA, ATAPI ani SCSI (slave).

Przed próbą użycia trybu dysku twardego FireWire należy uwzględnić następujące kwestie:

 • Sprawdź, czy używane programy oraz oprogramowanie sprzętowe są aktualne.
 • Odłącz wszystkie inne urządzenia FireWire od obu komputerów przed rozpoczęciem korzystania z trybu dysku twardego FireWire. Nie podłączaj żadnych urządzeń FireWire, dopóki oba komputery nie zostaną rozłączone lub dopóki nie zostanie wyłączony tryb dysku twardego.
 • Jeśli włączono hasło sprzętowe Open Firmware Password, komputer nie przejdzie w tryb dysku twardego. Więcej informacji na temat narzędzia Open Firmware Password znaleźć można w sekcji „Co robić, gdy komputer Mac nie wchodzi w tryb dysku twardego FireWire?” nieco dalej w tym artykule.
 • Jeśli w przyszłości mają być przesyłane katalogi domowe zabezpieczone za pomocą programu FileVault (tylko w systemach Mac OS X 10.3 lub nowszych), należy zalogować się jako użytkownik chroniony przez program FileVault i tymczasowo wyłączyć program FileVault. Po przeniesieniu zawartości katalogów domowych do komputera docelowego można ponownie włączyć funkcję FileVault.

Korzystanie z trybu dysku twardego FireWire

 1. Upewnij się, że komputer docelowy jest wyłączony.
 2. Jeśli docelowym komputerem jest komputer przenośny firmy Apple, taki jak PowerBook lub MacBook, podłącz go do zasilacza.
 3. Użyj przewodu FireWire w celu podłączenia komputera docelowego do komputera głównego. Komputer główny może być włączony.
 4. Uruchom komputer docelowy i natychmiast naciśnij oraz przytrzymaj klawisz T do momentu pojawienia się ikony FireWire. Dysk twardy komputera docelowego powinien zostać udostępniony komputerowi głównemu i prawdopodobnie będzie widoczny na biurku. (Jeśli na komputerze docelowym działa system Mac OS X 10.4 Tiger, możesz również otworzyć okno Preferencje systemowe, wybrać opcję Dysk startowy i kliknąć polecenie Tryb dysku twardego. Następnie ponownie uruchom komputer — zostanie uruchomiony w trybie dysku twardego).
 5. Po skopiowaniu plików zlokalizuj ikonę dysku twardego komputera docelowego na biurku komputera głównego i przeciągnij ją do Kosza lub wybierz polecenie Wysuń (bądź Odłóż) z menu Plik.
 6. Naciśnij przycisk zasilania komputera docelowego, aby go wyłączyć.
 7. Odłącz kabel FireWire.

Wskazówki dotyczące korzystania z trybu dysku twardego na komputerach Mac z procesorami firmy Intel

Jeśli zostanie podjęta próba zamontowania komputera Mac z procesorem firmy Intel w trybie dysku twardego na komputerze Macintosh z zainstalowanym systemem Mac OS X 10.3.9 lub starszym, zostanie wyświetlony komunikat. Więcej informacji można znaleźć w artykule Komputery Mac oparte na procesorach firmy Intel: alert „Włożono dysk, który nie zawiera woluminów możliwych do odczytania przez system Mac OS X”.

Jeśli komputer Mac z procesorem firmy Intel przestaje reagować na polecenia po przejściu w tryb dysku twardego, należy zapoznać się z artykułem Komputery Mac z procesorami firmy Intel mogą przestać odpowiadać po przejściu w tryb dysku twardego.

Co robić, gdy komputer Mac nie wchodzi w tryb dysku twardego FireWire?

Jeśli komputer nie przechodzi w tryb dysku twardego FireWire pomimo przytrzymania klawisza T podczas jego uruchamiania (zamiast tego jest uruchamiany za pomocą systemu Mac OS), wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że kabel FireWire jest sprawny oraz że został poprawnie podłączony. 
 2. Upewnij się, że nie są podłączone żadne inne urządzenia FireWire.
 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz T podczas uruchamiania komputera.
 4. Sprawdź, czy klawiatura jest odpowiednio podłączona. Sprawdź, czy klawiatura jest podłączona bezpośrednio do komputera, a nie do monitora lub koncentratora. Jeśli tylko jest to możliwe, korzystaj z przewodowych lub bezprzewodowych klawiatur firmy Apple. 
 5. Upewnij się, że na komputerze nie włączono hasła sprzętowego Open Firmware Password. W zależności od posiadanej wersji systemu operacyjnego może być konieczne pobranie programu Open Firmware Password. Więcej informacji o hasłach sprzętowych Open Firmware można znaleźć w artykule Konfigurowanie zabezpieczenia hasłem sprzętowym w systemie Mac OS X.
Data publikacji: