iTunes Store: czas pobierania nie jest stały

Czas pobierania elementu zakupionego w sklepie iTunes Store jest uzależniony od rozmiaru pliku i szybkości połączenia internetowego.

Czas pobierania elementu zakupionego w sklepie iTunes Store jest uzależniony od rozmiaru pliku i szybkości połączenia internetowego. Stanowczo zaleca się korzystanie z połączenia szerokopasmowego podczas kupowania muzyki. Połączenie takie jest wymagane w przypadku kupowania materiałów wideo lub wypożyczania filmów.

Poniżej przedstawiono przykładowe czasy pobierania dla różnych typów materiałów multimedialnych. Czas pobierania nie jest stały. Aby poznać szybkość używanego łącza, można skontaktować się z dostawcą internetowym lub użyć miernika przepustowości CNET.

4-minutowy utwór 4 MB 4–5 s 20–30 s Ok. 10 min
5-minutowy plik wideo 30 MB 30–40 s Ok. 3 min Ok. 1 godz. 10 min
9-godzinna książka audio 110 MB 2 min Ok. 10 min Ok. 4 godz. 15 min
45-minutowy program telewizyjny 200 MB 3–5 min 15–20 min Ok. 7 godz. 45 min
45-minutowy program telewizyjny w rozdzielczości HD 600 MB 10–15 min Od ok. 45 min do 1 godz. Nie dotyczy2
2-godzinny film 1–1,5 GB 18–24 min Ok. 1,5–2 godz. Nie dotyczy2
2-godzinny film w rozdzielczości HD 3–4,5 GB 54–72 min3 Ok. 4,5–6 godz.3 Nie dotyczy2
Gra na iPoda 10–60 MB Ok. 30–70 s Ok. 3–6 min Ok. 1–2 godz.

Uwagi

  1. Szybkości pobierania przy użyciu łącza szerokopasmowego zaczynają się od 256 kb/s. Te wartości zostały obliczone dla połączeń szerokopasmowych o szybkości 5 Mb/s i 1 Mb/s. Czas pobierania jest uzależniony od połączenia internetowego.
  2. W przypadku filmów i materiałów w rozdzielczości HD jest wymagane łącze szerokopasmowe.
  3. Więcej informacji na temat okresu oczekiwania na rozpoczęcie oglądania wypożyczonego filmu można znaleźć na stronie z danymi technicznymi odpowiedniej dla używanego modelu urządzenia Apple TV: Apple TV (3. generacji) - Dane techniczne, Apple TV (2. generacji) - Dane techniczne, Apple TV (1. generacji) - Dane techniczne.

 

Niektóre typy zawartości są niedostępne w sklepie iTunes Store w części krajów.

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: