Mac OS X 10.3, 10.4: przesyłanie danych za pomocą Asystenta ustawień / Asystenta migracji — najczęściej zadawane pytania

W tym artykule opisano łatwy sposób przesyłania danych ze starszego komputera Mac na nowy za pomocą niektórych wersji Asystenta ustawień lub Asystenta migracji (programy te są zawarte w systemie Mac OS X 10.4 lub nowszym w katalogu Narzędzia). Niniejszy dokument ma zastosowanie w przypadku systemu Mac OS X 10.4 oraz w przypadku komputerów dostarczanych z systemem Mac OS X 10.3.4 lub nowszym, takich jak komputery Power Mac G5 (czerwiec 2004 r.). Asystent ustawień/migracji na tych komputerach zawiera funkcję migracji danych. Dane skopiowane przez Asystenta nie są usuwane z poprzedniego komputera Mac.

Wskazówka dotycząca systemu Mac OS X 10.4 Tiger: w systemie Mac OS X 10.4 Asystent ustawień jest uruchamiany po zainstalowaniu systemu Mac OS X 10.4, tak jak w przypadku systemu Mac OS X 10.3.4 lub nowszego. Następnie można przesłać dane z innego komputera Mac (lub z partycji, na której jest zainstalowana poprzednia wersja systemu Mac OS X, za pomocą opcji „Z innego woluminu na tym Macintoshu”), używając Asystenta migracji, który znajduje się w katalogu Narzędzia. Więcej informacji.

Uwaga: niektóre oprogramowanie przesłane z komputera Mac z procesorem PowerPC na komputer Mac z procesorem Intel może wymagać uaktualnienia po migracji.

Niniejszy dokument zawiera odpowiedzi na następujące pytania:


Informacje na temat funkcji przesyłania danych za pomocą Asystenta

Za pomocą Asystenta ustawień dołączonego do komputerów ze wstępnie zainstalowanym systemem Mac OS X 10.3.4 lub nowszym można przesłać dane (w tym ustawienia kont i katalogi domowe) ze starego komputera Mac (z systemem Mac OS X 10.1 lub nowszym) na nowy komputer. Komputery należy ze sobą połączyć za pomocą kabla FireWire. Asystent zaoferuje możliwość przesłania („migracji”) danych ze starego komputera, gdy nowy komputer zostanie włączony po raz pierwszy. Najpierw należy upewnić się, że na starym komputerze oprogramowanie sprzętowe jest aktualne.


Kiedy najlepiej przesłać dane na nowy komputer?

Najlepiej zrobić to wtedy, gdy nowy komputer zostanie uruchomiony po raz pierwszy. Należy upewnić się, że jest dostępny kabel FireWire i że oprogramowanie sprzętowe starego komputera jest aktualne. Nie trzeba martwić się o usuwanie plików ze starego komputera. Przesyłanie danych za pomocą łącza FireWire nie trwa długo, a prawdopodobnie na nowym komputerze Mac jest więcej dostępnego miejsca niż na starym.
 


Czy za pomocą Asystenta można skopiować dane na komputer z wcześniejszą wersją systemu Mac OS X?

Nie, ta wersja Asystenta współpracuje wyłącznie z tym komputerem, z którym została dostarczona. Można jednak kopiować dane z bardzo wielu starszych komputerów, jeśli są wyposażone w port FireWire i system Mac OS X 10.1 lub nowszy. Należy upewnić się, że na starym komputerze oprogramowanie sprzętowe jest aktualne.

Aby przesłać dane na inny komputer, można użyć innych funkcji zamiast Asystenta. Można na przykład użyć programu .Mac iDisk lub Backup albo połączenia sieciowego, takiego jak Ethernet lub AirPort. Można nawet nagrać pliki na płytę CD lub DVD na jednym komputerze, a następnie skopiować je z płyty na inny komputer.


Moja lista drukarek nie została przesłana.

Podczas migrowania danych za pomocą Asystenta ustawienia drukarki mogą nie zostać przesłane. Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 10.4, zapoznaj się z tym dokumentem. Można też z łatwością ponownie skonfigurować drukarki.


Moje ustawienia programu iSync i operacji zestawiania w pary urządzeń Bluetooth nie są skonfigurowane. Czy nie zostały przesłane?

Po skopiowaniu informacji za pomocą Asystenta ustawień i zalogowaniu się należy ponownie zestawić w pary urządzenia Bluetooth i skonfigurować ustawienia urządzeń w programie iSync. Te ustawienia nie są kopiowane ze starego komputera.


Niektóre okna, które były otwarte na poprzednim komputerze, pojawiają się, lecz w nieoczekiwanych miejscach lub nawet „pod” Dockiem.

Taka sytuacja może mieć czasami miejsce, jeśli na starym komputerze okna były otwarte podczas przesyłania danych. Może to się zdarzyć, jeśli nowy komputer ma inną rozdzielczość ekranu niż stary.

Jeśli tak się stanie, należy po prostu przeciągnąć okno w żądane miejsce. Można też spróbować ustawić większą rozdzielczość ekranu w okienku preferencji Monitory.

Jeśli okno znajduje się „pod” Dockiem i nie można uzyskać do niego dostępu, wykonaj następujące czynności: wybierz z menu Apple polecenie Dock i kliknij w podmenu polecenie Wyłącz ukrywanie. Dock zniknie. Teraz wystarczy kliknąć ikonę okna, aby je przywrócić lub przenieść. W razie potrzeby można ponownie włączyć ukrywanie Docku.


Próbuję przesłać za pomocą Asystenta ustawień konto zabezpieczone funkcją FileVault, lecz pojawia się komunikat „Użytkownicy FileVault nie mogą być przesyłani do Macintosha z istniejącymi użytkownikami”.

Funkcja FileVault zabezpiecza katalogi domowe, przechowując je w zaszyfrowanym pliku obrazu dysku. Ten plik obrazu może zostać zmigrowany ze starego komputera Mac na nowy, o ile nie przeprowadzono jeszcze migracji na nowy komputer (i nie istnieją na nim żadne konta użytkowników).

Aby zmigrować katalog domowy konta oraz ustawienia konta w późniejszym czasie, należy uruchomić stary komputer Mac i wyłączyć zabezpieczanie konta za pomocą funkcji FileVault. Następnie należy przesłać żądane konta lub dane przy użyciu Asystenta ustawień. Na nowym komputerze można ponownie włączyć zabezpieczanie konta za pomocą funkcji FileVault.


Niektóre z moich ustawień nie zostały przesłane. W szczególności: preferencje oszczędzania energii, preferencje zabezpieczeń (w tym „Wymagane hasło do obudzenia ze snu lub wygaszacza ekranu”), preferencje „Pobierz ważne uaktualnienia w tle” funkcji Uaktualnienie oprogramowania, preferencje środowiska Classic (takie jak „Ostrzegaj przed uruchomieniem środowiska Classic”), ustawienia klonowania w programie iDisk, a także ustawienia menu Wejście (w tym dodatkowe układy klawiatury oraz metody).

To normalny objaw. Niektóre preferencje ze starego komputera Mac nie są przesyłane. Nowy komputer Mac prawdopodobnie ma znacznie lepsze opcje oszczędzania energii niż stary komputer Mac. Natomiast pozostałe ustawienia można szybko skonfigurować ponownie w Preferencjach systemowych lub za pomocą funkcji Dostęp do katalogów. Jeśli dane zostały zmigrowane za pomocą Asystenta ustawień, można na przykład skonfigurować tryb uśpienia oraz inne ustawienia w okienku preferencji Oszczędzanie energii.

Gdy próbuję przesłać dane, nowy komputer przestaje odpowiadać („zawiesza się”). Zmiana kabla FireWire nie przynosi efektu.

Nie należy się obawiać. Z nowym komputerem jest wszystko w porządku. Najprawdopodobniej zarówno komputer, jak i kabel są sprawne. Oprogramowanie sprzętowe komputera, z którego są kopiowane dane, musi zostać uaktualnione.

Jeśli problem nadal występuje i są podłączone inne urządzenia FireWire, należy spróbować je odłączyć.


Udało mi się przesłać dane i wszystko działało bez zarzutu. Teraz chcę przesłać więcej danych ze starego komputera. Czy mogę to zrobić?

Oczywiście. Wystarczy otworzyć Asystenta ustawień (lub Asystenta migracji w systemie Mac OS X 10.4 lub nowszym). Można przesłać dowolne dane oprócz kont zabezpieczonych za pomocą funkcji FileVault, co zostało opisane powyżej.


Powiedziano mi, że po przesłaniu danych może zajść potrzeba ponownej instalacji niektórych programów. Zostały one ponownie zainstalowane, lecz nie działają.

Prawdopodobnie należy uaktualnić te programy, tak aby były zgodne z wersją systemu Mac OS na nowym komputerze, zwłaszcza jeśli na starym komputerze była używana dużo starsza wersja systemu Mac OS. Na ogół poprawka lub uaktualnienie dostarczone przez producenta programu może rozwiązać typowe problemy. W celu uzyskania uaktualnień lub dodatkowych informacji należy skontaktować się z producentem programu.


Po skonfigurowaniu kont użytkowników na nowym komputerze Mac zostało przesłane konto ze starego komputera Mac, które ma taką samą nazwę jak jedno z kont na nowym komputerze Mac. Wszystkie dane, które były na koncie o tej samej nazwie na nowym komputerze Mac, zniknęły!

Nie należy się obawiać. Informacje nie zostały usunięte, tylko przeniesione. Pliki z katalogu domowego konta na nowym komputerze Mac są w katalogu Usunięci użytkownicy, który znajduje się w katalogu Użytkownicy. Wskazówka: powyższa sytuacja nie wystąpi, jeśli informacje zostaną przesłane, gdy Asystent ustawień po raz pierwszy wyświetli monit o wykonanie tej czynności.


Konta użytkowników zostały już skonfigurowane. Nie mogę zalogować się po przesłaniu konta o takiej samej nazwie ze starego komputera Mac przy użyciu Asystenta ustawień. Co się stało?

Taka sytuacja występuje, gdy hasła konta na starym i nowym komputerze Mac są inne, nawet jeśli nazwa konta jest taka sama. Należy użyć hasła logowania ze starego komputera Mac. W przypadku zapomnienia hasła można je wyzerować.

Czy za pomocą Asystenta ustawień można utworzyć kopię zapasową lub zarchiwizować ważne pliki, umieszczając je na innym dysku?

Asystent ustawień został zaprojektowany na potrzeby migracji plików ze starego komputera wyłącznie na nowy komputer (w przypadku systemu Mac OS X 10.4 można też migrować pliki z systemu Mac OS X zainstalowanego na drugiej partycji na partycję z systemem Tiger). Nie jest przeznaczony do przesyłania ani synchronizowania danych przy użyciu innego komputera. Można jednak sprawdzić rozwiązania innych firm.

Data publikacji: