Tworzenie niewielkiej sieci Ethernet

Technologia Ethernet jest popularnym rozwiązaniem umożliwiającym połączenie komputerów z Internetem oraz wymianę danych między komputerami. Korzystając z niej, można połączyć w sieć dziesiątki komputerów w biurze lub podłączyć modem kablowy do komputera w domu.

Sieci Ethernet różnią się znacznie między sobą pod względem struktury i złożoności. Z przewodową siecią Ethernet można łatwo zintegrować komputery obsługujące połączenia bezprzewodowe, wykorzystujące do tego na przykład kartę AirPort lub karty sieci 802.11 innych firm. Poniżej przedstawiono trzy typy prostych sieci Ethernet, które można utworzyć w domu lub w biurze.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Wyposażenie sieci Ethernet

Poniżej opisane zostały elementy wykorzystywane w sieci Ethernet.

  • Kabel Ethernet — każde urządzenie, które ma być podłączone do sieci Ethernet, wymaga standardowego kabla ze złączem RJ-45, z przewodami skręconymi parami, zwanego także skrętką. Na widocznych ilustracjach przedstawiono w dwóch rzutach złącze RJ-45 oraz port Ethernet w komputerze oznaczony ikoną sieci Ethernet.


    W przypadku braku kabla Ethernet należy dowiedzieć się, jakie kable stosowane są w komputerach Macintosh.
     
  • Koncentrator Ethernet — jest to urządzenie wyposażone w wiele portów Ethernet. Aby utworzyć sieć, każde urządzenie należy podłączyć do koncentratora za pomocą kabla Ethernet.

  • Kabel skrzyżowany („skrosowany”) — ten specjalny rodzaj kabla Ethernet stosowany jest do bezpośredniego łączenia dwóch urządzeń bez udziału koncentratora.
     
  • Router — to urządzenie służy do kierowania ruchem w sieci i często wyglądem przypomina koncentrator z rysunku powyżej. Pełni szczególnie ważną rolę w sieciach domowych, gdyż umożliwia korzystanie z tego samego połączenia z Internetem dwóm lub więcej komputerom.
Porada: Stacja bazowa AirPort Extreme jest nie tylko bezprzewodowym punktem dostępu — może również pełnić funkcje łatwego w użyciu routera. Porty Ethernet, w które jest wyposażona, pozwalają na podłączenie kilku komputerów za pośrednictwem koncentratora lub też bezpośrednie podłączenie jednego komputera.

Jeśli nie jest wymagana obsługa sieci bezprzewodowej, można zaopatrzyć się w router przewodowy z wbudowanym koncentratorem z wieloma portami.

Trzy proste sieci

1. Sieć oparta na koncentratorze

W prostej sieci opartej na koncentratorze wystarczy połączyć każde urządzenie z koncentratorem za pomocą kabla Ethernet, jak przedstawiono na rysunku powyżej. Taka sieć może być wykorzystywana na przykład do wymiany plików lub drukowania. Przedstawiona na rysunku sieć nie jest połączona z Internetem.

2. Sieć oparta na kablu skrzyżowanym — tylko dwa urządzenia

Aby utworzyć tę najprostszą sieć, należy połączyć dwa porty Ethernet różnych urządzeń za pomocą jednego kabla skrzyżowanego, jak przedstawiono poniżej. Sieć tego typu może być wykorzystywana na przykład do wymiany plików, grania w gry sieciowe lub drukowania na drukarce sieciowej.


Porada: Po nabyciu kabla skrzyżowanego najlepiej czytelnie go oznaczyć, aby nie pomylić go z kablem standardowym. W zależności od tego, które komputery będą wykorzystywane, kabel skrzyżowany może uniemożliwić połączenie z siecią. Niektóre nowsze komputery Macintosh automatycznie wykrywają i zmieniają konfigurację styków. W takiej sytuacji kabel skrzyżowany nie jest potrzebny lub może być stosowany zamiennie z kablem standardowym.

3. Router z udostępnianym połączeniem internetowym

W tego typu sieci dostawca usług Internetu udostępnia jedno połączenie internetowe współdzielone przez wiele komputerów za pośrednictwem routera. W przedstawionym przykładzie rolę routera pełni stacja bazowa AirPort. Kabel Ethernet służy do podłączenia modemu DSL lub kablowego do portu sieci WAN stacji bazowej. Drugi kabel Ethernet łączy port sieci LAN stacji bazowej z komputerem. Na ilustracji przedstawiono tylko jeden komputer połączony przewodowo, ale do portu sieci LAN można też podłączyć koncentrator, obsługujący wiele komputerów.Porada: Zastosowanie routera to najlepszy sposób połączenia sieci komputerowej z Internetem. Aby możliwe było łączenie z Internetem oraz używanie innych aplikacji wykorzystujących protokół TCP/IP (np. udostępnianie plików) bez zakupu routera, komputery muszą być specjalnie skonfigurowane.

Po utworzeniu sieci można skonfigurować udostępnianie plików, drukowanie przy użyciu drukarki sieciowej lub połączenie z komputerem z systemem Windows. Informacje na te tematy można znaleźć w następujących artykułach:

Więcej informacji na temat tworzenia sieci przy użyciu stacji bazowej AirPort można znaleźć w następujących artykułach:

W przypadku braku komputerów obsługujących sieć AirPort lub w razie chęci zastosowania routera wyłącznie przewodowego urządzenia te są dostępne w sklepie Apple Store oraz w Przewodniku po produktach dla komputerów Macintosh.

Ważne: Bezprzewodowy dostęp do Internetu wymaga korzystania z usług dostawcy usług Internetu, który może pobierać opłaty, a także zastosowania karty sieci bezprzewodowej i stacji bazowej AirPort (lub zgodnej ze stacją bazową AirPort). Usługi niektórych dostawców usług Internetu są niezgodne z urządzeniami AirPort. Więcej informacji na temat można znaleźć w artykule Wymagania dla bezprzewodowego dostępu do Internetu przy użyciu urządzeń AirPort.

Ostatnia modyfikacja: