iTunes dla systemu Windows: przenoszenie katalogu iTunes Media

W tym artykule opisano sposób przenoszenia katalogu iTunes Media do innego miejsca na komputerze PC z systemem Windows.

Uwagi:

 • Informacje na temat przenoszenia katalogu iTunes Media na komputerze Mac można znaleźć w artykule iTunes dla systemu Mac: przenoszenie katalogu iTunes Media.
 • Jeśli biblioteka programu iTunes została utworzona za pomocą programu iTunes 8 lub starszego, katalog iTunes Media może mieć nazwę iTunes Music.

Jeśli po załadowaniu całej muzyki i innych multimediów do programu iTunes dysk twardy jest prawie pełny lub jeśli wszystkie pliki muzyczne i multimedialne mają po prostu zostać przeniesione na inny dysk twardy w systemie, można skorzystać z poniższych procedur przenoszenia z zachowaniem wszystkich list odtwarzania, ocen i historii odtwarzania.

Najpierw należy się upewnić, że w preferencjach programu iTunes zaznaczono opcję „Utrzymuj porządek w katalogu iTunes Media”:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. W oknie Preferencje kliknij kartę Zaawansowane.
 4. Zaznacz pole wyboru Utrzymuj porządek w katalogu iTunes Media.

  Zaznaczone pole wyboru Utrzymuj porządek w katalogu iTunes Media

 5. Kliknij przycisk OK.

Następnie należy wykonać poniższe czynności w celu przeniesienia katalogu iTunes Media na nowy napęd i skonsolidowania biblioteki w nowej lokalizacji. Powoduje to nie tylko skopiowanie plików multimedialnych i plików audio, ale również zachowanie ocen i list odtwarzania.

Uwaga: jeśli biblioteka jest przenoszona na dysk zewnętrzny, przed uruchomieniem programu iTunes należy włączyć zasilanie dysku i podłączyć go do komputera. W przeciwnym razie program iTunes wyświetli monit o wskazanie istniejącej biblioteki lub utworzenie nowej (co spowoduje utworzenie pustej biblioteki). Niezależnie od wybranej opcji dobrze jest tworzyć kopie zapasowe multimediów znajdujących się w programie iTunes.

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Z menu Edycja wybierz polecenie Preferencje.
 3. W oknie Preferencje kliknij kartę Zaawansowane.
 4. Kliknij przycisk Zmień w okienku służącym do wskazania katalogu iTunes Media.
 5. W wyświetlonym oknie Zmień położenie katalogu Media wskaż lokalizację, w której chcesz utworzyć nowy katalog Media.

  Przechodzenie do nowej żądanej lokalizacji katalogu Media

  Wskazówka: w systemach Windows Vista i Windows 7 w celu nawigowania można klikać trójkąty znajdujące się obok nazw katalogów i napędów. Domyślna lokalizacja w systemie Windows Vista to \nazwa_użytkownika\Muzyka\iTunes. Domyślna lokalizacja w systemie Windows 7 to \nazwa_użytkownika\Moja muzyka\iTunes.

  W systemach Windows XP i Windows 2000 w celu nawigowania można klikać znaki plus znajdujący się obok nazw katalogów i napędów. Domyślna lokalizacja to \Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\Moja muzyka\iTunes.

 6. Kliknij przycisk Utwórz nowy folder w oknie Zmień położenie katalogu Media.
 7. Wprowadź nazwę nowego katalogu iTunes Media.
 8. W oknie Zmień położenie katalogu Media kliknij przycisk OK. W oknie Zaawansowane kliknij przycisk OK.
 9. W programach iTunes 10 i iTunes 9:
  Wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uporządkuj bibliotekę.
  W programie iTunes 8:
  Wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Skonsoliduj bibliotekę muzyczną.
  W programie iTunes w wersji 7 lub starszej:
  Wybierz kolejno opcje Zaawansowane > Skonsoliduj bibliotekę muzyczną.
 10. Zostanie wyświetlony komunikat.
  W programach iTunes 10 i iTunes 9:
  Zaznacz pole wyboru Skonsoliduj pliki, a następnie kliknij przycisk OK.
  Zaznaczona opcja konsolidowania plików

  W programie iTunes 8 lub starszym:
  Kliknij przycisk Konsoliduj.
  Przycisk Konsoliduj

  Ważne: wykonanie tej czynności spowoduje skopiowanie całej muzyki i innych plików multimedialnych do nowej lokalizacji. Aby można było skopiować wszystkie pliki, na dysku twardym musi być wystarczająca ilość wolnego miejsca.

 11. Po skopiowaniu katalogu zlokalizuj pierwotny katalog iTunes Media i przeciągnij go do Kosza.Ważne: nie usuwaj plików bibliotek programu iTunes, które mogą znajdować się w tym samym miejscu co katalog iTunes Media. Więcej informacji o plikach bibliotek programu iTunes zawiera artykuł iTunes: co to są pliki bibliotek programu iTunes?
 12. Zamknij program iTunes i uruchom go ponownie.
  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Nie można znaleźć wymaganego katalogu, zawierającego „iTunes Library.itl”. Wskaż go lub utwórz nową bibliotekę iTunes”, prawdopodobnie przeniesiono pliki bibliotek programu iTunes. W takim przypadku przenieś z powrotem te pliki z Kosza do ich oryginalnej lokalizacji.
  • Jeśli powyższy komunikat nie jest wyświetlany podczas otwierania i zamykania programu iTunes, opróżnij Kosz.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: