iOS: informacje o kodzie PIN karty SIM

Kartę SIM można zablokować, aby nie było możliwe jej użycie bez podania kodu PIN (Personal Identification Number).

Aby ograniczyć dostęp do komórkowych sieci danych, można użyć kodu PIN karty SIM. Aby możliwe było korzystanie z komórkowej sieci danych, po każdym wyjęciu karty SIM lub uruchomieniu telefonu iPhone bądź iPada (modele Wi-Fi + Cellular) konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN.

Blokada karty SIM

Uwaga: te informacje dotyczą wyłącznie urządzeń korzystających z karty SIM.

Kod PIN można włączyć, wyłączyć lub zmienić w następujących miejscach:

  • iPhone: Ustawienia > Telefon > SIM PIN
  • iPad (modele Wi-Fi + Cellular):Ustawienia > Dane sieci komórkowej > PIN karty SIM

Uwaga: niektórzy operatorzy dostarczają karty SIM z już włączonym domyślnym kodem PIN. W celu uzyskania informacji o domyślnym kodzie PIN karty SIM należy skontaktować się ze swoim operatorem.

Kod PUK (Personal Unlocking Key)

Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN odblokowanie karty SIM będzie możliwe tylko za pomocą kodu PUK. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z dokumentacją karty SIM lub skontaktować się ze swoim operatorem.

Uwaga: jeśli niepoprawny kod PUK zostanie wprowadzony zbyt wiele razy, karta SIM zostanie zablokowana na stałe. W takiej sytuacji konieczne będzie skontaktowanie się z operatorem w celu wymiany karty SIM.

Odtwarzanie

Podczas odtwarzania urządzenia należy odblokować kartę SIM w celu dokończenia procesu odtwarzania. Na urządzeniu oraz w programie iTunes są wyświetlane następujące komunikaty informacyjne:

Informacja o blokadzie karty SIM na telefonie iPhone

Karta PIN włożona do tego telefonu iPhone jest zablokowana kodem PIN

Aby dokończyć proces przywracania:

  1. Odłącz urządzenie od komputera.
  2. Stuknij opcję Odblokuj na urządzeniu.
  3. Wprowadź kod PIN karty SIM, aby odblokować kartę SIM.
  4. Podłącz ponownie urządzenie do komputera.

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
58% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)