Time Capsule: tworzenie kopii dysku urządzenia Time Capsule przy użyciu Narzędzia AirPort w wersji 5.3.1 lub nowszej

Narzędzie AirPort w wersji 5.3.1 lub nowszej pozwala przenieść pełną kopię zapasową danych z dysku urządzenia Time Capsule na zewnętrzny dysk podłączony za pomocą portu USB urządzenia Time Capsule. 

Przed rozpoczęciem archiwizacji dysku urządzenia Time Capsule należy się upewnić, że żaden użytkownik nie tworzy aktualnie kopii zapasowej programu Time Machine na urządzeniu Time Capsule. Archiwizowanie dysku urządzenia Time Capsule powoduje tymczasowe odłączenie wszystkich użytkowników od tego dysku. Pozostałe usługi będą nadal dostępne.

1. Podłącz dysk zewnętrzny do portu USB urządzenia Time Capsule (jeśli żaden dysk nie jest podłączony). Można użyć dowolnego zewnętrznego dysku twardego z własnym zasilaniem obsługującego magistralę USB 2.0. W Narzędziu AirPort dysk zostanie wyświetlony jako Dysk AirPort.

2. Otwórz Narzędzie AirPort w wersji 5.3.1 (lub nowszej) znajdujące się w katalogu Programy > Narzędzia.

3. Kliknij pozycję Dyski.


 

4. W lewej części okna wybierz opcję dysku wewnętrznego urządzenia Time Capsule. W prawej części okna zostaną wyświetlone przyciski "Zarchiwizuj..." i "Wymaż...".

 

 

5. Kliknij przycisk "Zarchiwizuj...".

6. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu wybierz docelowy dysk AirPort na potrzeby archiwizacji. Jeśli do urządzenia Time Capsule jest podłączonych kilka dysków zewnętrznych, wybierz odpowiedni dysk i kliknij przycisk Zarchiwizuj.

7. Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe z informacją, że w trakcie archiwizowania wskaźnik stanu urządzenia Time Capsule będzie migać na bursztynowo. Kliknięcie przycisku Zarchiwizuj spowoduje odłączenie od dysku urządzenia Time Capsule wszystkich podłączonych nadal użytkowników.

Proces archiwizowania zostanie rozpoczęty (można zamknąć Narzędzie AirPort). 

Dysk urządzenia Time Capsule jest gotowy do użycia, gdy wskaźnik stanu zmieni kolor z powrotem na zielony. 

Ważne:

  • Nie należy rozpoczynać archiwizowania, dopóki wszyscy użytkownicy korzystający z dysku urządzenia Time Capsule nie zostaną prawidłowo odłączeni.
  • Dysk (zewnętrzny) narzędzia AirPort musi zawierać wystarczająco dużo wolnego miejsca na potrzeby archiwizowania.
  • Archiwizacja nie powoduje usunięcia jakichkolwiek plików z dysku.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: