Ustawienia programu Mail, które należy uzyskać od swojego dostawcy poczty e-mail

W przypadku wielu dostawców poczty e-mail program Mail jest w stanie automatycznie skonfigurować konto pocztowe na podstawie samego adresu e-mail. Jeśli jest to niemożliwe, trzeba samodzielnie uzyskać informacje o niezbędnych ustawieniach od swojego dostawcy. Pomocny może się wtedy okazać formularz przedstawiony w tym artykule.

Samodzielne konfigurowanie programu Mail

Jeśli program Mail nie będzie w stanie automatycznie skonfigurować konta, poprosi Cię o wprowadzenie dodatkowych ustawień, takich jak adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej. Musisz znać te ustawienia, aby ręcznie skonfigurować program Mail. Uzyskasz je od dostawcy poczty e-mail (np. Yahoo czy Hotmail).

Dostawca poczty e-mail nie musi być jednocześnie dostawcą Internetu; może to być zupełnie inna firma. Aby się dowiedzieć, kto jest Twoim dostawcą, sprawdź swój adres e-mail (np. @yahoo.com). Jeśli chcesz skonfigurować konto pocztowe w pracy lub w szkole, zapytaj o te ustawienia swojego administratora sieci.

Wydrukuj ten artykuł lub kliknij tutaj, aby pobrać formularz w wersji PDF. Skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail i wypełnij wszystkie rubryki informacjami potrzebnymi do skonfigurowania programu Mail. Zachowaj formularz na przyszłość, gdyby miał się jeszcze przydać.

Formularz ustawień konta e-mail

Pytania Odpowiedzi Uwagi
Imię i nazwisko:   Imię i nazwisko w formie, w jakiej te dane mają być wyświetlane w wysyłanych wiadomościach, na przykład Tomasz Kowalski.
Mój adres e-mail:                                @                        .        Przykład: kowalski@example.com.
Mój dostawca poczty e-mail:   Nazwa dostawcy poczty e-mail, na przykład Yahoo, Gmail, Comcast lub AOL.

 

Pytania Odpowiedzi Uwagi
Typ konta:
Wybierz właściwą opcję.
 [     ] POP
 [     ] IMAP 
 [     ] Exchange IMAP
 [     ] Exchange EWS
Dostawca poczty e-mail będzie wiedział, jaki typ konta należy wybrać.
Opis:   Używany jako nazwa skrzynki Przychodzące w programie Mail. Przykład: Służbowa poczta.
Nazwa hosta serwera poczty przychodzącej:   Przykład: mail.example.com
Nazwa użytkownika:   Przykład: kowalski lub kowalski@example.com.
Hasło:   Zapewnia ochronę konta poczty e-mail.
Jeśli nie wiesz, jakie masz hasło, zapytaj dostawcę poczty e-mail.
Numer portu serwera poczty przychodzącej:   Dostawca poczty e-mail będzie wiedział, który port należy wybrać.
Metoda uwierzytelniania serwera poczty przychodzącej:
(wybierz jedną)

[     ] Hasło
[     ] MD5
[     ] NTLM
[     ] Kerberos
[     ] Brak

Dostawca poczty e-mail będzie wiedział, którą metodę uwierzytelniania należy wybrać.
Czy serwer poczty przychodzącej obsługuje
protokół SSL (Secure Sockets Layer)?
[     ] Tak [     ] Nie Dostawca poczty e-mail może podać tu inną nazwę protokołu — TLS (Transport Layer Security).

 

Pytania Odpowiedzi Uwagi
Serwer poczty wychodzącej:   Przykład: smtp.example.com
Port serwera poczty wychodzącej:
Wybierz właściwą opcję.
[     ] 25
[     ] 465
[     ] 587
[     ] Inny: ________
Dostawca poczty e-mail będzie wiedział, który port należy wybrać.
Czy serwer poczty wychodzącej obsługuje protokół SSL (Secure Sockets Layer)? [     ] Tak
[     ] Nie
Dostawca poczty e-mail może podać tu inną nazwę protokołu — TLS (Transport Layer Security).
Metoda uwierzytelnienia serwera poczty wychodzącej:
Wybierz właściwą opcję.

[     ] Hasło
[     ] MD5
[     ] NTLM
[     ] Kerberos
[     ] Brak

Dostawca będzie wiedział, którą metodę uwierzytelniania należy wybrać.
W przypadku odpowiedzi Brak poproś dostawcę poczty lub Internetu o podanie ustawień serwera poczty wychodzącej (SMTP), jakich należy używać podczas nawiązywania połączenia z inną siecią, na przykład podczas korzystania z hotspotu Wi-Fi w kawiarni. Zanotuj te ustawienia w kolejnej tabeli.

 

Pytania Odpowiedzi Uwagi
Serwer poczty wychodzącej:   Przykład: smtp.example.com.
Port serwera poczty wychodzącej:
Wybierz właściwą opcję.
[     ] 25
[     ] 465
[     ] 587
[     ] Inny: ______
Dostawca poczty e-mail będzie wiedział, który port należy wybrać.
Czy serwer poczty wychodzącej obsługuje protokół SSL (Secure Sockets Layer)? [     ] Tak [     ] Nie Dostawca poczty e-mail może podać tu inną nazwę protokołu — TLS (Transport Layer Security).
Metoda uwierzytelniania serwera poczty wychodzącej:
(wybierz jedną)
[     ] Hasło
[     ] MD5
[     ] NTLM
[     ] Kerberos
 

Microsoft Exchange

W przypadku konta Microsoft Exchange konfiguracja może być inna. Więcej informacji podano w poniższych artykułach.

 

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
42% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)