Szybka pomoc: nagrywanie płyt

Jeśli chcesz zachować pamiątkę swoich pomysłów z programu GarageBand, nagrać własną płytę z utworami w programie iTunes, ręcznie wykonać kopię zapasową plików na płycie CD lub DVD albo umieścić na płycie film przygotowany w programie iDVD lub iMovie, w tym artykule znajdziesz instrukcje dotyczące tworzenia własnych płyt CD i DVD oraz rozwiązywania problemów, jakie mogą przy tym wystąpić.

 

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Szybka pomoc: nagrywanie płyt

Większość komputerów Mac zawiera napędy optyczne umożliwiające nagrywanie płyt. Jeśli masz komputer z takim napędem i chcesz się dowiedzieć, jakie płyty możesz nagrywać, wybierz opcję Ten Mac z menu Apple (), a następnie kliknij opcję Więcej informacji, aby otworzyć program Profil systemu. W programie Profil systemu kliknij pozycję Nagrywanie płyt. W prawej części okna zostaną wyświetlone typy płyt CD i DVD, w przypadku których napęd obsługuje zapisywanie (nagrywanie). Czyste płyty DVD mają większą pojemność niż płyty CD.

Na jaki temat potrzebujesz pomocy?

Nagrywanie płyt CD i DVD przy użyciu programu Finder w systemie Mac OS X

Aby nagrać na płycie określone pliki, użyj programu Finder w systemie Mac OS X.

Uwaga: do wykonywania kopii zapasowych całego systemu należy używać programu Time Machine (z dyskiem twardym). Nagrywanie płyt jest dobrą metodą kopiowania na płyty wybranych plików, ale nie całego systemu.

Procedury dostępne w systemie Mac OS X:

 • Włóż do napędu czystą płytę, przeciągnij na płytę pliki, które chcesz nagrać, a następnie kliknij przycisk Nagraj lub wybierz opcję Nagraj z menu Plik. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule.

lub

 • Można utworzyć katalog nagrywania o nazwie takiej jak oczekiwana nazwa płyty, wypełnić go zawartością, która ma zostać nagrana na płycie, a następnie kliknąć przycisk Nagraj i włożyć płytę, gdy zostanie wyświetlony monit. Aby utworzyć katalog nagrywania, w programie Finder wybierz opcję Nowy katalog nagrywania z menu Plik.


Nagrywanie płyt w programach takich jak iDVD, iTunes, iMovie i GarageBand

Płyty można nagrywać w programach iDVD, iTunes, iPhoto, iMovie oraz GarageBand. Szczegółowe informacje o tworzeniu i nagrywaniu płyt w tych programach można uzyskać, otwierając dany program, wybierając opcję Pomoc Nazwa programu z menu Pomoc i wpisując w polu Szukaj termin nagrywanie płyt.
 

Nagrywanie obrazów płyt

Aby nagrać płytę przy użyciu wzorcowego obrazu dysku, na przykład obrazu dysku oprogramowania pobranego w celu utworzenia płyty, można użyć Narzędzia dyskowego.
 

Nagrywanie płyt CD audio za pomocą programu iTunes

 1. Utworzenie nowej listy odtwarzania z utworami
  Z menu Plik wybierz polecenie Nowa lista. Wpisz nazwę listy odtwarzania w polu Źródło (będzie to nazwa płyty CD), a następnie przeciągnij utwory z biblioteki do nowej listy odtwarzania. Aby zmienić kolejność utworów, wybierz listę odtwarzania i przeciągnij utwory w odpowiednie miejsca. W miarę dodawania utworów będą rosły wartości czasu odtwarzania i rozmiaru (MB) u dołu okna. Nie przekraczaj ograniczeń pustej płyty CD. (Pojemność płyty jest zazwyczaj wydrukowana na płycie). Jeśli utwory nie zmieszczą się na jednej płycie, utwórz więcej list odtwarzania.
   
 2. Nagranie płyty
  Po wybraniu listy odtwarzania wybierz opcję Nagraj listę na płytę z menu Plik w programie iTunes. Następnie włóż do napędu pustą płytę CD obsługującą zapisywanie, aby rozpocząć nagrywanie.
   

Najprzydatniejsze wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Oprócz poniższych wskazówek mogą być pomocne następujące artykuły:

Rozwiązywanie problemów z nagrywaniem płyt
Gdy opcje nagrywania płyt są wyszarzone lub niedostępne
 

 • Sprawdzenie płyty lub próba użycia innej w przypadku niepowodzenia nagrywania
  Wysuń płytę z napędu, aby zbadać ją pod kątem zanieczyszczeń i rys na powierzchni oraz sprawdzić, czy na płycie są już zapisane dane. (Błyszcząca powierzchnia jest nieco ciemniejsza na obszarze, na którym są już nagrane dane). Jeśli płyta jest zabrudzona, oczyść ją miękką, wilgotną szmatką i spróbuj nagrać płytę ponownie. Jeśli płyta zawiera już dane, spróbuj użyć innej płyty. Jeśli chcesz użyć płyty wielokrotnego zapisu, która już zawiera dane, pamiętaj, aby wymazać płytę przed ponownym nagraniem danych. Drobne wady lub nierówności powierzchni mogą uniemożliwić poprawne nagranie płyty. Spróbuj nagrać pliki na innej płycie albo na płycie innej marki (o ile to możliwe).
   
 • Sprawdzenie, czy napęd optyczny obsługuje zapisywanie płyt
  Jeśli napęd jest wbudowany w komputer Mac, sprawdź, czy napęd jest co najmniej typu Combo, jeśli chcesz nagrywać płyty CD, albo typu SuperDrive, jeśli chcesz nagrywać płyty DVD (lub CD). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem komputera Mac albo z instrukcją napędu optycznego innego producenta.
   
 • Sprawdzenie typu płyty
  Sprawdź, czy napęd optyczny zainstalowany w komputerze obsługuje nagrywanie na używanych płytach. Nie można na przykład nagrywać płyt DVD+RW za pomocą napędów Apple SuperDrive starszego typu. Dane techniczne dotyczące obsługiwanych nośników można znaleźć w podręczniku produktu firmy Apple lub innego producenta. Używaj płyt przeznaczonych do nagrywania z taką szybkością, jaką obsługuje napęd.
   
 • Zastosowanie mniejszej szybkości
  W oknie dialogowym Nagrywanie określ szybkość nagrywania mniejszą niż najwyższa wartość obsługiwana przez napęd optyczny (o ile to możliwe) i spróbuj nagrać inną płytę.
   
 • Zwolnienie pamięci
  Jeśli są otwarte inne programy, zamknij te, których nie używasz (lub zamknij wszystkie oprócz tego, za pomocą którego nagrywasz płytę). Podczas nagrywania płyty nie wykonuj innych zadań na komputerze.
   
 • Sprawdzenie ilości miejsca dostępnej na dysku twardym
  Podczas nagrywania płyty komputer tymczasowo rezerwuje na dysku twardym wolne miejsce o objętości równej wielkości danych nagrywanych na płytę. W przypadku nagrywania dużej ilości danych może się zdarzyć, że na dysku twardym zabraknie miejsca, jeśli jest niemal zapełniony. W takiej sytuacji nagranie płyty może się nie udać. Aby zwolnić miejsce, usuń niechciane pliki lub wykonaj kopię zapasową plików na napędzie zewnętrznym.
   
 • Ponowne uruchomienie komputera
  Czasami w celu rozwiązania problemu wystarczy ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera Mac jeszcze raz spróbuj nagrać płytę.
   
 • Uaktualnienie oprogramowania
  Użyj narzędzia Uaktualnienia oprogramowania (wybierz z menu Apple opcję Uaktualnienia oprogramowania), aby sprawdzić dostępność najnowszych wersji oprogramowania firmy Apple oraz pobrać je i zainstalować. Jeśli używasz nagrywarki innej firmy, poszukaj najnowszych uaktualnień oprogramowania dla posiadanego modelu nagrywarki w witrynie internetowej producenta.
   
 • Sprawdzenie połączeń
  Jeśli używasz nagrywarki zewnętrznej, upewnij się, że połączenia wszystkich kabli są prawidłowe i napęd optyczny jest włączony.

Problem nadal nie ustępuje?

Jeśli powyższe porady nie umożliwiły rozwiązania problemu, skorzystaj z kilku innych źródeł informacji:

 • Użyj narzędzia Szukaj w naszej witrynie wsparcia, aby znaleźć informacje o rozwiązywaniu danego problemu.
 • Przeszukaj fora dyskusyjne dotyczące nagrywania płyt, aby znaleźć porady innych użytkowników.
Ostatnia modyfikacja: