Informacje o aktualizacji systemu Mac OS X do wersji 10.5.3

Aktualizacja systemu Mac OS X do wersji 10.5.3 jest zalecana dla systemów Mac OS X 10.5, 10.5.1 i 10.5.2 Leopard. Zawiera ogólne ulepszenia systemu operacyjnego, które poprawiają stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac. Szczegółowe informacje o aktualizacjach zabezpieczeń można znaleźć w tej witrynie. System Mac OS X 10.5 Leopard zawiera ponad 300 nowych funkcji, jest łatwy w instalacji i działa z oprogramowaniem i akcesoriami zainstalowanymi już na komputerze.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Ważne: Przeczytaj przed rozpoczęciem instalacji

 • Przed instalowaniem uaktualnienia zaleca się wykonanie kopii zapasowej systemu.
 • Procesu instalacji nie należy przerywać, nawet jeśli wskazanie paska postępu nie zmienia się przez kilka minut. W razie przerwy w zasilaniu, lub przerwy z innego powodu, do przeprowadzenia uaktualnienia należy użyć autonomicznego instalatora (patrz niżej) pobranego ze strony plików do pobrania firmy Apple.
 • W przypadku zainstalowania oprogramowania innej firmy modyfikującego system operacyjny lub w przypadku wprowadzenia innych zmian do systemu mogą wystąpić nieoczekiwane błędy. (Nie dotyczy to zainstalowanych programów).
 • Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, na przykład narzędzie Uaktualnienia programów nieoczekiwanie zakończy działanie, należy przeczytać następujący artykuł.

Instalowanie aktualizacji

System Mac OS X można zaktualizować do wersji 10.5.3 przy użyciu narzędzia Uaktualnienia programów lub instalatora autonomicznego. Do przeprowadzenia aktualizacji należy wykorzystać tylko jedną z tych metod.

Uaktualnienia oprogramowania

Wybierz opcję Uaktualnienia oprogramowania z menu Apple, aby automatycznie wyszukać w Internecie najnowsze oprogramowanie firmy Apple, w tym to uaktualnienie. Ten artykuł mógł zostać wyświetlony po wybraniu uaktualnienia oprogramowania w celu przedstawienia dodatkowych informacji. Jeśli oprogramowanie komputera nie jest najnowsze, mogą zostać wyświetlone inne uaktualnienia oprogramowania, które należy zainstalować. Wielkość plików aktualizacji może być różna dla poszczególnych komputerów, jeśli aktualizacje są instalowane przy użyciu narzędzia Uaktualnienia programów. Ponadto niektóre uaktualnienia należy instalować przed innymi, więc polecenie uaktualnienia oprogramowania należy uruchomić więcej niż jeden raz, aby sprawdzić, czy wszystkie uaktualnienia są zainstalowane.

Instalator autonomiczny

Pobierz instalatora uaktualnień i uruchom go ręcznie. Jest to przydatna opcja pozwalająca uaktualnić oprogramowanie na wielu komputerach przy jednokrotnym pobraniu uaktualnienia. Te wersje instalatorów autonomicznych są dostępne w witrynie plików do pobrania firmy Apple.

Aktualizacja systemu Mac OS X do wersji 10.5.3 jest zalecana dla wszystkich wersji systemu Mac OS X od 10.5 do 10.5.2.

 • Aktualizacja różnicowa pozwala uaktualnić system Mac OS X z wersji 10.5.2 do wersji 10.5.3.
 • Aktualizacja zbiorcza pozwala uaktualnić system Mac OS X z wersji 10.5, 10.5.1 lub 10.5.2 do wersji 10.5.3.


Zawartość pakietu

Aktualizacja systemu Mac OS X 10.5.3 jest zalecana dla wszystkich użytkowników systemu Mac OS X 10.5 i zawiera ogólne poprawki systemu operacyjnego zwiększające stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac.  

Kwestie ogólne

 • Oprogramowanie zawiera najnowsze aktualizacje zabezpieczeń firmy Apple.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego w programach zamiast czcionki Helvetica jest używana czcionka Helvetica Narrow.
 • Rozwiązuje problem dotyczący zacinania się dźwięku i obrazu podczas odtwarzania plików z niektórych urządzeń USB.
 • Rozwiązuje problem dotyczący stabilności wygaszaczy ekranu Słowo dnia, Grafika programu iTunes i Pokaz slajdów.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego niektóre podłączone dyski twarde nie są wykrywane w programie Finder.
 • Rozwiązuje problem dotyczący synchronizowania w usłudze .Mac widgetów pulpitu Dashboard na wielu komputerach Mac używających różnych rozdzielczości ekranu.
 • Dodaje obsługę formatu obrazu RAW dla kilku modeli aparatów fotograficznych.
 • Poprawia dokładność wskaźnika paska postępu narzędzia Uaktualnienia programów.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego program Finder może być niedostępny, jeśli nazwa komputera jest pusta w obszarze preferencji udostępniania.
 • Poprawia powiązania usługi Active Directory i proces logowania się w niej.
 • Eliminuje opóźnienie występujące podczas logowania się jako użytkownik usługi Active Directory w domenie .local.
 • Poprawia proces wyszukiwania informacji za pomocą usługi Spotlight na woluminach serwerów plików korzystających z protokołu AFP.
 • Klienci mogą teraz zmieniać swoje hasła w oknie logowania systemu Mac OS X 10.4 na serwerze Open Directory.
 • Poprawia niezawodność programu Safari, gdy użytkownik łączy się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy Microsoft ISA.

Książka adresowa

 • Rozwiązuje problemy z niezawodnością w trakcie procesu wyszukiwania kontaktów za pomocą wbudowanej funkcji wyszukiwania.
 • Rozwiązuje problemy dotyczące mapowania adresów zawierających znak ampersand (&).


AirPort

 • Poprawia działanie i niezawodność protokołu 802.1X. 
 • Poprawia niezawodność podczas używania urządzenia Time Capsule.

Automator

 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego niektóre programy mogą nie działać, gdy opcja „Pokaż podczas działania” jest włączona.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego akcja „Nowe zdarzenie programu iCal” może nie działać.
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia zapisywanie przepływów pracy w menu kontekstowym programu Finder.
 • Rozwiązuje problemy z niezawodnością skryptów programu Automator służących do wyszukiwania plików według daty. 
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia zapisywanie przepływów pracy w menu kontekstowym programu Finder.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego przepływy pracy programu Automator używane jako dodatki programu Finder nie działają, gdy rozpoczynają się od akcji „Pobierz zaznaczone elementy programu Finder”.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego akcja „Kopiuj pliki” może nie działać, gdy zostanie dodana z okna dialogowego ostrzeżenia programu Automator.

iCal

 • Rozwiązuje potencjalne problemy dotyczące prywatności, umożliwiając oznaczanie zdarzeń jako prywatne.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego inspektor nie wyświetla informacji na temat pojemności i dostępności dla sal konferencyjnych w budynku.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego bieżący dzień może być wyświetlany w skrajnej lewej kolumnie w widoku tygodniowym.
 • Rozwiązuje problemy z niezawodnością alarmów związanych ze spotkaniami, zaproszeniami i załącznikami.
 • Rozwiązuje problemy z niezawodnością procesu odtwarzania danych za pomocą kopii zapasowych programu iCal.
 • Rozwiązuje problemy z dokładnością funkcji automatycznego wypełniania, danych o dostępności i nazw lokalizacji.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego program iCal może wysyłać powiadomienia o anulowaniu zdarzeń w przeszłości, gdy kalendarz zostanie usunięty.
 • Rozwiązuje problemy z niezawodnością procesu synchronizacji programu iCal.

iChat

 • Rozwiązuje problemy z niezawodnością funkcji współdzielenia ekranu.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego zapisane rejestry czatu mogą być rozpoznawane jako nadal używane pliki po otwarciu i zamknięciu ich w programie iChat.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego czaty grupowe nie są indeksowane w programie Spotlight.
 • Problem, w wyniku którego było zapisywanych tylko 250 ostatnich wiadomości aktywnego czatu, został rozwiązany.  Teraz jest zapisywana nieograniczona liczba wierszy.
 • Rozwiązuje problem dotyczący funkcji usuwania echa akustycznego, który może się pojawić na przenośnych komputerach Mac.

Program Mail

 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego program Mail może uniemożliwiać przeprowadzenie procesu uśpienia po okresie bezczynności, gdy zostanie on skonfigurowany do pobierania nowych wiadomości co minutę.
 • Rozwiązuje problemy ze stabilnością, które mogą wystąpić podczas przeciągania dużych załączników do wiadomości e-mail.
 • Rozwiązuje problem, który może wystąpić w sytuacji, gdy podczas przeciągania pliku do ikony programu Mail na panelu Dock są otwarte dwa okna tworzenia wiadomości.
 • Rozwiązuje problemy z niezawodnością podczas wprowadzania zmian w skrzynce pocztowej w trybie offline.
 • Rozwiązuje problemy dotyczące zawijania tekstu, które mogą wystąpić, gdy zwykły tekst zawiera dwie następujące po sobie spacje.
 • Rozwiązuje problemy, w wyniku których niektóre strony sieci web są zniekształcone po wysłaniu ich pocztą e-mail za pomocą programu Safari.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego odbiorcy z kolumny „Dw” są niepoprawnie wyświetlani w kolumnie „Do” w skrzynkach Wysłane, Robocze i Wychodzące.
 • Rozwiązuje problemy z niezawodnością dotyczące załączników dodanych do notatek w formacie zwykłego tekstu.
 • Rozwiązuje problemy z niezawodnością dotyczące uwierzytelnionych źródeł danych RSS.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego po dołączeniu aliasu do wiadomości e-mail plik może nie zostać wysłany.

Nadzór rodzicielski

 • Rozwiązuje problemy z niezawodnością dotyczące rejestrowania programów i limitów czasu.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego funkcja Nadzór rodzicielski może uniemożliwiać wymuszenie trybu uśpienia. 
 • Rozwiązuje problemy z niezawodnością filtrów zawartości sieci web.
 • Rozwiązuje problem dotyczący kont zarządzanych, w wyniku którego rejestry programu iChat nie są tworzone.
 • Rozwiązuje problem dotyczący plików 4-bajtowych i białej listy. 

Spacje

 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego przełączenie się do innego obszaru i powrót do obszaru oryginalnego może spowodować zmianę kolejności okien programów i wybranie innego okna aktywnego.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego aktywowanie programu z panelu Dock powoduje przejście do innego obszaru, nawet jeśli dla tego programu istnieje okno w bieżącym obszarze.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego kombinacja klawiszy Command+Tab może powodować nieprawidłowe przejście do nowego obszaru.
 • Rozwiązuje problemy z niezawodnością programu Spaces podczas synchronizowania preferencji za pośrednictwem usługi .Mac.

Time Machine

 • Zawiera poprawki zgodności programu Time Machine z urządzeniem Time Capsule.
 • Rozwiązuje pewne problemy występujące podczas tworzenia kopii zapasowej danych z przenośnego komputera Mac zasilanego z akumulatora. 
 • Rozwiązuje problemy ze zgodnością dotyczące programu Aperture 2.
 • Rozwiązuje problemy z niezawodnością występujące podczas procesu całkowitego odtwarzania danych z kopii zapasowej wykonanej za pomocą programu Time Machine.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego niektóre klawisze funkcyjne mogą zostać wyłączone, gdy zostanie użyty program Time Machine. 
 • Rozwiązuje problem dotyczący wyświetlania komunikatu alertu, który błędnie informuje o braku miejsca na woluminie kopii zapasowej. 
 • Aktualizuje program Time Machine, dzięki czemu może on przeprowadzać niezawodne odtwarzanie załączników i wiadomości w programie Mail.

VoiceOver

 • Zawiera program Braille Update 1.0, który włącza monitory brajlowskie GW Micro, HandyTech, HIMS, Nippon i Papenmeier Refreshable Braille.
 • Rozwiązuje problem dotyczący podkreśleń w alfabecie Braille'a (7- i 8-punktowym).
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego kotwice stron HTML mogą być ignorowane przez kursor funkcji VoiceOver.
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia używanie punktów aktywnych w obszarach tekstowych.
 • Rozwiązuje problem dotyczący sprawdzania pisowni, w wyniku którego funkcja VoiceOver powiadamia tylko o pierwszym błędnym wyrazie, jeśli tekst zawiera wiele takich wyrazów. 

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: