GarageBand, Logic: miejsce instalacji pętli

Miejsce instalacji pętli Apple Loops jest różne dla programów GarageBand i Logic Pro/Express oraz pakietów Jam Pack. Lokalizacja pętli jest ponadto uzależniona od systemu i od wersji programów GarageBand lub Logic zainstalowanych na komputerze.

Programy GarageBand w wersji 2 lub nowszej oraz Logic Pro/Express w wersji 7.1 lub nowszej przechowują zawartość pętli w innej lokalizacji domyślnej niż w przypadku wcześniejszych wersji. Jeśli na komputerze są zainstalowane pakiety Jam Pack, pętle każdego pakietu są także przechowywane w odrębnych lokalizacjach.

 • Zawartość pętli programu GarageBand 1 jest instalowana w następującej lokalizacji:

/Biblioteki/Application Support/GarageBand/Apple Loops/

 • Pętle Apple Loops pakietów Jam Pack, Jam Pack Remix Tools i Jam Pack Rhythm Section dla programu GarageBand są instalowane w osobnych folderach o nazwach odpowiadających tym pakietom w następującej lokalizacji:

/Biblioteki/Application Support/GarageBand/Apple Loops/

 • Pętle programów GarageBand w wersji 2 lub nowszej oraz Logic Pro/Express w wersji 7.1 lub nowszej są instalowane w następującej lokalizacji:

/Biblioteki/Audio/Apple Loops/Apple/

 • Pętle Apple Loops pakietów Jam Pack Symphony Orchestra i Jam Pack World Music dla programu GarageBand są instalowane w osobnych folderach o nazwach odpowiadających tym pakietom w następującej lokalizacji:

/Biblioteki/Audio/Apple Loops/Apple/

 

Lokalizacja pętli może być inna w zależności od tego, jaka wersja programów GarageBand lub Logic jest obecnie używana oraz od tego, czy na komputerze były wcześniej zainstalowane inne wersje tych programów. Przedstawia się ona następująco:

Scenariusz 1
 • Jeśli na komputerze został jako pierwszy zainstalowany program GarageBand w wersji 2 lub nowszej albo program Logic w wersji 7.1 lub nowszej (nie instalowano wcześniejszych wersji tych programów), cała zawartość pętli programu GarageBand będzie się znajdowała w domyślnej lokalizacji dla programu GarageBand 2 podanej powyżej.

Scenariusz 2

 • Jeśli na komputerze jest zainstalowany jedynie program GarageBand 1 lub Logic 7.0 (nie przeprowadzono aktualizacji do wersji 2.0 dla programu GarageBand lub do wersji 7.1 dla programu Logic), cała zawartość pętli będzie się znajdowała w domyślnej lokalizacji dla programu GarageBand 1 podanej powyżej.

Scenariusz 3

 • Jeśli zaktualizowano wcześniejszą wersję programów GarageBand lub Logic do wersji 2 dla programu GarageBand lub do wersji 7.1 dla programu Logic, wszelkie nowe pętle wprowadzone w późniejszej wersji zostaną zainstalowane w domyślnej lokalizacji dla programu GarageBand 2. Wszystkie pętle wspólne dla obu wersji pozostaną natomiast w domyślnej lokalizacji pętli dla programu GarageBand 1. Dzieje się tak dlatego, że instalator oprogramowania wykrywa wcześniejszą instalację i umieszcza w nowej lokalizacji tylko nową zawartość, pozostawiając starszą w pierwotnym miejscu.

 

Zawartość pętli pakietów Jam Pack jest zawsze instalowana w domyślnej lokalizacji poszczególnych pakietów, którą podano powyżej. Niezależnie od używanej wersji oprogramowania pętle pakietów Jam Pack zawsze znajdują się w swojej pierwotnej lokalizacji.

Zawartość pętli innych firm powinna zostać zainstalowana w osobnym folderze w domyślnej lokalizacji dla używanej w danej chwili wersji programów GarageBand lub Logic. Jeśli na przykład pętle innej firmy zostaną zainstalowane podczas używania programu GarageBand 1, a następnie program zostanie zaktualizowany do wersji 2 lub nowszej, pętle powinny się nadal znajdować w osobnym folderze o właściwej im nazwie w następującej lokalizacji:

 • /Biblioteki/Application Support/GarageBand/Apple Loops/

W przypadku zainstalowania zawartości dopiero po zaktualizowaniu programu GarageBand do wersji 2 lub nowszej albo programu Logic do wersji 7.1 lub nowszej pętle powinny się znajdować w osobnym folderze o właściwej im nazwie w następującej lokalizacji:

 • /Biblioteki/Audio/Apple Loops/Apple/

Wszelkie pętle utworzone przez użytkownika w programie GarageBand 2 lub nowszym albo w programie Logic 7.1 lub nowszym są umieszczane w jednej z następujących lokalizacji:

 • /Biblioteki/Audio/Apple Loops/User Loops
 • ~/Biblioteki/Audio/Apple Loops/User Loops

Uwaga: tylda (~) oznacza katalog domowy. Aby przejść do tej lokalizacji, z menu w programie Finder należy wybrać kolejno opcje Idź > Idź do katalogu. Następnie w polu Idź do katalogu należy wpisać ciąg ~/Biblioteki/Audio/Apple Loops/User Loops i nacisnąć przycisk Idź.

O tym, czy ścieżka lokalizacji pętli rozpoczyna się od katalogu domowego, czy katalogu systemowego, decyduje ustawienie opcji Moje pętle Apple Loops w okienku Pętle w preferencjach programu GarageBand.

Data publikacji: