Wyłączanie klasycznej funkcji Sterowanie głosowe na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak dopasować ustawienia przycisku bocznego lub przycisku Początek dla klasycznej funkcji Sterowanie głosowe i Siri na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Na telefonie iPhone X lub nowszym możesz tak skonfigurować przycisk boczny urządzenia, aby naciśnięcie i przytrzymanie go nie wywoływało odpowiedzi klasycznej funkcji Sterowanie głosowe lub Siri. Na telefonie iPhone 8 lub starszym możesz tak skonfigurować przycisk Początek urządzenia, aby naciśnięcie i przytrzymanie go nie wywoływało odpowiedzi klasycznej funkcji Sterowanie głosowe lub Siri.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Na telefonie iPhone X lub nowszym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność, a następnie stuknij opcję Przycisk boczny. Na telefonie iPhone 8 lub starszym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność, a następnie stuknij opcję Przycisk Początek.

  2. W obszarze „Naciśnij i przytrzymaj, a potem mów” wybierz jedną z następujących opcji:

    • Siri: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Początek wywoła odpowiedź funkcji Siri.

    • Klasyczna funkcja Sterowanie głosowe: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Początek wywoła odpowiedź klasycznej funkcji Sterowanie głosowe. Wybranie tej opcji powoduje też wyłączenie funkcji Siri.

    • Wył.: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Początek nie spowoduje żadnej odpowiedzi.

Ustawienia funkcji naciśnij i przytrzymaj dotyczą tylko przycisku bocznego lub przycisku Początek. Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, który nieoczekiwanie uruchamia funkcję Siri lub klasyczną funkcję Sterowanie głosowe, upewnij się, że zestaw ten jest w pełni umieszczony w urządzeniu.

Jeśli podczas używania zestawu słuchawkowego połączenie zrywa się lub jest niskiej jakości, kable są przepalone albo na złączu lub na pilocie jest wilgoć, zestaw może nieoczekiwanie uruchamiać funkcję Siri lub klasyczną funkcję Sterowanie głosowe. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj użyć innego zestawu słuchawkowego.

Więcej informacji

Data publikacji: