Odtwarzanie filmów i plików audio na wielu slajdach w aplikacji Keynote na iPhonie, iPadzie lub Macu

Film lub plik audio dodany do kilku slajdów będzie odtwarzany na każdym z nich — nawet podczas przejść między slajdami.

Aby odtworzyć film lub dźwięk na wielu slajdach, należy dodać ten sam plik do kolejnych slajdów. Następnie można dostosować ustawienia pliku, aby zmienić wygląd i brzmienie filmu lub dźwięku po przejściu z jednego slajdu do kolejnego.

Można na przykład ustawić głośność pliku niezależnie dla każdego slajdu lub zmienić położenie filmu na slajdzie w trakcie odtwarzania. Kroki animacji, takie jak Wejście, Czynność i Wyjście, dla innych obiektów na slajdzie nadal działają podczas odtwarzania filmu.

Dodawanie filmu lub pliku audio do slajdów

Aby odtworzyć film lub dźwięk na wielu slajdach, dodaj odpowiedni plik do kolejnych slajdów w prezentacji.

Dodawanie filmu lub pliku audio do slajdu na telefonie iPhone lub iPadzie

 1. Wybierz slajd, od którego ma się rozpocząć odtwarzanie filmu lub pliku audio.

 2. W zależności od tego, co widzisz na pasku narzędzi, stuknij przycisk WstawBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, a następnie stuknij przycisk MultimediaBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, lub stuknij przycisk MultimediaBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu.

 3. Dodaj plik do slajdu:

  • Aby dodać film z biblioteki zdjęć, stuknij opcję Zdjęcie lub Wideo, znajdź ten plik, a następnie stuknij go.

  • Aby dodać film lub plik audio znajdujący się w usłudze iCloud Drive lub innej lokalizacji, stuknij opcję „Wstaw z”, znajdź plik, a następnie stuknij przycisk Otwórz.

 4. Umieść plik w miejscu, w którym ma się pojawić na slajdzie, i w razie potrzeby zmień jego rozmiar.

 5. Dodaj plik do każdego kolejnego slajdu, na którym ma być odtwarzany film lub plik audio.

 6. Na każdym slajdzie stuknij film lub plik audio, aby go zaznaczyć, stuknij przycisk FormatBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, stuknij opcję Film, a następnie włącz opcję Odtwarzaj na wielu slajdach.

 7. Wyłącz opcję Odtwarzaj na wielu slajdach na ostatnim slajdzie, na którym chcesz odtworzyć plik.

Włączenie opcji Odtwarzaj na wielu slajdach na jednym slajdzie powoduje odtworzenie filmu lub dźwięku na następnym slajdzie, nawet jeśli opcja ta została na nim wyłączona. Jeśli na przykład chcesz odtworzyć film na pięciu slajdach, ale nie chcesz go odtwarzać na szóstym slajdzie, włącz opcję Odtwarzaj na wielu slajdach na pierwszych czterech slajdach. Następnie wyłącz ją na piątym slajdzie. Film zostanie odtworzony na piątym slajdzie i zatrzyma się po przejściu do szóstego slajdu.

Dodawanie filmu lub pliku audio do slajdu na komputerze Mac

Odtwarzając filmy i pliki audio na komputerze Mac, korzystaj z formatów obsługiwanych przez aplikację QuickTime. Jeśli nie możesz dodać ani odtworzyć filmu lub pliku audio, użyj aplikacji iMovie, QuickTime Player lub Compressor, aby przekonwertować plik audio do formatu MPEG-4 (z rozszerzeniem M4A) lub film do formatu QuickTime (z rozszerzeniem MOV).

 1. Dodaj plik do slajdu, od którego ma się rozpocząć jego odtwarzanie:

  • Aby dodać plik z biblioteki zdjęć lub utwór z biblioteki muzycznej, na pasku narzędzi kliknij przycisk Multimedia, kliknij pozycję Filmy lub Muzyka, a następnie przeciągnij plik na slajd.

  • Aby dodać plik z usługi iCloud Drive lub innej lokalizacji, kliknij opcję Wybierz, znajdź plik, a następnie kliknij opcję Wstaw.

 2. Dodaj plik do każdego kolejnego slajdu, na którym ma być odtwarzany film lub dźwięk.

 3. Na każdym slajdzie kliknij plik, aby go zaznaczyć, kliknij przycisk Format, kliknij pozycję Film, a następnie włącz opcję Odtwórz film (dźwięk) na wielu slajdach.

 4. Wyłącz opcję Odtwórz film (dźwięk) na wielu slajdach na ostatnim slajdzie, na którym chcesz odtworzyć plik.

Włączenie opcji Odtwórz na wielu slajdach na jednym slajdzie powoduje odtworzenie filmu lub dźwięku na następnym slajdzie, nawet jeśli opcja ta została na nim wyłączona. Jeśli na przykład chcesz odtworzyć film na pięciu slajdach, ale nie chcesz go odtwarzać na szóstym slajdzie, włącz opcję Odtwórz film na wielu slajdach na pierwszych czterech slajdach. Następnie wyłącz ją na piątym slajdzie. Film zostanie odtworzony na piątym slajdzie i zatrzyma się po przejściu do szóstego slajdu.

Używanie układów slajdów

Filmy i pliki audio można również dodać do układu slajdu, a następnie zastosować taki układ slajdu do innych slajdów. Filmy i pliki audio będą odtwarzane na kolejnych slajdach, które korzystają z tego samego układu slajdu. Dzięki temu można utworzyć ruch w tle i jednocześnie zapewnić bezproblemowe odtwarzanie i doskonałe dopasowanie obrazu na kolejnych slajdach.

Regulowanie głośności filmu lub pliku audio na każdym slajdzie

Głośność filmu lub pliku audio na komputerze Mac albo pliku audio na telefonie iPhone lub iPadzie można ustawić niezależnie na każdym slajdzie. Możesz na przykład zmniejszyć głośność na slajdzie wyświetlanym w trakcie Twojej wypowiedzi, a następnie zwiększyć ją na kolejnym slajdzie, gdy nie masz zamiaru nic omawiać.

Regulowanie głośności pliku audio na telefonie iPhone lub iPadzie

 1. Na slajdzie, który chcesz dostosować, stuknij plik audio.

 2. Stuknij przycisk FormatBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, stuknij opcję Audio, a następnie przeciągnij element sterujący głośnością.

Regulowanie głośności filmu lub pliku audio na komputerze Mac

 1. Zaznacz film lub plik audio znajdujący się na slajdzie, przycisk FormatBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, a następnie kliknij opcję Film lub Audio.

 2. Przeciągnij suwak głośności.

Dostosowywanie innych ustawień i używanie przejść podczas odtwarzania filmu na wielu slajdach

Można dostosować położenie, rozmiar i odwrócenie filmu po przejściu z jednego slajdu do kolejnego. Jeśli używasz innych przejść, film będzie nadal odtwarzany zarówno w przypadku przejść wyjściowych, jak i wejściowych.

Niektóre animacje tworzą interesujące efekty podczas odtwarzania filmu na wielu slajdach. Jeśli używasz Magicznego przejścia, film będzie nadal odtwarzany i powiększy się, wypełniając cały slajd w miarę przechodzenia od jednego slajdu do następnego.

Jeśli film lub dźwięk nie jest odtwarzany na wielu slajdach, upewnij się, że na każdym slajdzie określone ustawienia są identyczne.

Odtwarzanie na wielu slajdach w przypadku długich notatek prezentera

Odtwarzanie filmu na wielu slajdach może być przydatne, jeśli wyświetlacz nie jest w stanie pomieścić długich notatek prezentera. Wielokrotne powielenie slajdu z filmem i podzielenie notatek prezentera na kilka slajdów umożliwia wyświetlenie następnego segmentu notatek kliknięciem, nie przerywając płynnego odtwarzania filmu — bez względu na to, jakiego przejścia użyto.

Jeśli film lub dźwięk nie odtwarza się na wielu slajdach

Jeśli film lub plik audio nie odtwarza się na wielu slajdach, sprawdź poniższe ustawienia dotyczące każdego slajdu, na którym ma być odtwarzany:

 • Ustawienie powtarzania (Brak, Pętla lub Pętla w przód i w tył) dotyczące danego filmu lub pliku audio musi być takie samo na każdym slajdzie.

 • Ustawienie przycinania musi być takie samo na każdym slajdzie (dotyczy tylko komputera Mac).

 • Jeśli na jednym slajdzie zastosowano opcję wyjścia, a na kolejnym slajdzie opcję wejścia, film lub plik audio nie będzie odtwarzany na wielu slajdach.

Data publikacji: