Korzystanie z funkcji Wspomnienia w aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacja Zdjęcia rozpoznaje ważne osoby, miejsca i wydarzenia w bibliotece, a następnie prezentuje je w specjalnie wybranych kolekcjach o nazwie Wspomnienia. Można również tworzyć własne wspomnienia, a także udostępniać je znajomym i rodzinie.

Zanim rozpoczniesz

Eksplorowanie wspomnień

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i stuknij kartę Dla Ciebie.

 2. Stuknij opcję Zobacz wszystko, aby przejrzeć wspomnienia. Możesz też stuknąć wspomnienie, aby rozpocząć jego odtwarzanie, a następnie stuknąć je ponownie, aby wyświetlić opcje, takie jak Miksy do wspomnieńBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu lub PrzeglądajBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu. Po stuknięciu przycisku PrzeglądajBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu muzyka będzie nadal odtwarzana podczas wyświetlania wszystkich zdjęć ze wspomnienia.

Wspomnienia są sugerowane automatycznie i odtwarzają się bez przerwy, ale możesz wybrać inną sugestię, odtworzyć ponownie, dodać do ulubionych lub udostępnić właśnie obejrzane wspomnienie.

Zmienianie miksu do wspomnień

Miksy do wspomnień to wyselekcjonowane kombinacje zdjęć i odpowiadających im utworów, które można zastosować do danego wspomnienia. Dla każdego wspomnienia możesz wybrać jeden z wielu miksów lub wybrać własny wygląd oraz utwór z Apple Music. W tym celu:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i stuknij kartę Dla Ciebie.

 2. Stuknij wspomnienie, aby je odtworzyć.

 3. Stuknij ekran, stuknij przycisk Miksy do wspomnieńBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, a następnie przesuń palcem w lewo, aby przewijać różne miksy.

 4. Stuknij ekran ponownie, aby zastosować miks do wspomnień.

Zmienianie wyglądu wspomnienia

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i stuknij kartę Dla Ciebie.

 2. Stuknij wspomnienie, aby je odtworzyć.

 3. Stuknij ekran, stuknij przycisk Miksy do wspomnieńBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, a następnie stuknij przycisk FiltryBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu.

 4. Wybierz wygląd z listy Wygląd, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Zmienianie muzyki wspomnienia

W systemach iOS 15 i iPadOS 15 lub nowszych możesz zmieniać muzykę wspomnień, wybierając spośród ścieżek dźwiękowych lub sugerowanych utworów. Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music, możesz też skorzystać z biblioteki Apple Music i przejrzeć sugerowane utwory dobrane na podstawie Twoich preferencji lub utworów odtwarzanych w czasie powstawania wspomnienia. Aby zmienić muzykę, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i stuknij kartę Dla Ciebie.

 2. Stuknij wspomnienie, aby je odtworzyć.

 3. Stuknij przycisk Miksy do wspomnieńBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, a następnie stuknij przycisk MuzykaBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu.

 4. Wybierz utwór z listy lub wyszukaj konkretny utwór, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Tworzenie własnych wspomnień

Aby utworzyć własne wspomnienia na podstawie albumu lub konkretnego miesiąca bądź dnia:

 1. Przejdź do karty Albumy i wybierz album. Możesz też przejść do karty Biblioteka, a następnie stuknąć opcję Miesiące lub Dni.

 2. Stuknij przycisk WięcejBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, a następnie stuknij opcję Odtwórz film ze wspomnieniem.

 3. Podczas odtwarzania filmu stuknij ekran, a następnie stuknij przycisk WięcejBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu.

 4. Stuknij opcję Dodaj do ulubionych.

 5. Stuknij przycisk ZamknijBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu.

Aby dodać kogoś z albumu Osoby do swoich wspomnień:

 1. Przejdź do karty Albumy, a następnie stuknij album Osoby.

 2. Stuknij miniaturę osoby, a następnie stuknij przycisk WięcejBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu.

 3. Stuknij opcję Utwórz wspomnienie.

Zachowywanie ulubionych wspomnień

 1. Przejdź do karty Dla Ciebie, a następnie wybierz wspomnienie.

 2. Stuknij przycisk WięcejBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, a następnie stuknij opcję Dodaj do ulubionych.

Aby wyświetlić ulubione wspomnienia, przejdź do karty Dla Ciebie, stuknij opcję Zobacz wszystko obok ikony Wspomnienia, a następnie stuknij opcję Ulubione. Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już zapisywać wspomnień, stuknij przycisk UlubioneBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu ponownie.

Udostępnianie ulubionych wspomnień

 1. Odtwórz film ze wspomnieniem, a następnie stuknij ekran, aby wyświetlić opcje edycji i udostępniania.

 2. Stuknij przycisk UdostępnijNo alt supplied for Image, a następnie wybierz sposób udostępnienia.

Wraz ze wspomnieniem udostępniana jest też jego muzyka. Jeśli danego utworu nie można udostępnić, otrzymasz monit o wybranie utworu, który można udostępnić ze wspomnieniem.

Edytowanie wspomnień

Aby jeszcze bardziej spersonalizować swoje wspomnienia, możesz wprowadzać w nich zmiany. Możesz na przykład zmienić tytuł, dodać lub usunąć zdjęcia ze wspomnienia oraz, w zależności od liczby zdjęć zawartych we wspomnieniu, zmienić długość wspomnienia.

Zmienianie tytułu

 1. Przejdź do wspomnienia, stuknij przycisk WięcejBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu.

 2. Stuknij opcję Edycja tytułu, a następnie stuknij opcję Zachowaj.

Dodawanie i usuwanie zdjęć we wspomnieniu

 1. Odtwórz wspomnienie, a następnie stuknij ekran.

 2. Stuknij przycisk WięcejBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, a następnie stuknij opcję Zarządzaj zdjęciami.

 3. Wybierz zdjęcia, które chcesz dodać, lub usuń zaznaczenie zdjęć, które chcesz usunąć.

 4. Stuknij opcję Gotowe.

Aby ustawić zdjęcie jako zdjęcie kluczowe dla wspomnienia:

 1. Odtwórz wspomnienia, a następnie stuknij przycisk WstrzymajBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu.

 2. Stuknij przycisk WięcejBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, a następnie stuknij opcję Utwórz zdjęcie kluczowe.

Aby ukryć określone zdjęcie we wspomnieniu:

 1. Odtwórz wspomnienia, a następnie stuknij przycisk WstrzymajBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu.

 2. Stuknij przycisk WięcejBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, a następnie stuknij opcję Ukryj we wspomnieniu.

Zmienianie długości wspomnienia

 1. Odtwórz wspomnienie, a następnie stuknij ekran.

 2. Stuknij przycisk WięcejBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, a następnie stuknij opcję Krótki, Średni lub Długi.

W zależności od tego, ile zdjęć zawiera wspomnienie, widoczne mogą być tylko opcje długości Krótki i Średni.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej na temat korzystania z funkcji Wspomnienia na komputerze Mac.

Data publikacji: