Korzystanie z funkcji Sterowanie głosowe na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dzięki funkcji Sterowanie głosowe możesz poruszać się po urządzeniu i wchodzić z nim w interakcję, używając głosu do stukania, przesuwania palcem, wpisywania i innych czynności.

Do korzystania z funkcji Sterowanie głosowe wymagany jest system iOS 13 lub nowszy albo iPadOS. Zanim skorzystasz z funkcji Sterowanie głosowe, musisz pobrać plik. Po ukończeniu pobierania funkcja Sterowanie głosowe nie wymaga połączenia z siecią Wi-Fi. Zalecamy nawiązanie połączenia z siecią Wi-Fi przed pierwszym włączeniem funkcji Sterowanie głosowe.

Funkcja Sterowanie głosowe nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach. Funkcja Sterowanie głosowe korzysta z mechanizmu rozpoznawania mowy funkcji Siri tylko dla języka angielskiego (USA).

Jak włączyć funkcję Sterowanie głosowe

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia i wybierz opcję Dostępność.

 2. Wybierz opcję Sterowanie głosowe, a następnie wybierz opcję Konfiguruj Sterowanie głosowe. Pobieranie rozpocznie się w tle.

Po ukończeniu pobierania na pasku stanu urządzenia pojawi się ikona mikrofonuNo alt supplied for Image wskazująca, czy funkcja Sterowanie głosowe nasłuchuje.

Jak używać funkcji Sterowanie głosowe

Gdy włączysz funkcję Sterowanie głosowe, możesz wypowiadać polecenia zamiast wykonywać operacje dotykowo. Możesz na przykład z ekranu początkowego przejść do wyszukiwania Spotlight, mówiąc „Swipe down” („Przesuń palcem w dół”). Z kolei do menu aplikacji wywoływanych długim naciśnięciem uzyskasz dostęp, mówiąc „Long press [app name]” („Długo naciśnij [nazwa aplikacji]”). Funkcja Sterowanie głosowe nie zmienia sposobu reakcji urządzenia na dotyk.

Aby wyświetlić listę dostępnych poleceń w różnych sytuacjach, powiedz „Show me what to say” („Pokaż mi, co powiedzieć”).

Aby wyświetlić pełną listę dostępnych poleceń, wykonaj poniższe kroki:

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia i wybierz opcję Dostępność.

 2. Wybierz opcję Sterowanie głosowe, a następnie opcję Dostosuj polecenia.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu poleceń funkcji Sterowanie głosowe.

Oto dodatkowe możliwości funkcji Sterowanie głosowe:

 • Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Sterowanie głosowe po początkowej konfiguracji, możesz użyć funkcji „Hej, Siri”, skrótu dostępności lub przejść do menu Ustawienia i wybrać kolejno opcje Dostępność oraz Sterowanie głosowe.

 • Aby zablokować urządzenie, powiedz „Lock screen” („Zablokuj ekran”).

 • Aby wybudzić urządzenie, powiedz: „Hey Siri, turn on Voice Control” („Hej, Siri, włącz Sterowanie głosowe”).

 • Aby aktywować słuchanie, możesz powiedzieć „Go to sleep” („Śpij”) lub „Wake up” („Obudź się”). Funkcja słuchania nie wyłącza się, jedynie usypia mikrofon do wybudzenia urządzenia poleceniem.

Jak sterować ekranem

Aby sterować ekranem, wypowiedz działanie, np. „Tap” („Stuknij”), a następnie wypowiedz nazwę pozycji. Możesz na przykład powiedzieć „Tap Accessibility” („Stuknij Dostępność”).

Wyświetlanie nazw

No alt supplied for Image

Jeśli nie masz pewności co do nazwy pozycji, możesz powiedzieć „Show names” („Wyświetl nazwy”), aby wyświetlić nakładkę z nazwami pozycji.

Wyświetlanie numerów

No alt supplied for Image

Jeśli pozycja nie ma nazwy lub wolisz zamiast nich korzystać z numerów, powiedz „Show numbers” („Wyświetl numery”), aby wyświetlić tagi numeryczne wszystkich pozycji na ekranie.

Wyświetlanie siatki

W przypadku interakcji wymagających większej precyzji lub odniesienia przestrzennego możesz powiedzieć „Show grid” („Wyświetl siatkę”), aby wyświetlić ponumerowaną nakładkę siatki. Wypowiedzenie numeru na siatce powiększy obszar siatki i wyświetli nowy zestaw numerów, który ułatwi wybór konkretnej pozycji. Siatki można używać również do przeciągania pozycji po ekranie w celu identyfikacji pożądanego miejsca ich upuszczenia, a także do wykonywania gestów lub czynności odręcznych.

No alt supplied for Image

Po wypowiedzeniu następnego polecenia siatka zniknie. Aby siatka pozostała na ekranie przez wiele poleceń, powiedz „Show grid continuously” („Pokazuj siatkę bez przerw”).

Oto inne czynności umożliwiające interakcję z ekranem

 • Aby ukryć nakładki, powiedz „Hide [names, numbers, grid]” („Ukryj [nazwy, numery, siatkę]”).

 • Aby powtórzyć działania, np. stuknięcia lub przesunięcia palcem, powiedz „Repeat that” („Powtórz to”). Możesz również określić liczbę powtórzeń czynności. Możesz na przykład powiedzieć „Swipe right. Repeat that three times.” („Przesuń palcem w prawo. Powtórz trzy razy.”).

 • Aby wrócić do poprzedniego ekranu lub menu, powiedz „Go back” („Wstecz”).

Jak dostosować ustawienia funkcji Sterowanie głosowe

W menu funkcji Sterowanie głosowe możesz dostosować wiele ustawień. Oto lista ustawień do personalizacji:

 • Język: funkcja Sterowanie głosowe korzysta z języka głównego ustawionego na telefonie iPhone lub iPodzie touch.

 • Dostosuj polecenia: wyświetla pełną listę dostępnych poleceń, umożliwia wyłączanie poleceń lub tworzenie własnych poleceń.

 • Słownictwo: umożliwia uczenie funkcji Sterowanie głosowe nowych słów.

 • Pokaż potwierdzenie: po rozpoznaniu polecenia wyświetla wizualne potwierdzenia u góry ekranu.

 • Odtwórz dźwięk: odtwarza efekt dźwiękowy po rozpoznaniu polecenia.

 • Pokaż podpowiedzi: wyświetla dynamiczne podpowiedzi dotyczące poleceń, które możesz wypowiadać. Wyświetlają się one automatycznie, gdy wypowiedziane instrukcje brzmią podobnie do poleceń systemowych, ale nie pokrywają się z nimi w pełni.

 • Nakładka: umożliwia ustawienie trwałej nakładki ekranu z numerami, nazwami lub siatką.

 • Rozpoznawanie uwagi: na urządzeniach z funkcją Face ID ustawienie umożliwia włączenie lub wyłączenie słuchania na podstawie tego, czy użytkownik patrzy na ekran. Funkcja jest pomocna, gdy korzystasz z wielu urządzeń wyposażonych w funkcję Sterowanie głosowe.

Więcej informacji o funkcji Sterowanie głosowe

Dowiedz się więcej na temat używania klasycznej funkcji Sterowanie głosowe.

Data publikacji: