Importowanie kontaktów z karty SIM na iPhone’a

Jeśli karta SIM obsługuje taką możliwość, możesz zaimportować kontakty z karty SIM na iPhone’a. Dowiedz się, jak.

Importowanie kontaktów przechowywanych na karcie SIM

  1. Włóż poprzednią kartę SIM z kontaktami do iPhone’a. Upewnij się, że karta SIM pasuje.

  2. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Kontakty > Importuj kontakty z SIM.

    Obraz z ustawieniami Kontaktów
  3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz miejsce importowania kontaktów z karty SIM.

  4. Zaczekaj, aż importowanie dobiegnie końca.

  5. Otwórz aplikację Kontakty i upewnij się, że kontakty zostały zaimportowane*. W razie potrzeby możesz wymienić kartę SIM, z której dokonano importu, na nowszą kartę SIM.

iPhone nie przechowuje kontaktów na karcie SIM. Jeśli chcesz przenieść kontakty z jednego iPhone’a na drugiego, możesz utworzyć backup kontaktów w usłudze iCloud albo przenieść zawartość z jednego urządzenia na inne.

Więcej informacji

* To, jakie dane dotyczące kontaktów zostaną zaimportowane z karty SIM, zależy od tego, jak poprzedni telefon przechowywał informacje na karcie SIM. Dodatkową pomoc dotyczącą importowania kontaktów z telefonu niebędącego produktem Apple możesz uzyskać w witrynie internetowej producenta telefonu, w sklepie App Store lub kontaktując się ze swoim operatorem sieci komórkowej.

Data publikacji: