Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji i treści udostępnianych przez rodzinę

Jeśli członkowie grupy Chmury rodzinnej nie mogą znaleźć udostępnionej zawartości, sprawdź ustawienia udostępniania zakupów, czy dana rzecz jest udostępniana i inne kwestie.

Sprawdź ustawienia Chmury rodzinnej

Upewnij się, że korzystasz z tego samego konta Apple ID dla funkcji Chmura rodzinna oraz Multimedia i zakupy. Upewnij się, że udostępnianie zakupów jest włączone. Poproś o sprawdzenie ustawień także członków swojej rodziny.

Na iPhonie lub iPadzie z systemem iOS 16 lub nowszym

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Rodzina.

 2. Stuknij swoje imię i nazwisko.

 3. Zanotuj, który identyfikator Apple ID jest wymieniony.

  ios-17-iphone-14-pro-settings-family-sharing-name
 4. Stuknij opcję Zakupy.

 5. Stuknij opcję Apple ID do zakupów i upewnij się, że logujesz się przy użyciu tego samego konta Apple ID, którego używasz w Chmurze rodzinnej. Jeśli nie, stuknij opcję Udostępniaj, używając dodatkowego Apple ID i wprowadź identyfikator Apple ID i hasło tego konta Apple ID.

   ios-17-iphone-14-pro-settings-family-sharing-name-purchases

Na iPhonie lub iPadzie z systemem iOS 15 lub starszym

 1. Otwórz Ustawienia, stuknij swoje imię i nazwisko, a następnie stuknij pozycję Chmura rodzinna.

 2. Stuknij swoje imię i nazwisko.

 3. Zanotuj, który identyfikator Apple ID jest wymieniony. Będziesz potrzebować tego identyfikatora Apple ID, aby zalogować się później.

 4. Stuknij opcję Wstecz, aby wrócić do Chmury rodzinnej.

 5. Stuknij opcję Udostępnianie zakupów i upewnij się, że ustawienie Udostępniaj zakupy członkom rodziny jest włączone.

 6. Stuknij opcję Wstecz, a następnie stuknij opcję Apple ID.

 7. Stuknij opcję Multimedia i zakupy.

 8. Stuknij opcję Pokaż konto.

 9. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.  Upewnij się, że logujesz się przy użyciu tego samego konta Apple ID, którego używasz w Chmurze rodzinnej.

Na Macu z systemem macOS Ventura lub nowszym

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe, a następnie kliknij opcję Rodzina.

 2. Kliknij pozycję Zakupy.

 3. W obszarze Apple ID do zakupów zanotuj, który identyfikator Apple ID jest wymieniony.

   macos-sonoma-system-settings-family-sharing-name-purchases
 4. Otwórz sklep App Store.

 5. Wybierz kolejno opcje Sklep > Konto.

 6. Kliknij opcję Ustawienia konta.

 7. Upewnij się, że korzystasz z tego samego konta Apple ID, którego używasz w Chmurze rodzinnej.

  macos-sonoma-app-store-store-account-settings

Na Macu z systemem macOS Monterey lub starszym

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna.

 2. Kliknij opcję Udostępnianie zakupów.

 3. Zanotuj, który identyfikator Apple ID jest wymieniony. Będziesz potrzebować tego identyfikatora Apple ID, aby zalogować się później.

 4. Upewnij się, że opcja Udostępniaj moje zakupy jest zaznaczona.

 5. Otwórz sklep App Store.

 6. Wybierz kolejno opcje Sklep > Pokaż moje konto.

 7. Kliknij opcję Pokaż informacje.

 8. Upewnij się, że korzystasz z tego samego konta Apple ID, którego używasz w Chmurze rodzinnej.

Jeśli nadal nie możesz znaleźć udostępnianej zawartości

Wyloguj się z sekcji Multimedia i zakupy

Upewnij się, że do wszystkich usług Apple logujesz się przy użyciu tego samego konta Apple ID, którego używasz do udostępniania zawartości rodzinie. Nie musisz wylogowywać się z innych usług, w których korzystasz z konta Apple ID, takich jak iCloud czy iMessage.

Na telefonie iPhone lub iPadzie

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko].

 2. Stuknij opcję Multimedia i zakupy.

 3. Stuknij opcję Wyloguj się.

 4. Ponownie stuknij opcję Multimedia i zakupy.

 5. Stuknij opcję Nie jesteś [Twoje imię i nazwisko]?, a następnie zaloguj się za pomocą konta Apple ID, którego używasz w Chmurze rodzinnej.

Na komputerze Mac

 1. Otwórz sklep App Store.

 2. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Sklep > Wyloguj się.

 3. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Sklep > Zaloguj się.

 4. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID, którego używasz w Chmurze rodzinnej.

Na urządzeniu Apple TV

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Użytkownicy i konta > [Twoje imię i nazwisko].

 2. Wybierz opcję Sklep.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Zaloguj się.

 5. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID, którego używasz w Chmurze rodzinnej.

Niektórych rodzajów zawartości nie można udostępniać

Niektóre subskrypcje, takie jak indywidualne plany i subskrypcje Apple Music i Apple One, oraz zakupy w aplikacjach z nieuczestniczących aplikacji, nie mogą być udostępniane za pośrednictwem Chmury rodzinnej.

Dowiedz się więcej, jakiego typu zawartość możesz udostępniać rodzinie za pomocą funkcji udostępniania zakupów

Dowiedz się, jak dodać członka rodziny do udostępnionych subskrypcji

Zapytaj członka rodziny, czy zakup nie jest ukryty

Jeśli członek rodziny ukryje jeden ze swoich zakupów, to nikt inny go nie zobaczy.

Dowiedz się, jak ukrywać lub odkrywać zakupy ze sklepu App Store

Upewnij się, że urządzenie spełnia wymagania systemowe.

Aby uzyskać dostęp do treści udostępnianych przez rodzinę, musisz mieć iPhone’a lub iPada z systemem iOS 9 lub nowszym albo Maca z systemem OS X El Capitan 10.11 lub nowszym. Jeśli używasz urządzenia starszego typu, zawartość udostępniana przez rodzinę nie będzie widoczna.

Data publikacji: