Używanie Trybu skupienia Jazda na telefonie iPhone w celu skupienia się na drodze

W systemie iOS 15 i nowszym Tryb skupienia Jazda pomaga skoncentrować się na drodze. Po jego włączeniu wiadomości tekstowe i inne powiadomienia są wyciszane lub ograniczane.

Po skonfigurowaniu Trybu skupienia Jazda możesz poprosić Siri o przeczytanie odpowiedzi Połączenia przychodzące są dozwolone tylko wtedy, gdy telefon iPhone jest połączony z urządzeniem CarPlay, samochodowym systemem Bluetooth lub akcesorium głośnomówiącym.

Konfigurowanie Trybu skupienia Jazda

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Tryb skupienia, stuknij przycisk DodajBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, a następnie stuknij opcję Jazda.

 2. Stuknij opcję Dostosuj tryb skupienia.

  Początkowy ekran konfiguracji Trybu skupienia Jazda w aplikacji Ustawienia > Tryb skupienia
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować opcje, np. Dozwolone powiadomienia.

Włączanie lub wyłączanie Trybu skupienia Jazda

Jeśli Tryb skupienia Jazda został już skonfigurowany, możesz go szybko włączyć lub wyłączyć w centrum sterowania:

 1. Otwórz Centrum sterowania.

 2. Dotknij i przytrzymaj Tryb skupienia, a następnie stuknij tryb Jazda, aby go włączyć lub wyłączyć.

  Widok trybów skupienia w centrum sterowania przy włączonej opcji Tryb skupienia Jazda

 Gdy ktoś wyśle Ci wiadomość, zobaczy, że masz wyciszone powiadomienia, jednak nadal będzie mógł powiadomić Cię o pilnych sprawach. Gdy ktoś wyśle Ci wiadomość, zobaczy, że masz wyciszone powiadomienia, jednak nadal będzie mógł powiadomić Cię o pilnych sprawach.

Automatycznie włączanie Trybu skupienia Jazda

 1. Wybierz Ustawienia Tryb skupienia, a następnie stuknij pozycję Jazda.

 2. Stuknij opcję Podczas jazdy w obszarze Włącz automatycznie, a następnie wybierz jedną z tych opcji:

  Ustawienia aktywacji Trybu skupienia Jazda
  • Automatycznie: tryb Jazda aktywuje się automatycznie po wykryciu ruchu.

  • Po nawiązaniu połączenia Bluetooth z samochodem: tryb Jazda zostanie aktywowany, gdy telefon iPhone połączy się z urządzeniami Bluetooth w samochodzie.

  • Ręcznie: tryb Jazda można aktywować ręcznie z centrum sterowania.

  • Aktywuj, używając CarPlay: tryb Jazda będzie się włączać automatycznie, gdy telefon iPhone połączy się z urządzeniem CarPlay.

Dostosuj powiadomienia

Aby wyciszyć lub zezwolić na powiadomienia od określonych osób:

 1. Wybierz Ustawienia Tryb skupienia, a następnie stuknij pozycję Jazda.

 2. W obszarze Dozwolone powiadomienia stuknij opcję Osoby.

 3. Stuknij opcję Włącz na powiadomienia od lub Wycisz powiadomienia od.

  Ustawienia powiadomień Trybu skupienia Jazda
 4. Stuknij opcję Dodaj osoby, a następnie wybierz kontakty, w przypadku których chcesz wyciszyć powiadomienia lub na nie zezwolić.

Udostępnianie statusu trybu skupienia

Po skonfigurowaniu opcji Tryb skupienia Jazda możesz włączyć Tryb skupienia, tak aby aplikacje mogły informować osoby, które wysyłają Ci wiadomości, że masz wyciszone powiadomienia. Aplikacje wiedzą tylko, że masz wyciszone powiadomienia. Nie wiedzą, który tryb skupienia jest włączony, nie jest więc udostępniana jego nazwa. Status trybu skupienia jest udostępniany aplikacjom, gdy włączysz Tryb skupienia i udzielisz aplikacji pozwolenia.

Aby włączyć tryb skupienia:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Tryb skupienia.

 2. Stuknij opcję Status trybu skupienia.

 3. Włącz tryb Jazda.

  Ustawienia udostępniania statusu trybu skupienia na ekranie Ustawienia > Tryb skupienia > Status trybu skupienia

* Aby udostępniać status trybu skupienia, w aplikacji Ustawienia Tryb skupienia musi być włączona opcja Na wszystkich urządzeniach.

Włączanie odpowiedzi automatycznych

Dzięki odpowiedzi automatycznej osoby dodane do ulubionych oraz te, którym zezwolono na powiadomienia, otrzymają automatyczną odpowiedź, gdy masz włączony tryb Jazda. Jeśli ktoś w dalszym ciągu musi się z Tobą skontaktować, może obejść tę funkcję, wysyłając dodatkową wiadomość o treści „Pilne”.

 1. Wybierz Ustawienia Tryb skupienia, a następnie stuknij pozycję Jazda.

 2. Stuknij opcję Automatyczna odpowiedź.

 3. Wybierz opcję, np. Nikt, Ostatnie, Ulubione lub Wszystkie kontakty.

  Ustawienia automatycznej odpowiedzi w Trybie skupienia Jazda na ekranie Ustawienia > Tryb skupienia > Odpowiedź

W tym miejscu możesz również dostosować treść odpowiedzi automatycznej, którą zobaczą osoby po wysłaniu do Ciebie wiadomości, gdy włączony jest Tryb skupienia Jazda.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o funkcjach trybu skupienia, które pozwolą Ci się skoncentrować, gdy nie możesz korzystać z urządzenia.

Data publikacji: