Jeśli nie można utworzyć backupu urządzenia z systemem iOS lub iPadOS na komputerze bądź odtworzyć urządzenia z backupu

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz utworzyć backupu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputerze bądź odtworzyć urządzenia z backupu na komputerze.

Spróbuj ponownie po każdej czynności

  1. Upewnij się, że komputer Mac Jeśli używasz aplikacji iTunes, upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana jej najnowsza wersja. Jeśli używasz aplikacji Urządzenia Apple na komputerze PC, upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji Urządzenia Apple.

  2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB i zlokalizuj urządzenie na komputerze. Jeśli urządzenie nie pojawia się w Finderze, aplikacji iTunes lub aplikacji Urządzenia Apple, dowiedz się, co zrobić. Jeśli nie pamiętasz kodu lub urządzenie jest zablokowane, dowiedz się, co zrobić.

  3. Ponownie uruchom urządzenia.

  4. Jeśli korzystasz z komputera Mac, pomiń ten krok. Jeśli używasz komputera PC z systemem Windows i aplikacja iTunes nie odpowiada lub tworzenie backupu nigdy się nie kończy, może być konieczne uaktualnienie, zmiana, wyłączenie lub odinstalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

  5. Jeśli masz więcej niż jeden komputer, spróbuj utworzyć backup na innym komputerze Mac lub PC. Możesz też utworzyć backup urządzenia za pomocą usługi iCloud i odtworzyć urządzenie z backupu w iCloud.

  6. Jeśli widzisz komunikat o błędzie z informacją, że wystąpił błąd, backup jest uszkodzony lub niezgodny albo na dysku brakuje miejsca, znajdź poniżej ten komunikat, aby dowiedzieć się, co zrobić.

  7. Skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Jeśli komunikat informuje, że wystąpił błąd

Jeśli komunikat informuje, że komputer nie może utworzyć backupu urządzenia, ponieważ wystąpił błąd, sprawdź, czy używasz najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Jeśli komunikat informuje, że na dysku brakuje miejsca

Jeśli podczas tworzenia backupu urządzenia pojawia się komunikat z informacją, że na dysku brakuje miejsca, zwolnij miejsce na dysku komputera Mac lub PC. Jeśli po zwolnieniu miejsca na dysku komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Jeśli komunikat informuje, że backup jest uszkodzony lub niezgodny

Jeśli nie można odtworzyć urządzenia z systemem iOS lub iPadOS z backupu, ponieważ jest on uszkodzony lub niezgodny, upewnij się, że komputer został uaktualniony. Jeśli pojawia się komunikat o błędzie informujący, że system iOS lub iPadOS jest przestarzały, dowiedz się, jak uaktualnić urządzenie, aby odtworzyć backup. Jeśli nadal nie możesz odtworzyć backupu, może nie nadawać się on do użytku. Spróbuj użyć innego backupu lub backupu w iCloud albo skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Dodatkowa pomoc

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez Apple, lub niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: