Pomaganie dziecku w skonfigurowaniu iPhone’a, iPada lub iPoda touch

Pomóż dziecku skonfigurować urządzenie, aby umożliwić mu korzystanie z Chmury rodzinnej, zapewnić bezpieczeństwo i nie tylko. Jeśli urządzenie zostało już skonfigurowane, nadal możesz dostosować jego ustawienia i skonfigurować funkcje.

Jeśli zarówno Twoje urządzenie, jak i nowe urządzenie dziecka zostały uaktualnione do systemu iOS 16 lub iPadOS 16 albo nowszego, możesz użyć funkcji Szybki start, aby skonfigurować urządzenie dziecka z preferowanym nadzorem rodzicielskim.

Skonfiguruj funkcję Face ID, Touch ID lub kodu

Ustaw kod, za pomocą którego dziecko będzie mogło odblokować urządzenie. Nie używaj tego samego kodu na urządzeniu dziecka i na swoim urządzeniu. Przypomnij dziecku, że nie wolno podawać swojego kodu innym osobom.

Możesz także skonfigurować funkcję Face ID lub Touch ID, aby móc odblokowywać urządzenie jednym spojrzeniem lub dotknięciem palca. Możesz zarejestrować inny wygląd dla funkcji Face ID oraz maksymalnie pięć odcisków palców, więc dodaj odciski swoje i swojego dziecka.

Ustaw kod

Skonfiguruj funkcję Face ID

Skonfiguruj funkcję Touch ID

Skonfiguruj Chmurę rodzinną

Chmura rodzinna pozwala Tobie i maksymalnie pięciu innym członkom rodziny dzielić się subskrypcjami usług Apple, takich jak iCloud+ i Apple Music. Możecie też udostępniać swoje zakupy z App Store, iTunes Store i innych sklepów, a także pomagać sobie nawzajem w znajdowaniu zaginionych urządzeń.

Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanej Chmury rodzinnej, możesz wykonać kroki wyświetlane na ekranie, aby utworzyć Apple ID dla dziecka, włączyć aplikację Znajdź i ustawić nadzór rodzicielski, taki jak Czas przed ekranem i Poproś o zakup.

Jeśli masz już skonfigurowaną Chmurę rodzinną, przejdź do następnego kroku.

Skonfiguruj Chmurę rodzinną

Poproś dziecko, aby wprowadziło swój Apple ID i hasło Apple ID

Apple ID to konto używane do korzystania z aplikacji Wiadomości, sklepu App Store i innych usług Apple. Każdy powinien mieć własne konto Apple ID, nie udostępniaj więc swojego konta Apple ID dziecku. Jeśli dziecko będzie korzystać z Twojego konta Apple ID, będzie miało dostęp do Twojej całej osobistej zawartości, w tym wiadomości tekstowych i zdjęć.

Jeśli dziecko nie ma konta Apple ID, możesz utworzyć je podczas konfigurowania Chmury rodzinnej.

Jeśli Twoje dziecko ma już konto Apple ID, powinno z niego korzystać. Poproś dziecko o zalogowanie się na stronie appleid.apple.com i upewnij się, że podano prawidłową datę urodzenia.

Skonfiguruj Apple ID dla dziecka

Włącz aplikację Znajdź

Po włączeniu aplikacji Znajdź osoby z grupy rodzinnej mogą udostępniać sobie wzajemnie położenie i pomagać w znalezieniu zaginionych urządzeń innych członków rodziny.

Skonfiguruj aplikację Znajdź

Skonfiguruj nadzór rodzicielski

Jeśli chcesz zablokować lub ograniczyć określone aplikacje i funkcje na urządzeniu dziecka, skonfiguruj nadzór rodzicielski. Możesz ograniczyć dostęp do treści dla dorosłych, uniemożliwić zakupy i pobieranie, ustawić limity gier i nie tylko.

Skonfiguruj nadzór rodzicielski

Włącz funkcję Poproś o zakup

Jeśli chcesz, aby dzieci musiały uzyskać zgodę przed dokonaniem zakupu, pobraniem darmowej aplikacji albo wykupieniem subskrypcji, włącz funkcję Poproś o zakup. Funkcja Poproś o zakup jest domyślnie włączona w przypadku dzieci w wieku poniżej 13 lat*.

Skonfiguruj opcję Poproś o zakup

*Ten wiek zależy od kraju i regionu.

Data publikacji: