Jeśli metoda płatności została odrzucona w sklepie App Store lub iTunes Store

Aby dokończyć zakup, dodaj inną metodę płatności, a następnie usuń starą.

Finalizowanie zakupu, gdy płatność nie powiodła się lub została odrzucona

  1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Ustawienia.

  2. Stuknij swoje imię i nazwisko.

  3. Stuknij opcję Płatność i wysyłka.

  4. Dodaj inną metodę płatności i usuń starą.

  5. Spróbuj sfinalizować zakup.

Zakup nadal nie jest możliwy

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: