Uzyskiwanie subskrypcji studenckiej usługi Apple Music

Studenci uniwersytetów i uczelni wyższych nadających tytuły naukowe mogą przez 48 miesięcy subskrybować usługę Apple Music z obniżoną opłatą miesięczną. Dowiedz się, jak uzyskać subskrypcję studencką. Dowiedz się także, jak ponownie zweryfikować status studenta, aby kontynuować subskrypcję studencką.

Jak uzyskać prawo do subskrypcji studenckiej usługi Apple Music

Musisz być uczestnikiem studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych lub równoważnych w szkole wyższej.

Przed subskrypcją

Jak uzyskać subskrypcję studencką usługi Apple Music

Jeśli obecnie subskrybujesz usługę Apple Music, dowiedz się, jak zmienić plan subskrypcji. Jeśli jesteś nowym subskrybentem, wykonaj poniższe czynności.

 1. Otwórz aplikację Apple Music lub iTunes dla systemu Windows.

 2. Przejdź do karty Słuchaj.

 3. Wybierz ofertę próbną (jedna wersja próbna na osobę)*.

 4. Wybierz opcję Student.

 5. Wybierz opcję Sprawdź, czy się kwalifikujesz.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby potwierdzić status studenta.

 7. Po zweryfikowaniu statusu studenta postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć bezpłatny okres próbny i kupić subskrypcję studencką za pomocą Apple ID. Potrzebujesz pomocy?

* Aby skorzystać z oferty próbnej, musisz mieć nową subskrypcję.

Uzyskaj dostęp do Apple TV+ za pomocą subskrypcji studenckiej Apple Music

Jeśli masz studencką subskrypcję Apple Music, możesz uzyskać dostęp do Apple TV+ bez dodatkowych kosztów. Wystarczy otworzyć apkę Apple TV i zacząć oglądać autorskie produkcje Apple Originals. W takiej sytuacji nie możesz udostępnić Apple TV+ w ramach chmury rodzinnej.

Jak ponownie zweryfikować status studenta

Aby utrzymać subskrypcję studencką, należy raz w roku ponownie potwierdzić status studenta. Status można ponownie potwierdzić w aplikacji Apple Music lub aplikacji iTunes dla systemu Windows. Możesz to także wykonać w Ustawieniach na iPhonie lub iPadzie.

Ponowne potwierdzenie statusu studenta w aplikacji Apple Music lub aplikacji iTunes dla systemu Windows

 1. Otwórz aplikację Apple Music lub iTunes dla systemu Windows.

 2. Jeśli zobaczysz komunikat z prośbą o potwierdzenie statusu studenta, wybierz opcję Sprawdź, czy się kwalifikujesz lub Zweryfikuj status studenta. Potrzebujesz pomocy?

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby potwierdzić status studenta.

 4. Jeśli potwierdzenie przebiegnie pomyślnie, nastąpi automatyczny powrót do aplikacji Apple Music lub iTunes, a subskrypcja studencka usługi Apple Music będzie kontynuowana.

Ponowne potwierdzanie statusu studenta w Ustawieniach na iPhonie lub iPadzie

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Subskrypcje.

 2. Stuknij opcję Apple Music.

 3. Stuknij opcję Zweryfikuj status studenta. Potrzebujesz pomocy?

 4. Aby potwierdzić status studenta, postępuj zgodnie z etapami wyświetlanymi na ekranie.

 5. Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie, zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.

Potrzebujesz pomocy?

Aby dowiedzieć się, co robić w przypadku wystąpienia problemu, znajdź go poniżej.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej UNiDAYS lub SheerID

 • W przypadku nowych subskrybentów, którzy widzą w aplikacji Apple Music komunikat, że trwa potwierdzanie statusu, możesz stuknąć widoczną na dole ekranu opcję Uzyskaj pomoc, aby skontaktować się z SheerID.

 • Jeśli proces potwierdzania statusu studenta odbył się za pośrednictwem UNiDAYS, skontaktuj się ze wsparciem UNiDAYS.

Jeśli nie potwierdzisz ponownie statusu studenta

Jeśli studiujesz, ale nie potwierdzisz statusu studenta w okresie weryfikacji, subskrypcja studencka zostanie automatycznie odnowiona jako indywidualna subskrypcja Apple Music. Jeśli chcesz skorzystać ze zniżki na subskrypcję studencką, musisz ponownie zasubskrybować usługę Apple Music i przejść procedurę potwierdzania statusu.

Jeśli już nie studiujesz lub 48-miesięczna subskrypcja studencka dobiegła końca

Subskrypcja studencka odnawia się automatycznie jako indywidualna subskrypcja usługi Apple Music. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie statusu studenta w aplikacji Apple Music, wybierz opcję Nie mam już statusu studenta.

Dostępność usług Apple Music i Apple TV+ może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Sprawdź dostępność w swoim kraju lub regionie.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: