Używanie trybu ekspresowego z kartami transportu publicznego, kartami i kluczami w aplikacji Portfel Apple

Tryb ekspresowy pozwala używać kart transportu publicznego, kart i kluczy w aplikacji Portfel jednym dotknięciem.

Tryb ekspresowy umożliwia korzystanie z kart transportu publicznego, kluczy i kart w aplikacji Portfel Apple bez wybudzania lub odblokowywania urządzenia, a także uwierzytelnianie się za pomocą funkcji Face ID, Touch ID lub kodu. Karty transportu publicznego, karty lub klucza możesz użyć nawet wtedy, gdy urządzenie wymaga naładowania.

Wybieranie trybu ekspresowego do użycia z kartami transportu publicznego lub płatniczymi, kartami albo kluczami

Gdy dodasz kartę transportu publicznego lub inną spełniającą kryteria kartę do aplikacji Portfel Apple, tryb ekspresowy zostanie włączony domyślnie. Możesz także zmienić kartę transportu publicznego, kartę lub klucz, która jest w trybie ekspresowym.

  • W aplikacji Portfel może być jednocześnie aktywnych wiele kart transportu publicznego, kart i kluczy z trybem ekspresowym. Na przykład możesz mieć jedną legitymację studencką i jeden kluczyk do samochodu ustawione w trybie ekspresowym.

  • W przypadku niektórych kart transportu publicznego, kart i kluczy nie można ustawić trybu ekspresowego dla wielu kart tego samego typu lub od tego samego wystawcy. Na przykład w trybie ekspresowym możesz mieć ustawioną tylko jedną legitymację szkolną z tej samej szkoły.

  • W przypadku niektórych kart możesz ustawić tryb ekspresowy dla wielu kart tego typu.

  • W przypadku transportu publicznego możesz ustawić tryb ekspresowy dla jednej karty transportu publicznego w każdej sieci transportu publicznego. Możesz też ustawić kartę płatniczą, która będzie używana do płacenia za przejazd w miejscach, w których karta ekspresowa transportu publicznego nie jest akceptowana.

Jak wybrać tryb ekspresowy dla karty transportu publicznego lub karty płatniczej, karty albo klucza na iPhonie

  1. Otwórz aplikację Portfel i wybierz kartę transportu publicznego, kartę lub klucz.

  2. Stuknij przycisk WięcejBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu, a następnie stuknij opcję Szczegóły karty.

  3. Stuknij opcję Ust. kart ekspr. transportu publ. lub Tryb ekspresowy.

  4. Wybierz preferowaną kartę transportu publicznego, kartę debetową lub kredytową albo inną zgodną kartę lub klucz.

Możesz też ustawić w trybie ekspresowym inną kartę transportu publicznego lub płatniczą w zegarku Apple Watch.

Na iPhonie otwórz aplikację Apple Watch. Na karcie Mój zegarek stuknij opcję Portfel i Apple Pay. Następnie stuknij opcję Karta ekspresowa transportu publicznego, wybierz kartę transportu publicznego lub płatniczą i uwierzytelnij się na zegarku Apple Watch za pomocą kodu.

Zgodne karty transportu publicznego, klucze i karty

Tryb ekspresowy można wybrać dla zgodnych kart transportu publicznego, kluczy i kart, do których należą:

Używanie trybu ekspresowego na iPhonie lub zegarku Apple Watch

  1. Zbliż górną część iPhone’a lub wyświetlacz zegarka Apple Watch do czytnika zbliżeniowego.

  2. Po pomyślnej realizacji transakcji na wyświetlaczu pojawi się znacznik wyboru i komunikat Gotowe. Jeśli korzystasz z komunikacji publicznej, bramka otworzy się i możesz usłyszeć sygnał dźwiękowy.

To wszystko. Nie musisz budzić ani odblokowywać urządzenia, uwierzytelniać płatności za pomocą funkcji Face ID, Touch ID ani kodu albo otwierać aplikacji Portfel.

Używanie trybu ekspresowego z rezerwą energii

Kart transportu publicznego, kart i kluczy na iPhonie możesz użyć nawet wtedy, gdy urządzenie wymaga naładowania. W przypadku zgodnych modeli iPhone’ów możesz mieć możliwość używania trybu oszczędzania energii z niektórymi kartami transportu publicznego, kartami i kluczami z włączonym trybem ekspresowym przez nawet pięć godzin, gdy iPhone wymaga naładowania.

Aby wyświetlić karty i klucze, których można używać w trybie oszczędzania energii, naciśnij przycisk boczny lub przycisk Początek po wystąpieniu potrzeby naładowania iPhone’a. Jednakże częste wciskanie przycisku bocznego lub przycisku Początek może znacznie zmniejszyć rezerwę energii. Jeśli wyłączysz iPhone’a, ta funkcja będzie niedostępna.

Dowiedz się więcej na temat kart ekspresowych transportu publicznego z rezerwą energii

Data publikacji: