Wymazywanie historii, pamięci podręcznej i plików cookie w przeglądarce Safari na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak usunąć historię, pliki cookie i pamięć podręczną za pomocą aplikacji Ustawienia.

Wymazywanie historii, pamięci podręcznej i plików cookie

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Safari.

 2. Stuknij opcję Wymaż historię i dane witryn.

  ios-17-iphone-14-pro-settings-safari-clear-history-and-website-data

Wymazanie historii, plików cookie i danych przeglądania w przeglądarce Safari nie spowoduje zmodyfikowania danych wypełnianych automatycznie w formularzach.

Gdy nie ma danych historii ani witryn do wymazania, odpowiedni przycisk jest wyszarzony. Ten przycisk może być również wyszarzony, gdy masz włączone ograniczenie dostępu do zawartości sieci www w sekcji Ograniczaj treść i prywatność w funkcji Czas przed ekranem.

Aby odwiedzane witryny nie były zapisywane w historii, włącz przeglądanie prywatne.

Wymazywanie plików cookie i pamięci podręcznej z zachowaniem historii

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Dane witryn.

 2. Stuknij polecenie Usuń wszystkie dane witryn.

Jeśli nie ma danych witryn do usunięcia, przycisk wymazywania jest wyszarzony. Ten przycisk może być również wyszarzony, gdy masz włączone ograniczenie dostępu do zawartości sieci www w sekcji Ograniczaj treść i prywatność w funkcji Czas przed ekranem.

Usuwanie witryny z historii

 1. Otwórz aplikację Safari.

 2. Stuknij przycisk Pokaż zakładki, a następnie stuknij przycisk Historiaprzycisk Historia.

 3. Stuknij przycisk Edytuj, a następnie wybierz witrynę lub witryny, które chcesz usunąć z historii.

 4. Stuknij przycisk Usuń.

Blokowanie plików cookie

Pliki cookie to fragmenty danych umieszczane na urządzeniu przez witryny, by pamiętać użytkownika przy ponownych odwiedzinach.

Aby zablokować pliki cookie:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Safari > Zaawansowane.

 2. Włącz opcję Blokuj wszystkie cookie.

  ios-17-iphone-14-pro-settings-safari-block-all-cookies

Blokowanie plików cookie może sprawić, że niektóre witryny nie będą działać. Oto kilka przykładów:

 • Można stracić możliwość zalogowania się do niektórych witryn mimo podania prawidłowej nazwy użytkownika i hasła.

 • Może zostać wyświetlony komunikat, że pliki cookie są wymagane lub że akceptowanie plików cookie przez przeglądarkę jest wyłączone.

 • Niektóre funkcje witryn mogą nie działać.

Używanie blokad zawartości

Blokady zawartości to rozszerzenia i aplikacje innych producentów umożliwiające przeglądarce Safari blokowanie plików cookie, obrazów, zasobów, okien wyskakujących i innej zawartości.

Aby uzyskać blokadę zawartości:

 1. Pobierz ze sklepu App Store aplikację do blokowania zawartości.

 2. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari > Rozszerzenia.

 3. Stuknij, aby włączyć aplikację do blokowania zawartości.

Można używać więcej niż jednej blokady zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z deweloperem aplikacji.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: