Wykonywanie zrzutu ekranu na zegarku Apple Watch

Za pomocą pokrętła Digital Crown i przycisku bocznego możesz wykonać zrzut ekranu na zegarku Apple Watch.

Jak włączyć zrzuty ekranu na zegarku Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na iPhonie.

 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Ogólne.

 3. Przewiń w dół i włącz opcję Włącz zrzuty ekranu.

  Ustawienia ogólne na telefonie iPhone

Można to też zrobić z poziomu zegarka Apple Watch:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku Apple Watch.

 2. Stuknij opcję Ogólne, a następnie pozycję Zrzuty ekranu.

 3. Włącz opcję Włącz zrzuty ekranu.

  Opcja Włącz zrzuty ekranu w aplikacji Ustawienia na zegarku Apple Watch

Jak wykonać zrzut ekranu na zegarku Apple Watch

 1. Używając dwóch palców, naciśnij jednocześnie pokrętło Digital Crown i przycisk boczny. Ekran zamiga w momencie wykonywania zrzutu ekranu.

  Schemat zegarka Apple Watch z zaznaczonymi miejscami, gdzie należy nacisnąć Digital Crown i przycisk boczny
 2. Aby znaleźć zrzut ekranu, otwórz aplikację Zdjęcia na telefonie iPhone, stuknij kartę Albumy, a następnie stuknij album Zrzuty ekranu.

Jeśli zegarek Apple Watch został przez Ciebie skonfigurowany dla członka rodziny

Możesz włączyć zrzuty ekranu na zegarku Apple Watch, który został przez Ciebie skonfigurowany dla członka rodziny:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku Apple Watch członka rodziny.

 2. Stuknij opcję Ogólne, a następnie pozycję Zrzuty ekranu.

 3. Włącz opcję Włącz zrzuty ekranu.

Gdy członek rodziny wykona zrzut ekranu na swoim zegarku Apple Watch, obraz ten zostanie zachowany w aplikacji Zdjęcia w zegarku Apple Watch tego członka rodziny oraz wysłany do Twojego iPhone’a. W celu obejrzenia tego zrzutu ekranu na swoim iPhonie wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na iPhonie.

 2. Stuknij opcję Wszystkie zegarki, stuknij zegarek Apple Watch członka rodziny, a następnie stuknij opcję Gotowe.

 3. Stuknij opcję Ogólne, a następnie stuknij pozycję Dzienniki diagnostyczne.

 4. Stuknij zrzut ekranu, aby go wyświetlić. Aby zachować lub udostępnić zrzut ekranu, stuknij przycisk Udostępnijprzycisk Udostępnij, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Gdy używasz aplikacji Trening, jednoczesne naciśnięcie pokrętła Digital Crown oraz przycisku bocznego powoduje też wstrzymanie treningu. Ponownie naciśnij obydwa przyciski, aby powrócić do treningu.

Data publikacji: