Porządkowanie wiadomości e-mail za pomocą skrzynek pocztowych na iPhonie lub iPadzie

Dowiedz się, jak organizować wiadomości e-mail za pomocą niestandardowych skrzynek pocztowych, skrzynek pocztowych VIP i flag.

Używanie skrzynek pocztowych

Skrzynka pocztowa to folder, którego możesz używać do porządkowania wiadomości e-mail. W aplikacji Poczta możesz korzystać ze standardowych skrzynek pocztowych, takich jak Przychodzące, Wysłane, Kosz, Przypomnij, Wróć do tego i Wyślij później. Możesz też tworzyć własne skrzynki pocztowe. Z kolei za pomocą kontaktów VIP i flag możesz wyróżniać pewne wiadomości e‑mail.

Tworzenie własnych skrzynek pocztowych

 1. Na liście skrzynek pocztowych stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu, a potem stuknij opcję Nowa skrzynka pocztowa.

 2. Nadaj nazwę skrzynce pocztowej. Jeśli na urządzeniu jest skonfigurowanych kilka kont e-mail, stuknij opcję Lokalizacja skrzynki i wybierz konto, na którym chcesz utworzyć skrzynkę pocztową. Dowiedz się, jak dodać konto poczty e-mail do urządzenia.

 3. Stuknij opcję Zachowaj i opcję Gotowe.

  Tworzenie nowej skrzynki pocztowej w aplikacji Poczta

Nowo utworzoną skrzynkę pocztową znajdziesz na liście skrzynek w sekcji konta, na którym została utworzona.

Przenoszenie wiadomości e-mail do skrzynki pocztowej

 1. Przejdź do folderu Przychodzące w aplikacji Poczta.

 2. Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu.

 3. Wybierz wiadomości e-mail, a następnie stuknij opcję Przenieś.

 4. Stuknij opcję Przenieś wiadomość.

 5. Wybierz skrzynkę pocztową, do której chcesz je przenieść.

  Przenoszenie wiadomości e-mail do nowej skrzynki pocztowej w aplikacji Poczta

Usuwanie skrzynek pocztowych

Gdy usuniesz własną skrzynkę pocztową, spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich zawartych w niej wiadomości e-mail z Twojego konta. Przed usunięciem skrzynki pocztowej możesz przenieść wiadomości e-mail do innej skrzynki.

Aby usunąć własną skrzynkę pocztową:

 1. Przejdź do listy skrzynek pocztowych i stuknij Edycja w prawym górnym rogu.

 2. Stuknij skrzynkę pocztową, którą chcesz usunąć.

 3. Stuknij Usuń skrzynkę.

 4. Stuknij opcję Usuń, a następnie opcję Gotowe.

Możesz usuwać wyłącznie własne skrzynki pocztowe.

Dowiedz się, jak usuwać pojedyncze wiadomości e-mail w iPhonie lub iPadzie.

Używanie skrzynki pocztowej VIP

W aplikacji Poczta możesz określić pewne osoby jako kontakty VIP, aby śledzić wysyłane przez nie wiadomości. Kontakty VIP są oznaczone ikoną z gwiazdkąikona z gwiazdką obok imienia i nazwiska w nagłówku wiadomości. Skrzynka odbiorcza VIP znajduje się na liście skrzynek pocztowych.

Jeśli nie możesz znaleźć skrzynki pocztowej VIP, upewnij się, że została ona włączona. Przejdź do aplikacji Poczta, stuknij opcję Edycja i upewnij się, że na liście skrzynek pocztowych jest zaznaczona pozycja VIP.

Dodawanie kontaktu VIP

 1. Przejdź do wiadomości e-mail.

 2. Stuknij imię i nazwisko nadawcy lub adres e-mail w nagłówku wiadomości.

 3. Stuknij opcję Dodaj do listy VIP.

  Dodawanie kontaktu do listy VIP w aplikacji Poczta

Zmiana alertów VIP

 1. Otwórz aplikację Poczta.

 2. Stuknij przycisk Informacjeprzycisk Informacje obok słowa VIP.

 3. Stuknij opcję Alerty VIP.

 4. Wybierz alerty, które chcesz ustawić.

  Dostosowywanie preferencji alertów dla wiadomości e-mail VIP w aplikacji Poczta

Jak używać flag wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail można oznaczyć flagą, aby ułatwić jej śledzenie. Możesz nawet używać flag w różnych kolorach. Kiedy oznaczysz wiadomość e-mail flagą, obok wątku e-mail pojawi się ikona z flagąikona z flagą.

Oznaczanie wiadomości e-mail flagą w aplikacji Poczta

Używanie flagi domyślnej:

 1. Przejdź do skrzynki pocztowej zawierającej wiadomość e-mail, którą chcesz oznaczyć flagą.

 2. Przesuń palcem w lewo po wiadomości e-mail.

 3. Stuknij opcję Flaga.

Wybieranie koloru flagi do oznaczania wiadomości e-mail w aplikacji Poczta

Aby zmienić kolor flagi:

 1. Przejdź do wątku wiadomości e-mail.

 2. Stuknij przycisk Odpowiedźprzycisk Odpowiedź.

 3. Stuknij opcję Flaga i wybierz kolor flagi.

Znajdowanie wiadomości e-mail oznaczonych flagą

 1. W aplikacji Poczta przejdź do listy Skrzynki.

 2. Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu.

 3. Wybierz opcję Z flagą.

 4. Stuknij opcję Gotowe. Na liście Skrzynki widoczna jest teraz skrzynka zawierająca wiadomości oznaczone flagą.

  Wybieranie skrzynki pocztowej z flagą w aplikacji Poczta
Data publikacji: