Certyfikaty bezpieczeństwa baterii telefonów iPhone

W tym artykule opisano międzynarodowe normy bezpieczeństwa spełniane przez baterie telefonów iPhone.

Wszystkie baterie telefonów iPhone zostały przetestowane, certyfikowane i są zgodne z następującymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa:

  • Norma UN38.3 Organizacji Narodów Zjednoczonych dotycząca bezpieczeństwa baterii podczas transportu lotniczego.

  • Norma organizacji Underwriters Laboratory UL 2054 dotycząca bezpieczeństwa baterii litowo-jonowych w ogólnym użyciu.

  • Norma UL 60950-1 i międzynarodowa norma IEC/EN 60950 dotyczące stosowania baterii w urządzeniach IT.

  • Norma organizacji Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE 1725 dotycząca bezpieczeństwa baterii litowo-jonowych w urządzeniach komórkowych.

  • Międzynarodowa norma IEC 62133 dotycząca ogniw i baterii wtórnych zawierających elektrolity alkaliczne i inne elektrolity niekwasowe.

Są to normy odpowiadające kryteriom bezpieczeństwa i testowania określonym w okólniku AC 120-76C amerykańskiego departamentu lotnictwa (Federal Aviation Administration) w sprawie warunków, jakie muszą spełniać przenośne urządzenia EFB (Electronic Flight Bag, elektroniczna torba pilota), aby mogły zostać uznane za zdatne do użytku na pokładzie samolotu.

Data publikacji: