Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania iOS 4.3.4

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania iOS 4.3.4.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie oprogramowania iOS 4.3.4

 • CoreGraphics

  Dostępne dla: iOS w wersji od 3.0 do 4.3.3 dla telefonów iPhone 3GS i iPhone 4 (model GSM), iOS w wersji od 3.1 do 4.3.3 dla iPoda touch (3. generacji) lub nowszego, iOS w wersji od 3.2 do 4.3.3 dla iPada

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi czcionek TrueType przez program FreeType występuje przepełnienie buforu. Wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2010-3855

 • CoreGraphics

  Dostępne dla: iOS w wersji od 3.0 do 4.3.3 dla telefonów iPhone 3GS i iPhone 4 (model GSM), iOS w wersji od 3.1 do 4.3.3 dla iPoda touch (3. generacji) lub nowszego, iOS w wersji od 3.2 do 4.3.3 dla iPada

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi czcionek Type 1 przez program FreeType występuje błąd interpretacji znaku liczby. Wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-0226 : comex

 • IOMobileFrameBuffer

  Dostępne dla: iOS w wersji od 3.0 do 4.3.3 dla telefonów iPhone 3GS i iPhone 4 (model GSM), iOS w wersji od 3.1 do 4.3.3 dla iPoda touch (3. generacji) lub nowszego, iOS w wersji od 3.2 do 4.3.3 dla iPada

  Zagrożenie: złośliwy kod uruchomiony na koncie użytkownika może uzyskać uprawnienia systemowe.

  Opis: podczas stosowania elementów pierwotnych kolejki IOMobileFrameBuffer występuje błąd nieprawidłowej konwersji typów, przez co złośliwy kod uruchomiony na koncie użytkownika może uzyskać uprawnienia systemowe.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-0227: comex

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: