Popularne polecenia Braille’a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver na komputerze Mac

Możesz używać następujących domyślnych poleceń, aby używać funkcji VoiceOver na komputerze Mac z obsługiwanym wyświetlaczem brajlowskim. Aby dostosować polecenia wyświetlacza brajlowskiego, podłącz go do komputera Mac. Następnie otwórz Narzędzie VoiceOver, wybierz pozycję Pismo Braille'a i przejdź do zakładki Monitory.

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu macOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przejście do poprzedniego elementu

Punkt 1 + klawisz spacji

Przejście do następnego elementu

Punkt 4 + klawisz spacji

Przesunięcie wskaźnika w górę

Punkt 3 + klawisz spacji

Przesuniecie wskaźnika w dół

Punkt 6 + klawisz spacji

Przejście do pierwszego elementu

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + klawisz spacji

Przejście do ostatniego elementu

Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Rozpoczęcie korzystania

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 6 + klawisz spacji

Przerwanie korzystania

Punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Wybieranie elementów

Punkt 2 + punkt 4 + klawisz spacji

Znajdowanie

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + klawisz spacji

Przejście do paska menu

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + klawisz spacji

Otwieranie menu skrótów

Punkt 2 + punkt 5 + klawisz spacji

Wyjście

Punkt 1 + punkt 2 + klawisz spacji

Przewijanie

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przewinięcie w lewo o jedną stronę

Punkt 2 + punkt 4 + punkt 6 + klawisz spacji

Przewinięcie w prawo o jedną stronę

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 5 + klawisz spacji

Przewinięcie w górę o jedną stronę

Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Przewinięcie w dół o jedną stronę

Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Odczytanie numeru wyświetlanej strony lub wyświetlanych wierszy

Punkt 3 + punkt 4 + klawisz spacji

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Wybranie poprzedniej pozycji pokrętła

Punkt 2 + punkt 3 + klawisz spacji

Wybranie następnej pozycji pokrętła

Punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Wykonanie czynności dla rzeczy

Punkt 3 + punkt 6 + klawisz spacji

Zwiększanie głośności

Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji

Zmniejszanie głośności

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 6 + klawisz spacji

Czytanie

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Czytanie strony od góry

Punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Czytanie zawartości kursora VoiceOver

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + klawisz spacji

Czytanie atrybutów tekstu

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Edytowanie

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Zaznaczenie wszystkiego

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Zaznaczenie lewej strony

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + klawisz spacji

Zaznaczenie prawej strony

Punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Sterowanie

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Otwieranie Narzędzia VoiceOver

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 6 + klawisz spacji

Włączenie lub wyłączenie kurtyny

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + klawisz spacji

Włączenie lub wyłączenie mówienia

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + klawisz spacji

Otwieranie Pomocy VoiceOver

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + klawisz spacji

Pomoc klawiatury

Punkt 1 + punkt 3 + klawisz spacji

Tworzenie własnej etykiety

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + klawisz spacji

Przełączanie w ramach funkcji QuickNav

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji

Braille

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przesunięcie znaków Braille’a w lewo

Punkt 2 + klawisz spacji

Przesunięcie znaków Braille’a w prawo

Punkt 5 + klawisz spacji

Przełączenie historii powiadomień

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji

Tłumaczenie

Punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do klawisza Delete

Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do klawisza Return

Punkt 1 + punkt 5 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do klawisza Tab

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji

Przełączenie wyświetlacza między pismem Braille’a z kontrakcjami i bez

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji

8-punktowy

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przechodzenie na biurko

Punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 7 + klawisz spacji

Pomoc klawiatury

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 7 + klawisz spacji

Włączanie lub wyłączanie mówienia

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 7 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do klawisza Shift

Punkt 4 + punkt 7 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do przełączania klawisza Shift

Punkt 4 + punkt 8 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do klawisza Command

Punkt 1 + punkt 7 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do przełączania klawisza Command

Punkt 1 + punkt 8 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do klawisza Control

Punkt 3 + punkt 7 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do przełączania klawisza Control

Punkt 3 + punkt 8 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do klawisza Option

Punkt 2 + punkt 7 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do przełączania klawisza Option

Punkt 2 + punkt 8 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do klawisza Fn

Punkt 5 + punkt 7 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do przełączania klawisza Fn

Punkt 5 + punkt 8 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do klawisza Delete

Punkt 7

Lub

Punkt 7 + klawisz spacji

Przypisywanie klawisza Braille'a do klawisza Return

Punkt 8

Lub

Punkt 8 + klawisz spacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: