Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 6.0.5

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 6.0.5.

Safari 6.0.5 można pobrać i zainstalować przy użyciu funkcji Uaktualnienia oprogramowania lub z witryny Wsparcia Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów Apple można znaleźć na tej stronie

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Safari 6.0.5

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.3

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0879: Atte Kettunen z OUSPG

  CVE-2013-0991: Jay Civelli ze społeczności programistycznej Chromium

  CVE-2013-0992: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-0993: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-0994: David German z Google

  CVE-2013-0995: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-0996: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-0997: Vitaliy Toropov w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2013-0998: pa_kt w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2013-0999: pa_kt w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2013-1000: Fermin J. Serna z Google Security Team

  CVE-2013-1001: Ryan Humenick

  CVE-2013-1002: Sergey Glazunov

  CVE-2013-1003: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-1004: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-1005: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-1006: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-1007: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-1008: Sergey Glazunov

  CVE-2013-1009: Apple

  CVE-2013-1010: miaubiz

  CVE-2013-1011: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-1023 : Google Chrome Security Team (Inferno)

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.3

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może spowodować atak XSS (cross-site scripting).

  Opis: w procedurach obsługi elementów iframes występował błąd mogący powodować ataki XSS (cross-site scripting). Ten błąd został naprawiony przez poprawienie procedur śledzenia sesji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1012: Subodh Iyengar i Erling Ellingsen z firmy Facebook

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.3

  Zagrożenie: kopiowanie i wklejanie złośliwego fragmentu kodu HTML atak spowodować atak XSS (cross-site scripting).

  Opis: w procedurach obsługi kopiowanych i wklejanych danych w dokumentach HTML występował błąd mogący powodować ataki XSS (cross-site scripting). Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności wklejanej zawartości.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0926: Aditya Gupta, Subho Halder i Dev Kar z firmy xys3c (xysec.com)

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.3

  Zagrożenie: podążanie za złośliwie spreparowanym linkiem może prowadzić do nieoczekiwanego zachowania na stronie docelowej.

  Opis: XSS Auditor może przepisywać adresy URL w celu zapobiegania atakom XSS (cross-site scripting). Może to prowadzić do złośliwej zmiany zachowania przesyłanego formularza. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1013 : Sam Power z Pentest Limited

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: