Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu Boot Camp 5.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu Boot Camp 5.1.

To uaktualnienie można pobrać i zainstalować przy użyciu funkcji Uaktualnienia oprogramowania lub z witryny Apple z materiałami do pobrania.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów Apple można znaleźć na tej stronie

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń Apple.

Boot Camp 5.1

 • Boot Camp

  Dostępne dla: Maców z zainstalowanym uaktualnieniem Boot Camp 5

  Zagrożenie: załadowanie zniekształconego pliku wykonywalnego może spowodować uszkodzenie pamięci w jądrze.

  Opis: w procedurze analizowania plików Portable Executable przez sterownik AppleMNT.sys występował błąd sprawdzania ograniczeń. Jeśli załadowany zostanie plik Portable Executable ze zniekształconym nagłówkiem, może to spowodować uszkodzenie pamięci jądra przez sterownik Boot Camp. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1253: MJ0011 z 360 Security Center

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: