Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.0.1

Dowiedz się na temat zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.0.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

iTunes 12.0.1

 • iTunes

  Dostępne dla: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: osoba atakująca metodą „man-in-the-middle” w czasie, gdy użytkownik przegląda sklep iTunes Store za pośrednictwem programu iTunes, może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-2871: użytkownik miaubiz

  CVE-2013-2875: użytkownik miaubiz

  CVE-2013-2909: Atte Kettunen z firmy OUSPG

  CVE-2013-2926: cloudfuzzer

  CVE-2013-2927: użytkownik cloudfuzzer

  CVE-2013-2928: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-5195: firma Apple

  CVE-2013-5196: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-5197: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-5198: firma Apple

  CVE-2013-5199: firma Apple

  CVE-2013-5225: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-5228: grupa Keen Team (@K33nTeam) pracująca w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2013-6625: cloudfuzzer

  CVE-2013-6635: cloudfuzzer

  CVE-2013-6663: Atte Kettunen z OUSPG

  CVE-2014-1268: firma Apple

  CVE-2014-1269: firma Apple

  CVE-2014-1270: firma Apple

  CVE-2014-1289: firma Apple

  CVE-2014-1290: użytkownik ant4g0nist (SegFault) pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP, zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1291: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1292: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1293: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1294: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1298: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1299: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome, firma Apple, Renata Hodovan z Uniwersytetu w Segedynie / Samsung Electronics

  CVE-2014-1300: Ian Beer z Google Project Zero pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2014-1301: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1302: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome, firma Apple

  CVE-2014-1303: KeenTeam w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2014-1304: firma Apple

  CVE-2014-1305: firma Apple

  CVE-2014-1307: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1308: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1309: cloudfuzzer

  CVE-2014-1310: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1311: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1312: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1313: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1323: użytkownik banty

  CVE-2014-1324: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1325: firma Apple

  CVE-2014-1326: firma Apple

  CVE-2014-1327: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome, firma Apple

  CVE-2014-1329: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1330: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1331: cloudfuzzer

  CVE-2014-1333: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1334: firma Apple

  CVE-2014-1335: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1336: firma Apple

  CVE-2014-1337: firma Apple

  CVE-2014-1338: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1339: Atte Kettunen z firmy OUSPG

  CVE-2014-1340: firma Apple

  CVE-2014-1341: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1342: firma Apple

  CVE-2014-1343: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1344: Ian Beer z grupy Google Project Zero

  CVE-2014-1362: firma Apple, użytkownik miaubiz

  CVE-2014-1363: firma Apple

  CVE-2014-1364: firma Apple

  CVE-2014-1365: firma Apple, zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1366: firma Apple

  CVE-2014-1367: firma Apple

  CVE-2014-1368: Wushi z Keen Team (zespołu badawczego w firmie Keen Cloud Tech)

  CVE-2014-1382: Renata Hodovan z Uniwersytetu w Segedynie / Samsung Electronics

  CVE-2014-1384: Apple

  CVE-2014-1385: Apple

  CVE-2014-1386: anonimowy badacz

  CVE-2014-1387: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1388: Apple

  CVE-2014-1389: Apple

  CVE-2014-1390: Apple

  CVE-2014-1713: VUPEN w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2014-1731: anonimowy członek społeczności rozwoju Blink

  CVE-2014-4410: Eric Seidel z firmy Google

  CVE-2014-4411: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-4412: firma Apple

  CVE-2014-4413: firma Apple

  CVE-2014-4414: firma Apple

  CVE-2014-4415: firma Apple

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: