GarageBand: informacje o uaktualnieniu programu GarageBand dla komputerów Mac (wersja 10.0)

Dowiedz się, jak uaktualnić program GarageBand dla komputerów Mac (wersja 10.0).

Aby uaktualnić program GarageBand dla komputerów Mac (wersja 10.0), zainstaluj go ze sklepu Mac App Store. Jest to nowa aplikacja, więc nie będzie dostępna na karcie Uaktualnienia.

Istniejące dźwięki i pętle nie zostaną zastąpione. Wcześniejsze wersje programu GarageBand znajdują się w podkatalogu (którego nazwa odpowiada wersji aplikacji) katalogu Programy. Program GarageBand 6.0.5 znajdowałby się na przykład w katalogu o takiej samej nazwie. Jeśli zaistnieje konieczność ponownej instalacji, zarówno program GarageBand dla komputerów Mac (wersja 10.0), jak i program GarageBand 6.0.5 będzie dostępny na karcie Zakupy w sklepie Mac App Store.

Data publikacji: