Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie iTunes 11.1.4

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie iTunes 11.1.4.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

iTunes 11.1.4

 • iTunes

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.8 lub nowszy, Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: osoba atakująca, która ma uprzywilejowany dostęp do sieci, może kontrolować zawartość okna Samouczki iTunes.

  Opis: zawartość okna Samouczki iTunes jest pobierana z sieci przy użyciu niezabezpieczonego połączenia HTTP. Osoba atakująca, która ma uprzywilejowany dostęp do sieci, może wstawiać dowolną zawartość. Problem rozwiązano przez używanie szyfrowanego połączenia HTTPS do pobierania samouczków.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1242: firma Apple

 • iTunes

  Dostępne dla: Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi ścieżek tekstowych występuje błąd niezainicjowanego dostępu do pamięci. Rozwiązanie tego problemu polega na zastosowaniu dodatkowej procedury sprawdzania poprawności ścieżek tekstowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1024: Richard Kuo i Billy Suguitan z firmy Triemt Corporation

 • iTunes

  Dostępne dla: Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: osoba atakująca metodą „man-in-the-middle” w czasie, gdy użytkownik przegląda sklep iTunes Store za pośrednictwem programu iTunes, może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1037: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-1038: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-1039: użytkownik own-hero Research pracujący w ramach programu iDefense VCP

  CVE-2013-1040: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-1041: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-1042: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-1043: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-1044: firma Apple

  CVE-2013-1045: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-1046: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-1047: użytkownik miaubiz

  CVE-2013-2842: Cyril Cattiaux

  CVE-2013-5125: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-5126: firma Apple

  CVE-2013-5127: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-5128: firma Apple

 • libxml

  Dostępne dla: Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: osoba atakująca metodą „man-in-the-middle” w czasie, gdy użytkownik przegląda sklep iTunes Store za pośrednictwem programu iTunes, może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w bibliotece libxml wystąpiło kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. W celu rozwiązania tych problemów należy uaktualnić bibliotekę libxml do wersji 2.9.0.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3102: Jüri Aedla

  CVE-2012-0841

  CVE-2012-2807: Jüri Aedla

  CVE-2012-5134: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome (Jüri Aedla)

 • libxslt

  Dostępne dla: Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: osoba atakująca metodą „man-in-the-middle” w czasie, gdy użytkownik przegląda sklep iTunes Store za pośrednictwem programu iTunes, może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w bibliotece libxslt wystąpiło kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Rozwiązanie tych problemów polega na uaktualnieniu biblioteki libxslt do wersji 1.1.28.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-2825: Nicolas Gregoire

  CVE-2012-2870: Nicolas Gregoire

  CVE-2012-2871: Kai Lu z grupy badawczej FortiGuard Labs firmy Fortinet, Nicolas Gregoire

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: