Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń dotyczącym usuwania złośliwego oprogramowania Flashback

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń dotyczącym usuwania złośliwego oprogramowania Flashback.

Uaktualnienie zabezpieczeń dotyczące usuwania złośliwego oprogramowania Flashback można pobrać i zainstalować z poziomu preferencji Uaktualnienie oprogramowania lub ze strony materiałów do pobrania Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów Apple można znaleźć na tej stronie

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń Apple.

Uaktualnienie zabezpieczeń dotyczące usuwania złośliwego oprogramowania Flashback

  • Malware removal

    Dostępne dla: Mac OS X 10.5 do 10.5.8

    Wpływ: zostanie uruchomione narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania Flashback

    Opis: to uaktualnienie spowoduje uruchomienie narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania, które usunie najbardziej typowe warianty złośliwego oprogramowania Flashback. W przypadku znalezienia złośliwego oprogramowania Flashback zostanie wyświetlone okno dialogowe w celu powiadomienia użytkownika o usunięciu tego oprogramowania. Jeśli złośliwe oprogramowanie nie zostanie znalezione, nie będzie przedstawiane żadne powiadomienie dla użytkownika.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: