Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 10.2.2

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 10.2.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów Apple można znaleźć na tej stronie

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń Apple.

iTunes 10.2.2

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów Windows 7, Vista, XP SP2 lub nowszych

  Zagrożenie: atak typu man-in-the-middle może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występuje kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Osoba atakująca metodą „man-in-the-middle” w czasie, gdy użytkownik przegląda sklep iTunes Store za pośrednictwem aplikacji iTunes, może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-1290 : Vincenzo Iozzo, Willem Pinckaers, Ralf-Philipp Weinmann i anonimowy badacz w ramach programu Zero Day Initiative firmy TippingPoint

  CVE-2011-1344 : Vupen Security w ramach programu Zero Day Initiative firmy TippingPoint i Martin Barbella

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: