Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 7.0.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 7.0.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Apple TV 7.0.1

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: złośliwe urządzenie wejściowe Bluetooth może ominąć mechanizm zestawiania w parę.

  Opis: możliwe jest nawiązywanie nieszyfrowanych połączeń z akcesoriów interfejsu użytkownika (HID, Human Interface Device) Bluetooth o niskim poborze energii. Jeśli urządzenie zostanie zestawione w parę z takim akcesorium, osoba atakująca może podszyć się pod prawidłowe akcesorium w celu nawiązania połączenia. Ten problem rozwiązano przez odmowę akceptowania nieszyfrowanych połączeń z urządzeniami HID.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4428: Mike Ryan z firmy iSEC Partners

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: osoba atakująca może odszyfrować dane chronione za pomocą protokołu SSL.

  Opis: znane są ataki na poufność komunikacji za pośrednictwem protokołu SSL 3.0 polegające na używaniu szyfru blokującego w trybie CBC przez oprogramowanie szyfrujące. Osoba atakująca może zablokować nawiązywanie połączeń przy użyciu protokołu TLS 1.0 lub nowszych wersji, aby wymusić stosowanie protokołu SSL 3.0 nawet w przypadku, gdy serwer powinien obsługiwać lepszy protokół TLS. Ten problem rozwiązano przez wyłączenie zestawów szyfrowania CBC w przypadku niepowodzenia nawiązania połączenia TLS.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-3566: Bodo Moeller, Thai Duong i Krzysztof Kotowicz z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: