Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 6.1.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 6.1.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Apple TV 6.1.1

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może uzyskać poświadczenia witryny internetowej.

  Opis: nagłówki HTTP Set-Cookie są przetwarzane nawet w przypadku zamknięcia połączenia przed uzyskaniem pełnego wiersza nagłówka. Osoba atakująca może usunąć ustawienia zabezpieczeń z pliku cookie przez wymuszenie zamknięcia połączenia przed wysłaniem ustawień zabezpieczeń, a następnie uzyskać wartość niezabezpieczonego pliku cookie. Rozwiązanie tego problemu polega na ignorowaniu niekompletnych wierszy nagłówków HTTP.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1296: Antoine Delignat-Lavaud z działu Prosecco firmy Inria Paris

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może odczytać wskaźniki jądra, przy użyciu których możliwe jest pominięcie losowego wybierana układu przestrzeni adresowej jądra.

  Opis: w obiekcie IOKit przechowywany jest zbiór wskaźników, które mogą zostać pobrane z obszaru użytkowników. Rozwiązanie tego problemu polega na usunięciu wskaźników z obiektu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1320: Ian Beer z Google Project Zero pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może przechwycić dane lub zmienić operacje wykonywane w sesjach chronionych protokołem SSL.

  Opis: osoba wykonująca atak typu „potrójne uzgadnianie” może nawiązać dwa połączenia z tymi samymi kluczami szyfrowania i uzgodnionymi danymi, wstawić dane osoby atakującej do jednego z tych połączeń, a następnie wykonać renegocjację, dzięki czemu połączenia mogą zostać przekierowane do siebie nawzajem. Aby zapobiec atakom opartym na tym scenariuszu, zmodyfikowano mechanizm Secure Transport, przez co podczas renegocjacji domyślnie musi zostać przedstawiony ten sam certyfikat serwera co w przypadku oryginalnego połączenia.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1295: Antoine Delignat-Lavaud, Karthikeyan Bhargavan i Alfredo Pironti z działu Prosecco firmy Inria Paris

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-2871: użytkownik miaubiz

  CVE-2014-1298: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1299: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome, firma Apple, Renata Hodovan z Uniwersytetu w Segedynie / Samsung Electronics

  CVE-2014-1300: Ian Beer z Google Project Zero pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2014-1302: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome, firma Apple

  CVE-2014-1303: KeenTeam w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2014-1304: firma Apple

  CVE-2014-1305: firma Apple

  CVE-2014-1307: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1308: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1309: cloudfuzzer

  CVE-2014-1310: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1311: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1312: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1313: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1713: VUPEN w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: