Nowości w aplikacji Klasa

Poznaj najnowsze uaktualnienia wprowadzone w aplikacjach Klasa na iPada i Klasa na komputer Mac.

Aplikacja Klasa zamienia iPada lub komputer Mac w zaawansowanego asystenta, pomagając nauczycielom prowadzić uczniów z iPadami przez tok lekcji, obserwować ich postępy i pomagać w osiąganiu wyznaczonych celów. Za pomocą aplikacji Klasa możesz z łatwością uruchomić tę samą aplikację jednocześnie na urządzeniu każdego ucznia lub uruchomić inną aplikację dla każdej grupy uczniów. Aplikacja Klasa pomaga nauczycielom skupić się na przekazywaniu wiedzy, a uczniom skupić się na jej zdobywaniu.

Nowości w aplikacji Klasa 3.7 na iPada i Klasa 2.7 na Maca

 • Łatwe udostępnianie uczniom plików jako elementów działań w programach.

 • Szybkie znajdowanie programów w nowym widoku listy dzięki funkcjom wyszukiwania i sortowania.

Starsze wersje

Poznaj nowości wprowadzone we wcześniejszych wersjach aplikacji Klasa na komputer Mac i aplikacji Klasa na iPada.

Nowości w aplikacji Klasa 3.6.1 na iPada i Klasa 2.6.1 na Maca

 • Tworzenie inteligentnych planów lekcji z wykorzystaniem programów w celu zachowania zgodności z harmonogramem dnia.

 • Przypisywanie działań do każdego zadania w programie, aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z wielu narzędzi do nauki jednocześnie.

 • Wyznaczanie czasu oczekiwania i używanie wbudowanego minutnika do każdego zadania, aby maksymalnie wykorzystać minuty przeznaczone na instrukcje.

 • Otwieranie klas bezpośrednio z programu w celu natychmiastowego rozpoczęcia pracy.

 • Zachowywanie i powielanie programów w celu szybkiego ponownego wykorzystania ich w tej samej lub innej klasie.

 • Otwieranie wielu okien aplikacji Klasa w celu tworzenia, edytowania i wyświetlania podglądu programów i klas w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się o wymaganiach aplikacji Klasa dotyczących zajęć zsynchronizowanych z Apple School Manager, klas synchronizowanych z MDM i klas niezarządzanych.

W systemie macOS Monterey można używać tylko aplikacji Klasa w wersji 2.5 lub nowszej.

Nowości w aplikacji Klasa 2.5 na Maca

 • To uaktualnienie zawiera poprawki błędów i ulepszenia w zakresie wydajności.

Nowości w aplikacji Klasa 2.4.1 na komputer Mac

Dołączanie do sesji aplikacji Klasa zdalnie przez Internet lub będąc w pobliżu za pomocą Bluetooth.

 • W momencie pojawienia się prośby o połączenie ze zdalną sesją aplikacji Klasa, studenci są powiadamiani za pomocą dzwonka i banera. 

 • Ulepszone narzędzia umożliwiające studentom rozłączenie się ze zdalną sesją aplikacji Klasa oraz ustawienie czasu automatycznego rozłączenia, gdy ich urządzenie jest w trybie uśpienia.

 • Sesje aplikacji Klasa mogą jednocześnie obejmować studentów znajdujących się w pobliżu oraz pracujących zdalnie.

Ulepszone zarządzanie grupą i narzędzia

 • Użyj nawigacji na pasku bocznym, aby łatwo tworzyć, zarządzać i edytować grupy za pomocą mniejszej liczby stuknięć.

 • Użyj inteligentnych grup, aby szybko wyświetlić studentów znajdujących się blisko oraz pracujących zdalnie i aplikację znajdującą się na pierwszym planie.

 • Zarządzaj urządzeniami studentów na podstawie ich stanu, w tym typu urządzenia, trybu online lub offline oraz niskiego poziomu naładowania baterii.

Nowości w aplikacji Klasa 2.3 na komputer Mac

 • Tworzenie i edytowanie klas synchronizowanych z usługą Apple School Manager.

Nowości w aplikacji Klasa 2.2 na komputer Mac

 • Dostęp do klas skonfigurowanych za pośrednictwem usługi Apple School Manager przez zalogowanie się na urządzeniu przy użyciu zarządzanego konta Apple ID.

 • Korzystanie z funkcji AirPlay do wyświetlania szczegółów klasy na urządzeniu Apple TV podczas zapraszania uczniów do klasy utworzonej przez nauczyciela.

 • Zmienianie rozmiaru ekranów uczniów za pomocą gestu powiększania obrazu szczypnięciem.

Nowości w aplikacji Klasa 2.1 na komputer Mac

 • Nauczyciele mogą teraz ukryć bieżącą aplikację na urządzeniach uczniów, przywracając na iPadach ekran początkowy, a na komputerach Mac aplikację Finder.

 • To uaktualnienie zawiera również poprawki błędów i ulepszenia w zakresie wydajności.

Nowości w aplikacji Klasa 2.0 na komputer Mac

 • Zarządzanie komputerami Mac uczniów z systemem macOS Mojave 10.14.4 lub nowszym.

 • Przechodzenie do łączy bezpośrednich w aplikacjach zgodnych z narzędziem ClassKit.

Nowości w aplikacji Klasa 1.0.1 na komputer Mac

Nauczyciele nie będą już otrzymywać monitu o podanie poświadczeń administratora, gdy uczniowie nawiązują połączenie z utworzoną przez administratora sesją lekcji.

Informacje o aplikacji Klasa 1.0 na komputer Mac

Aplikacja Klasa jest teraz dostępna dla komputerów Mac i zawiera te same funkcje, co wersja na iPada.

Nowości w aplikacji Klasa 3.5 na iPada

 • To uaktualnienie zawiera poprawki błędów i ulepszenia w zakresie wydajności.

Nowości w aplikacji Klasa 3.4.1 na iPada

Dołączanie do sesji aplikacji Klasa zdalnie przez Internet lub będąc w pobliżu za pomocą Bluetooth.

 • W momencie pojawienia się prośby o połączenie ze zdalną sesją aplikacji Klasa, studenci są powiadamiani za pomocą dzwonka i banera. 

 • Ulepszone narzędzia umożliwiające studentom rozłączenie się ze zdalną sesją aplikacji Klasa oraz ustawienie czasu automatycznego rozłączenia, gdy ich urządzenie jest w trybie uśpienia.

 • Sesje aplikacji Klasa mogą jednocześnie obejmować studentów znajdujących się w pobliżu oraz pracujących zdalnie.

Ulepszone zarządzanie grupą i narzędzia

 • Użyj nawigacji na pasku bocznym, aby łatwo tworzyć, zarządzać i edytować grupy za pomocą mniejszej liczby stuknięć.

 • Użyj inteligentnych grup, aby szybko wyświetlić studentów znajdujących się blisko oraz pracujących zdalnie i aplikację znajdującą się na pierwszym planie.

 • Zarządzaj urządzeniami studentów na podstawie ich stanu, w tym typu urządzenia, trybu online lub offline oraz niskiego poziomu naładowania baterii.

Nowości w aplikacji Klasa 3.3 na iPada

 • Tworzenie i edytowanie klas synchronizowanych z usługą Apple School Manager.

Nowości w aplikacji Klasa 3.2 na iPada

 • Dostęp do klas skonfigurowanych za pośrednictwem usługi Apple School Manager przez zalogowanie się na urządzeniu przy użyciu zarządzanego konta Apple ID.

 • Korzystanie z funkcji AirPlay do wyświetlania szczegółów klasy na urządzeniu Apple TV podczas zapraszania uczniów do klasy utworzonej przez nauczyciela.

 • Zmienianie rozmiaru ekranów uczniów za pomocą gestu powiększania obrazu szczypnięciem.

Nowości w aplikacji Klasa 3.1.1 na iPada

 • To uaktualnienie zawiera ulepszenia stabilności i poprawki błędów.

Nowości w aplikacji Klasa 3.1 na iPada

 • Nauczyciele mogą teraz ukryć bieżącą aplikację na urządzeniach uczniów, przywracając na iPadach ekran początkowy, a na komputerach Mac aplikację Finder.

 • Obsługa Trybu ciemnego

 • To uaktualnienie zawiera również poprawki błędów i ulepszenia w zakresie wydajności.

Nowości w aplikacji Klasa 3.0 na iPada

 • Zarządzanie komputerami Mac uczniów z systemem macOS Mojave 10.14.4 lub nowszym.

 • Przechodzenie do łączy bezpośrednich w aplikacjach zgodnych z narzędziem ClassKit.

Nowości w aplikacji Klasa 2.3.1 na iPada

 • Poprawiona wiarygodność uczniów dołączających do sesji lekcji.

Nowości w aplikacji Klasa 2.3 na iPada

 • Zgodność z systemem iOS 12.

Nowości w aplikacji Klasa 2.2 na iPada

 • Teraz jest dostępna opcja nawigacji, która umożliwia zablokowanie urządzenia ucznia w wybranej aplikacji.

 • Wprowadzono nowe ograniczenie systemu iOS, które wymaga zgody nauczyciela na opuszczenie utworzonej przez niego lekcji na nadzorowanym urządzeniu ucznia.

Nowości w aplikacji Klasa 2.1 na iPada

 • Kiedy nauczyciel kończy sesję lekcji, na nowym ekranie jest wyświetlane podsumowanie kolejnych działań ucznia, po czym następuje powrót nauczyciela do okna wyboru lekcji.

 • Funkcje przeciągania i upuszczania w systemie iOS 11 umożliwiają udostępnianie adresów URL, dokumentów, obrazów i innych materiałów wybranym uczniom lub grupom.

 • Trzy nowe ograniczenia profilu konfiguracji umożliwiają ustawianie, konfigurowanie lub wymuszanie ustawień „Dołączanie do klas”, „Blokada aplikacji i urządzenia” i „AirPlay i podgląd ekranu” dla lekcji utworzonych przez nauczycieli. W ten sposób lekcje utworzone przez nauczyciela działają analogicznie jak te utworzone przez administratora.

Nowości w aplikacji Klasa 2.0 na iPada

 • Można tworzyć lekcje w aplikacji Klasa i zapraszać do nich uczniów znajdujących się w pobliżu.

 • Można udostępniać dokumenty i łącza na urządzeniach uczniów za pomocą funkcji AirDrop (zastępuje dodatek Classroom Share Extension).

 • Uczniowie mogą udostępniać dokumenty i łącza nauczycielowi za pomocą funkcji AirDrop.

 • Możliwe jest wyciszanie dźwięku na urządzeniach uczniów.

Nowości w aplikacji Klasa 1.1.2 na iPada

 • Usunięto problem, który czasami uniemożliwiał aplikacji Klasa wykrycie urządzeń uczniów znajdujących się w pobliżu.

Nowości w aplikacji Klasa 1.1.1 na iPada

 • Ulepszono obsługę urządzeń Apple TV chronionych przez hasło.

 • Można edytować grupę w trybie Slide Over lub Split View.

 • Dostępne jest filtrowanie aplikacji według nazw w oknie dialogowym czynności Otwórz aplikację.

Nowości w aplikacji Klasa 1.1 na iPada

 • Nowy dodatek Share Extension pozwala na wysyłanie łączy z przeglądarki Safari i innych aplikacji przy użyciu panelu wysyłania.

 • Można przechodzić do kursów iTunes U.

 • Możliwe jest dodawanie i usuwanie uczniów z grup tworzonych przez nauczyciela.

Informacje o aplikacji Klasa 1.0 na iPada

Przypisywanie wspólnych iPadów uczniom

 • Po skonfigurowaniu aplikacja Klasa łączy się z urządzeniami uczniów znajdującymi się w pobliżu.

 • Aplikacja Klasa inteligentnie przypisuje właściwych uczniów do każdego wspólnego iPada na podstawie tego, którego urządzenia uczeń używał ostatnim razem.

 • Po zakończeniu pracy przez uczniów nauczyciel może łatwo wylogować ich, aby przygotować wspólne iPady na kolejne zajęcia.

Rozpoczynanie i wstrzymywanie pracy uczniów oraz kierowanie nią

 • Możliwe jest włączanie dowolnej aplikacji, witryny internetowej lub książki na urządzeniach uczniów przez stuknięcie.

 • Można zablokować urządzenie w celu wyświetlania wybranej aplikacji, aby pomóc uczniom w skupieniu się.

 • Blokowanie ekranu pozwala wstrzymać pracę lub przekierować uwagę uczniów.

Wyświetlanie tego, co widzą uczniowie, za pomocą widoku ekranu

 • Wyświetlanie wszystkich ekranów uczniów jednocześnie.

 • Koncentracja na ekranie jednego ucznia.

 • Uczniowie są informowani, kiedy ich ekrany są wyświetlane.

Udostępnianie pracy uczniów na klasowym urządzeniu Apple TV

 • Można pokazać wspaniałą pracę, którą wykonują uczniowie podczas zajęć.

 • Funkcja AirPlay pozwala bezprzewodowo pokazać ekran ucznia.

 • Uczniowie są informowani, kiedy ich ekrany są pokazywane.

Resetowanie zapomnianych haseł w klasie

 • Hasło zarządzanego konta Apple ID można zresetować bez kontaktowania się z działem informatycznym.

Organizowanie urządzeń uczniów przy użyciu grup

 • Aplikacja Klasa automatycznie tworzy grupy uczniów na podstawie używanych aplikacji.

 • Nauczyciele mogą tworzyć grupy, aby podzielić uczniów na zespoły projektowe.

 • Działania można wykonywać na całych grupach lub pojedynczych uczniach w grupie.

Świetne w użyciu zarówno z urządzeniami uczniów w trybie 1:1, jak i trybie Wspólny iPad

 • Wszystkie działania są wykonywane wyłącznie w ramach sieci lokalnej.

Data publikacji: