Porty TCP i UDP używane przez produkty Apple

Ten artykuł zawiera listę portów TCP i UDP używanych przez produkty Apple, takie jak macOS czy iCloud. Wiele z nich to typowe porty standardowo stosowane w branży.

Porty używane przez produkty Apple

Podajemy tu podręczną listę obejmującą najczęstsze przykłady, a nie wyczerpujące zestawienie portów. Lista jest okresowo uaktualniana na podstawie informacji dostępnych w momencie publikacji. W przypadku hostów i portów specyficznych dla sieci korporacyjnych dowiedz się więcej o korzystaniu z produktów Apple w sieciach korporacyjnych.

Niektóre programy mogą używać innych portów i usług, dlatego przy konfigurowaniu zapory sieciowej lub podobnych rozwiązań do kontrolowania dostępu pomocne może być oprogramowanie do monitorowania portów.

Niektóre usługi mogą używać więcej niż jednego z tych portów. Na przykład usługi VPN mogą używać do czterech różnych portów. Gdy znajdziesz dany produkt na liście, wyszukaj (Command-F) w przeglądarce jego nazwę, a następnie powtórz wyszukiwanie (Command-G), aby zlokalizować wszystkie wystąpienia.

Niektóre zapory umożliwiają selektywną konfigurację portów UDP lub TCP o tym samym numerze, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jakiego typu port ma zostać skonfigurowany. Jeśli zapora sieciowa nie pozwala na określenie typu portu, skonfigurowanie jednego typu prawdopodobnie obejmuje również drugi.

Port

TCP lub

UDP

Nazwa usługi

lub protokołu1

RFC2

Nazwa usługi3

Używane przez

22

TCP

Secure Shell (SSH), SSH File Transfer Protocol (SFTP) i bezpieczna kopia (scp)

4253

ssh

Xcode Server (hostowany i zdalny Git+SSH; zdalny SVN+SSH)

25

TCP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

5321

smtp

Poczta (wysyłanie poczty e-mail), Poczta w iCloud (wysyłanie poczty e-mail)

53

TCP/UDP

Domain Name System (DNS)

1034

domain

80

TCP

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

2616

http

Witryny internetowe, usługi FaceTime, iMessage i iCloud, Mapy, usługa Apple Music, sklep iTunes Store, Podcasty, sklep Mac App Store, narzędzie Backup, kalendarz, serwer WebDAV, funkcja AirPlay, funkcja odzyskiwania systemu macOS przez Internet, serwer programu Xcode (aplikacja Xcode, hostowany i zdalny Git oparty na HTTP, zdalny SVN oparty na HTTP)

88

TCP

Kerberos

4120

kerberos

Kerberos, w tym uwierzytelnianie funkcji Udostępnianie ekranu

110

TCP

Post Office Protocol (POP3),

Authenticated Post Office Protocol (APOP)

1939

pop3

Poczta (odbieranie poczty e-mail)

123

UDP

Network Time Protocol (NTP)

1305

ntp

Preferencje daty i czasu, synchronizacja z serwerami czasu sieciowego, synchronizacja z serwerami czasu sieciowego urządzenia Apple TV

137

UDP

Windows Internet Naming Service (WINS)

netbios-ns

138

UDP

Usługa datagramowa NETBIOS

netbios-dgm

Usługa datagramowa systemu Windows, Otoczenie sieciowe systemu Windows

139

TCP

SMB (Server Message Block)

netbios-ssn

Udostępnianie plików i usługi drukowania systemu Windows

143

TCP

Internet Message Access Protocol (IMAP)

3501

imap

Poczta (odbieranie poczty e-mail)

192

UDP

System monitorowania sieci OSU

osu-nms

Stan połączenia PPP i wykrywanie stacji bazowych AirPort (niektóre konfiguracje), Narzędzie administracyjne AirPort, AirPort Express Assistant

389

TCP

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

4511

ldap

Aplikacje wyszukujące adresy, takie jak Poczta lub Książka adresowa

443

TCP

Secure Sockets Layer (SSL lub HTTPS)

2818

https

Witryny internetowe TLS, sklep iTunes Store, uaktualnienia oprogramowania, sugestie Spotlight, sklep Mac App Store, aplikacja Mapy, funkcja FaceTime, usługa Game Center, uwierzytelnianie i usługi DAV (Kontakty, Kalendarze i Zakładki) w usłudze iCloud, backup i aplikacje usługi iCloud (Kalendarze, Kontakty, Znajdź mój iPhone, Znajdź moich znajomych, Poczta, iMessage, Dokumenty i Strumień zdjęć), magazyn KVS (Key Value Store), funkcja AirPlay, funkcja funkcja odzyskiwania systemu macOS przez Internet, Dyktowanie, funkcja Siri, Xcode Server (hostowany i zdalny Git oparty na HTTP, zdalny SVN oparty na HTTPS, rejestracja w programie Apple Developer), powiadomienia w trybie push (w razie potrzeby)

445

TCP

Serwer domeny SMB firmy Microsoft

microsoft-ds

465

TCP

Przesyłanie wiadomości w aplikacji Poczta (uwierzytelniony protokół SMTP)

*

smtp (starsza wersja)

Poczta (wysyłanie poczty)

500

UDP

Rozmowy przez Wi-Fi

5996

IKEv2

Rozmowy przez Wi-Fi

515

TCP

Line Printer (LPR), Line Printer Daemon (LPD)

printer

Drukowanie na drukarce sieciowej i przez usługę Udostępnianie drukarek w systemie macOS

548

TCP

Apple Filing Protocol (AFP) przez TCP

afpovertcp

AppleShare, Udostępnianie plików prywatnych, Usługa plików Apple

554

TCP/UDP

Real Time Streaming Protocol (RTSP)

2326

rtsp

AirPlay, multimedialne odtwarzacze transmisji strumieniowych

587

TCP

Przesyłanie wiadomości w aplikacji Poczta (uwierzytelniony protokół SMTP)

4409

submission

Poczta (wysyłanie poczty), usługa Poczta w iCloud (uwierzytelnianie SMTP)

631

TCP

IPP (Internet Printing Protocol)

2910

ipp

Udostępnianie drukarek w systemie macOS, drukowanie na wielu typowych drukarkach

636

TCP

Bezpieczny protokół LDAP

ldaps

749

TCP/UDP

Kerberos 5 — admin/changepw

kerberos-adm

993

TCP

Poczta IMAP przez SSL

imaps

Poczta w iCloud (SSL IMAP)

995

TCP/UDP

Poczta POP przez SSL

pop3s

1900

UDP

SSDP

ssdp

Bonjour

2197

TCP

Usługa powiadomień w trybie push firmy Apple (APNS)

Powiadomienia w trybie push

3031

TCP/UDP

Zdalne zdarzenia Apple

eppc

Łączenie programów, Zdalne zdarzenia Apple

3283

TCP/UDP

Apple Remote Desktop i Klasa

net-assistant, klasa

Apple Remote Desktop

3284

TCP

Przesyłanie plików w aplikacji Klasa

klasa

Aplikacja Klasa (udostępnianie dokumentów)

3285

TCP

Klasa

klasa

Klasa

3478–3497

UDP

nat-stun-port - ipether232port

FaceTime, Game Center

3689

TCP

Digital Audio Access Protocol (DAAP)

daap

Udostępnianie muzyki w programie iTunes, AirPlay

3690

TCP/UDP

Subversion

svn

Xcode Server (anonimowy zdalny SVN)

4398

UDP

Game Center

4500

UDP

Rozmowy przez Wi-Fi

5996

IKEv2

Rozmowy przez Wi-Fi

5100

TCP

socalia

Udostępnianie aparatu i skanera w systemie macOS

5223

TCP

Usługa powiadomień w trybie push firmy Apple (APNS)

Usługi DAV (kontakty, kalendarze, zakładki) w usłudze iCloud, powiadomienia w trybie push, FaceTime, iMessage, Game Center, Strumień zdjęć

5228

TCP

Sugestie Spotlight, Siri

5297

TCP

Wiadomości (ruch lokalny)

5350

UDP

Ogłoszenia protokołu NAT Port Mapping Protocol

Bonjour

5351

UDP

NAT Port Mapping Protocol

nat-pmp

Bonjour

5353

UDP

Multicast DNS (MDNS)

3927

mdns

Bonjour, AirPlay, Kolekcja domowa, Wykrywanie drukarek

5900

TCP

Zdalny bufor ramki

6143

rfb

Apple Remote Desktop, udostępnianie ekranu

5900

UDP

Zdalny bufor ramki, Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP)

Apple Remote Desktop, udostępnianie ekranu

5901–5902

UDP

Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP)

Apple Remote Desktop, udostępnianie ekranu

8000–8999

TCP

irdmi

Usługa internetowa, strumienie usługi iTunes Radio

9100

TCP

Drukowanie

Drukowanie na niektórych drukarkach sieciowych

9418

TCP/UDP

transfer pakietu git

git

Xcode Server (zdalny git)

16384-16403

UDP

Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP)

connected, —

Wiadomości (dźwięk przez RTP i RTCP, wideo przez RTP i RTCP)

16384-16387

UDP

Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP)

connected, —

FaceTime, Game Center

16393-16402

UDP

Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP)

FaceTime, Game Center

16403-16472

UDP

Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP)

Game Center

42000–42999

TCP

Strumienie usługi iTunes Radio

49152-65535

TCP

Xsan

Dostęp do systemu plików Xsan

1. Usługa zarejestrowana w organizacji IANA (Internet Assigned Numbers Authority) — z wyjątkiem oznaczonych jako „niezarejestrowane użycie”.

2. Numer dokumentu RFC (Request for Comment) określającego daną usługę lub protokół. Zarządzaniem dokumentami RFC zajmuje się redakcja RFC.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Więcej informacji

Zapora sieciowa aplikacji w systemie macOS nie działa na podstawie portów. Kontroluje ona dostęp według poszczególnych aplikacji, a nie portów.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: