Kompatybilność systemów plików Xsan i StorNext

Dowiedz się, które wersje StorNext mogą być używane z Xsan w systemie macOS.

Zgodność ze StorNext w systemie macOS

Poniższa tabela pokazuje, których klientów StorNext można używać z kontrolerem metadanych Xsan dla systemu macOS, a których klientów Xsan dla systemu macOS — z kontrolerem StorNext.

Wersja systemu macOS

StorNext 7.1.x

StorNext 7.0.x

StorNext 6.4.x

StorNext 6.0.x do 6.3.x

macOS 13

macOS 12

macOS 11

macOS 10.12 do 10.15

Niektóre starsze wersje StorNext mogą nie być już obsługiwane lub dostępne. Więcej informacji można znaleźć w witrynie pomocy technicznej Quantum.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: