Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami oprogramowania sprzętowego 7.6 urządzenia Time Capsule i stacji bazowej AirPort (802.11n)

W tym dokumencie opisano funkcje oprogramowania sprzętowego 7.6 urządzenia AirPort Time Capsule i stacji bazowej AirPort (802.11n) dotyczące zabezpieczeń.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów Apple można znaleźć na tej stronie

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń Apple.

AirPort Time Capsule and AirPort Base Station (802.11n) Firmware 7.6

  • Dostępne w przypadku: stacji bazowej AirPort Extreme z obsługą standardu 802.11n, stacji bazowej AirPort Express z obsługą standardu 802.11n, urządzenia AirPort Time Capsule.

    Zagrożenie: przeprowadzająca atak osoba znajdująca się w uprzywilejowanej pozycji w sieci może spowodować wykonanie dowolnego kodu za pomocą złośliwych odpowiedzi serwera DHCP.

    Opis: klient dhclient umożliwiał osobom przeprowadzającym zdalne ataki wykonywanie dowolnych poleceń za pomocą metaznaków powłoki w nazwie hosta pozyskanej z wiadomości z serwera DHCP. Ten błąd naprawiono przez usunięcie metaznaków powłoki ze skryptu dhclient-script.

    Identyfikator CVE

    CVE-2011-0997: Sebastian Krahmer i Marius Tomaschewski z zespołu ds. wsparcia SUSE współpracującego z ISC.

Uwagi dotyczące instalacji oprogramowania sprzętowego w wersji 7.6

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 7.6 instaluje się na urządzeniu AirPort Time Capsule lub stacji bazowej AirPort z obsługą standardu 802.11n za pomocą programu Narzędzie AirPort dołączanego do urządzenia.

Przed zaktualizowaniem oprogramowania sprzętowego do wersji 7.6 zaleca się zainstalowanie programu Narzędzie AirPort w wersji 5.5.3 lub nowszej.

Program Narzędzie AirPort w wersji 5.5.3 lub nowszej można pobrać ze strony pobierania oprogramowania firmy Apple: https://support.apple.com/pl_PL/downloads

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: