Jak zablokować lub odblokować notatki na iPhonie lub iPadzie

Notatki zawierające Twoje dane osobowe i prywatne — na przykład informacje finansowe i medyczne, dane logowania do witryn internetowych — możesz zabezpieczyć za pomocą hasła albo funkcji Face ID lub Touch ID.

Zanim rozpoczniesz

W przypadku zalogowania się w usłudze iCloud przy użyciu zarządzanego konta Apple ID zablokowanie notatek nie jest możliwe.

Blokowanie notatek przy użyciu kodu iPhone’a lub hasła do notatek

System iOS 16 umożliwia blokowanie notatek na dwa sposoby. Możesz zablokować notatki za pomocą kodu iPhone’a. Możesz też utworzyć unikalne hasło do aplikacji Notatki. Obie opcje zapewniają bezpieczeństwo informacji dzięki kompleksowemu szyfrowaniu kont iCloud.

Jeśli używasz kodu iPhone’a, nie musisz tworzyć i zapamiętywać oddzielnego hasła. Jeśli używasz notatek w usłudze iCloud na kilku urządzeniach Apple, użyj kodu dostępu lub hasła logowania do danego urządzenia, aby odblokować te notatki.

Jeśli używasz unikalnego hasła do aplikacji Notatki, którego nie pamiętasz, uzyskanie dostępu do zablokowanych notatek nie będzie możliwe. Jeśli nie pamiętasz tego hasła, możesz wyzerować hasło do notatek i użyć nowego hasła, aby zablokować inne notatki. Jeśli używasz notatek w usłudze iCloud na kilku urządzeniach Apple, na wszystkich możesz używać tego samego hasła do blokowania i odblokowywania notatek.

Apple nie ma dostępu do zablokowanych notatek i nie będzie w stanie Ci pomóc, jeśli zapomnisz hasło. W przypadku utraty hasła do notatek wyzerowanie hasła nie zapewni Ci dostępu do wcześniej zablokowanych notatek. Jeśli wyzerujesz i utworzysz nowe hasło do notatek, będzie można go użyć wyłącznie do zablokowania innych notatek.

Wybieranie hasła do Notatek w aplikacji Ustawienia

ios11-settings-app-topic-icon
 1. W aplikacji Ustawienia stuknij opcję Notatki.

 2. Stuknij opcję Hasło.

 3. Jeśli masz wiele kont, stuknij to, dla którego chcesz ustawić hasło.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami i wybierz opcję Używaj kodu iPhone’a lub Utwórz hasło. Jeśli zdecydujesz się utworzyć hasło do notatek, ustaw podpowiedź hasła.

 5. Włącz funkcję Face ID lub Touch ID, jeśli urządzenie ją obsługuje.

 6. Stuknij opcję Gotowe.

Wybieranie hasła w Notatkach

ios11-notes-app-topic-icon
 1. Otwórz aplikację Notatki i przejdź do notatki, którą chcesz zablokować.

 2. Stuknij przycisk Więcejprzycisk Więcej, a następnie stuknij opcję Zablokuj.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami i wybierz opcję Używaj kodu iPhone’a lub Utwórz hasło. Jeśli zdecydujesz się utworzyć hasło do notatek, ustaw podpowiedź hasła.

 4. Włącz funkcję Face ID lub Touch ID, jeśli urządzenie ją obsługuje.

 5. Stuknij opcję Gotowe.

Aby zablokować notatki przy użyciu kodu urządzenia, musisz włączyć pęk kluczy iCloud.

Blokowanie notatki

 1. Otwórz notatkę, którą chcesz zablokować.

 2. Stuknij przycisk WięcejWięcej.

 3. Stuknij opcję ZablokujZablokuj.

  ios-17-iphone-14-pro-notes-lock-note-callout

Po zablokowaniu notatki pozostaje ona otwarta, a u góry ekranu jest widoczna ikona kłódkiikona kłódki. Zawartość notatki można ukryć, stukając ikonę kłódkiikonę kłódki .

Dowiedz się więcej o blokowaniu notatek na Macu

Otwieranie zablokowanej notatki

 1. Stuknij zablokowaną notatkę.

 2. Stuknij opcję Wyświetl notatkę.

  ios-17-iphone-14-pro-notes-note-is-locked
 3. Użyj funkcji Face ID lub Touch ID albo wprowadź hasło.

Zablokowane notatki pozostają otwarte przez kilka minut, dzięki czemu można łatwo przejść do innej notatki, skopiować i wkleić informacje z innej aplikacji lub wykonać inne czynności. Jeśli zamkniesz aplikację Notatki lub urządzenie przejdzie w stan uśpienia, notatka zostanie ponownie zablokowana.

Usuwanie blokady

 1. Stuknij zablokowaną notatkę, a następnie stuknij opcję Wyświetl notatkę.

 2. Wprowadź hasło albo użyj funkcji Face ID lub Touch ID.

 3. Stuknij przycisk Więcej przycisk Więcej .

 4. Wybierz opcję Usuń .

  ios-17-iphone-14-pro-notes-remove-lock-callout

W momencie usunięcia blokady notatki jest ona usuwana na wszystkich urządzeniach, na których jesteś zalogowany(-a) przy użyciu tego samego konta Apple ID.

Można blokować jedynie notatki na urządzeniu i notatki w usłudze iCloud. Nie można blokować notatek ze znacznikami, załącznikami w formacie PDF, audio, wideo oraz plików aplikacji Keynote, Pages i Numbers ani notatek, które używają protokołu IMAP do synchronizacji, na przykład z usługą Yahoo, Gmail i Hotmail. Nie możesz również chronić hasłem notatek, które udostępniasz innym osobom. Jeśli chcesz zakończyć udostępnianie notatki, otwórz notatkę i stuknij przycisk Dodaj osoby Dodaj osoby, a następnie stuknij kolejno opcje Zarządzaj udostępnianą notatką > Przestań udostępniać.

Przełączanie z hasła do notatek na kod iPhone’a

 1. Upewnij się, że pęk kluczy iCloud jest włączony. Aby używać kodu urządzenia do odblokowania notatek, musisz włączyć pęk kluczy iCloud.

 2. W aplikacji Ustawienia stuknij opcję Notatki.

 3. Stuknij opcję Hasło.

 4. Wybierz opcję Używaj kodu urządzenia.

 5. Użyj funkcji Face ID lub Touch ID albo wprowadź poprzednie hasło do notatek.

 6. Wprowadź kod iPhone’a.

 7. Stuknij przycisk OK. Wszystkie notatki zablokowane przy użyciu najnowszego hasła do notatek, zostaną zaktualizowane, aby używać kodu urządzenia.

Jeśli wybierzesz blokowanie notatek przy użyciu kodu urządzenia, ale później usuniesz kod z urządzenia, nadal możesz uzyskiwać dostęp do zablokowanych notatek przy użyciu kodu.

Zmienianie hasła do notatek

 1. W aplikacji Ustawienia stuknij opcję Notatki.

 2. Stuknij opcję Hasło.

 3. Wybierz konto notatek, dla którego chcesz zmienić hasło, a następnie stuknij opcję Zmień hasło.

 4. Użyj funkcji Face ID lub Touch ID albo wprowadź poprzednie hasło do notatek.

 5. Wpisz nowe hasło i podpowiedź hasła.

Zerowanie hasła do notatek w przypadku jego utraty

Aby odblokować notatkę, należy wpisać hasło, przy użyciu którego została zablokowana. Jeśli nie pamiętasz hasła, Apple nie może Ci pomóc w odzyskaniu dostępu do zablokowanych notatek. Możesz utworzyć nowe hasło do notatek lub użyć kodu urządzenia, ale nie uzyskasz w ten sposób dostępu do starych notatek. Jeśli ustawisz nowe hasło do notatek lub przełączysz się na używanie kodu urządzenia, możesz chronić nowo utworzone notatki przy użyciu nowego hasła.

Jeśli masz wiele haseł do notatek, na podstawie wyświetlonej listy Notatek nie będzie można stwierdzić, którego hasła należy użyć. W przypadku próby otwarcia notatki zablokowanej starym hasłem i podania bieżącego hasła zostanie wyświetlony komunikat o wprowadzeniu nieprawidłowego hasła oraz podpowiedź do starego hasła. Jeśli podasz prawidłowe stare hasło, możesz uaktualnić hasło dla tej notatki do bieżącego hasła.

Aby wyzerować hasło do notatek:

 1. W aplikacji Ustawienia stuknij opcję Notatki. Następnie stuknij opcję Hasło.

 2. Wybierz konto notatek, dla którego chcesz zmienić hasło, a następnie stuknij opcję Wyzeruj hasło.

 3. Wprowadź hasło Apple ID i stuknij przycisk OK.

 4. Ponownie stuknij opcję Wyzeruj hasło.

 5. Użyj kodu urządzenia lub wprowadź nowe hasło i podpowiedź do hasła. Stuknij opcję Gotowe.

Data publikacji: