Używanie S/MIME do wysyłania i odbierania zaszyfrowanych wiadomości w aplikacji Poczta w iOS

System iOS obsługuje standard S/MIME, dzięki czemu możliwe jest wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail.

Aby mieć możliwość wysyłania zaszyfrowanych wiadomości, zainstaluj certyfikat S/MIME dla swojego konta e-mail. Certyfikaty S/MIME można otrzymać z urzędu certyfikacji (CA) lub, jeśli korzystasz z konta Exchange, od swojej organizacji. Potrzebujesz także certyfikatu odbiorcy (klucza publicznego).

Włączanie szyfrowania wiadomości

Podczas konfigurowania certyfikatów S/MIME dla konta można wybrać ustawienie „Szyfruj domyślnie”, aby szyfrować nowe wiadomości w momencie ich tworzenia:

  1. Otwórz aplikację Ustawienia.

  2. Wybierz kolejno opcje Poczta > Konta.

  3. Wybierz konto zawierające wiadomości, które chcesz domyślnie szyfrować.

  4. Wybierz kolejno opcje Konto > Zaawansowane > Szyfruj domyślnie, a następnie włącz opcję Szyfruj domyślnie.

Gdy odpowiadasz na wiadomość lub przesyłasz ją dalej, stan szyfrowania wiadomości będzie odpowiadał stanowi wiadomości przychodzącej, a nie domyślnemu ustawieniu systemu. Możesz także użyć niebieskiego przycisku blokadyNo alt supplied for Image No alt supplied for Image w polu adresu, aby zmienić stan szyfrowania wiadomości wychodzącej.

Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości

Jeśli odbiorcą jest użytkownik tego samego środowiska Exchange, system iOS może odnaleźć certyfikat niezbędny do zaszyfrowania wiadomości. System iOS pobiera certyfikaty z pliku GAL (globalnej listy adresów). Podczas tworzenia wiadomości w polu adresu będzie widoczny przycisk blokadyNo alt supplied for Image, a odbiorca będzie mógł tę wiadomość odszyfrować. Jeśli nie używasz konta Exchange lub jeśli odbiorca nie należy do tej samej organizacji, przed wysłaniem zaszyfrowanej wiadomości musisz wysłać i odebrać podpisane wiadomości e-mail.

Ręczne uwierzytelnianie podpisu odbiorcy

Jeśli podpis zamierzonego odbiorcy jest niezaufany, zainstaluj certyfikat odbiorcy na urządzeniu, wykonując poniższe czynności:

  1. Stuknij adres nadawcy w podpisanej wiadomości od zamierzonego odbiorcy. Przy niezaufanych podpisach po prawej stronie adresu nadawcy znajduje się czerwony znak zapytania. Aplikacja Poczta wskazuje prawidłowe podpisy za pomocą niebieskiego znacznika  po prawej stronie adresu nadawcy.

  2. Jeśli certyfikat nadawcy został wystawiony przez nieznany urząd certyfikacji, możliwe jest ręczne zainstalowanie certyfikatu dla tego adresu e-mail. Stuknij opcję Pokaż certyfikat.

  3. Aby zainstalować i zaufać certyfikatowi podpisu nadawcy, stuknij opcję Zainstaluj.

  4. Kolor przycisku Instaluj zmieni się na czerwony, a napis na nim na Usuń. Stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu, aby skończyć proces instalacji certyfikatu.

  5. iOS powiąże ten certyfikat cyfrowy z adresem e-mail odbiorcy, umożliwiając szyfrowanie wiadomości.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: